2007'den Bugüne 90,319 Tavsiye, 27,791 Uzman ve 19,732 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!




Danışan
Danışan Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Danışan Kavramı ile İlgili 18 Makale
OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK İÇİN DANIŞAN VE DANIŞAN YAKINLARINI BİLGİLENDİRME KILAVUZU Zaman zaman hepimizin aklına evden çıkarken kapıyı kilitleyip kilitlemediğimiz, ya da ocağın altını kapatıp kapatmadığımız soruları takılabilir ve bazen bunları birden çok kez kontrol etmek isteyebiliriz. Bu düzeyde endişeler ve kontrol davranışları günlük yaşantımızı çok kısıtlı ölçüde etkiler ve bunların ciddiyeti anlamında kaygı duymamız gerekmez. Ancak gerçekten Obsesif Kompulsif Bozuklukla (OKB) yaşamak zorunda olan biri için, bu durum sosyal, ailevi ve mesleki yaşamlarını önemli ölçüde etkileyen, kısıtlayan bir hal alabilir ve kişiler için tüketici bir durumdur. OKB kişinin kendi çabalarıyla ba... »»»
► Psikolojik Değerlendirme ve Danışan Psk.Doğancan GÖKÇE
Pek çok danışan değerlendirme yapılmasını bekler; ancak danışanların değerlendirmeden anladıkları ile gerçekte olan biten arasında fark olabilir. Danışanlar problemlerinin doğası ya da büyüklüğü konusunda sık sık anlayışlarını gözden geçirme ve doğrulanma ihtiyacı hissederler. Aynı beklentiyi tıbbi müdahale gören hastalarda da görebiliriz. Kişi ateşli, boğazı şişmiş ve eklemleri feci şekilde ağrırken doktora gider ve doktorun ilaç yazmasını ve ne yapması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmasını bekler. Kişinin laboratuvar testleri yaptırarak hastalığının sebebi ve hastalığa en uygun tedavi yönteminin araştırılması daha da iyi bir benzetmedir. Ancak her iki benzetme de psikolojik danışma sür... »»»
► Danışan Merkezli Oyun Terapisi Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
DANIŞAN MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ Değerli okuyucular, çocuklar yetişkinler gibi kendilerini ifade edemedikleri ve iletişimde kelimeleri kullanamadıkları için, kendilerini oyuncaklar aracılığıyla oyunlarla ifade ederler. Bu yüzden günlük hayatta kafa karışıklığı yaşadıklarında, duyguları ve düşünceleriyle ilgili yoğun karmaşa yaşadıklarında farklı şekillerde dışarı yansıtırlar. Bu karmaşalar genellikle ebeveynler tarafından “problem yaşayan çocuk” olarak tanımlanır. Ebeveynler ise farkında olmadan bu problemli olarak tanımladıkları durumlarla baş etmeye çalıştıkça bazen istemeden iletişimi ve ilişkiyi güç hale dönüştürebilirler. Danışan Merkezli Oyun Terapisiyle ço... »»»
Giriş Psikoterapi hastanın iç dünyasında kendisini ve çevresini nasıl algıladığını anladıktan sonra, ruhsal yaşantılarını yeni bir çerçeve içine yerleştirme sürecidir. Bu süreç içerisinde hasta ile onun olduğu yerde buluşup, anlaşıldığı ve onaylandığı mesajı verilirken, aynı zamanda ona yeni bir bakış açısı da sunulur. Terapist uygun bulduğu yaklaşım doğrultusunda yanlış inanışları düzelterek ya da yorumlarla hastanın dünya görüşünde alternatif bir bakış ya da şüphe oluşturmak ister (Özmen, 1999). Basch (1980)’e göre psikoterapi ise, terapist hastaya kendisini anlamasının hem mümkün, hem de gerekli olduğunu belirttiğinde ve hasta bu sürece katılmayı kabul ettiğinde başlar. Birisinin ke... »»»
Özet — Sigarayı bırakma, madde bağımlılığı programlarında az ilgi görmüştür. Bu araştırma, nikotin bağımlılığında danışan ve terapist eğitiminin danışanların sigara bırakma programlarına hazırlığına etkilerini araştırmıştır. Kısa dönem yataklı alkol tedavi programında yer alan otuz sekiz danışan ve iki terapist bu araştırmada yer almıştır. Terapistler ilk olarak kontrol grubunda (genel madde bağımlılığı eğitimi), sonrasında da deney grubunda (sigara eğitimi) 2x2 karışık faktörlü desen ile hem kontrol grubunda hem de deney grubunda yer almıştır. Terapistler, 6 hafta boyunca genel madde konularıyla ilgili eğitim alan kontrol grubundaki danışanlarla ve deney grubunda yer alan sigara eğitimi ala... »»»
Focusing • Focusing, varoluşçu felsefeden ortaya çıkmış, bilimsel olarak doğrulanmış ve klinik olarak kanıtlanmış psikoterapötik bir yöntemdir. • Focusing, Prof. Dr. Eugene Gendlin tarafından, Chicago Üniversitesi'nde geliştirilmiştir. • Focusing, Eugene Gendlin Focusing Enstitüsü Türkiye’de uygulanır, öğretilir ve geliştirilir. • Focusing, hayatın her alanında, her soruda ve her meslekte kullanılabilir. • Focusing, kişisel değişimin temel sürecini tanımlar. • Focusing, sistematik olarak sezgiyi erişilebilir kılar. • Focusing, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve karmaşık durumlarla uğraşmanın gerekli olduğu tüm alanlarda değerli bir araçtır. • Focusing dikkatinizi bedeninize - tam olarak ne ol... »»»
Focusing Terapisi Nedir? Focusing Terapi (Odaklanma Terapisi), Viyana doğumlu Amerikalı psikolog, psikoterapist ve filozof Eugene T. Gendlin tarafından geliştirilmiştir. Prof. Dr. Eugene Gendlin, felsefe ve psikoloji profesörü olarak Şikago Üniversitesi’nde çalışmıştır. Carl Rogers’in öğrencisi olan Eugene Gendlin, Rogers ile birlikte danışan odaklı terapi ekolünün kurucuları arasında yer almıştır. Danışan odaklı terapinin geliştirilmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Şikago Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Carl Rogers ile birlikte uzun yıllar birlikte çalışmıştır. Carl Rogers’in ilk önce öğrencisi daha sonra çalışma arkadaşı olmuştur. Carl Rogers’ın Şikago Üniversitenden emekli olmasıyla bir... »»»
► Grup Terapisinde Grubu İncelemek Psk.Gamze ÖZCAN
► Zor Hasta ile Psikoterapi Dr.İbrahim SARI
► Empati Psk.Dnş.İzzet Zülküf ÇELİK
Danışan Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Psk.Necdet DÖNMEZ, İstanbul
Dr.İbrahim SARI, İstanbul
Psk.Ezgi DEMİRER, İstanbul
Psk.Orhan DÜNYA, İstanbul
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Psk.Cenk UMUR, Eskişehir
Psk.Kevser KAĞIT, İstanbul
Dr.Müberra KILIÇ, Antalya , Pataloji Uzmanı - Patalog
Uzm.Psk.Onur AYDIN, İstanbul
Psk.Zehra AKCAN, Sakarya
Psk.Deniz ÇALI, İstanbul
Psk.Sezgi AKIN, İstanbul
Dyt.Fatma BEŞALTI, İstanbul
Psk.Aziz KALAYCI, Balıkesir
danışan KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların danışan KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
takıntı, obsesyon, maruz bırakma, terapi, okb tedavisi, kaygı, endişe, takıntılar, kompulsiyon, obsesif kompulsif, psikolojik değerlendirme, oyun terapisi, çocuklarda oyun terapisi, psikoterapi süreci, terapist danışan uyumu, terapötik ittifak, sigara bağımlılığı, sigara, bağımlılık, nikotin, madde, madde bağımlılığı, aile terapisi, aile danışmanlığı, aile kavramı, aile nedir, ailenin tanımı, ailenin işlevi, ailenin işlevleri, ailenin işlevi nedir, fenomenoloji, beden odaklı psikoterapi, beden psikoterapi, beden psikoterapisi, örtük, eugene gendlin, focusing, focusing terapi, focusing psikoterapi, focusing psikoterapisi, focusing terapisi, felt sense, carl rogers, danışan odaklı terapi, felsefe, varoluşçuluk, deneyimsel, odaklanma terapisi, gene gendlin, terapi deneyimsel psikoterapi, experiential psychotherapy, hümanist psikoterapi, sıcaklık okuma, psikolojide sıcaklık okuma, sıcaklık okuma nedir, satir modeli, virginia satir, grup terapisi, grup terapisi aşamaları, grup terapisi türleri, grup terapisinde danışan türleri, grup terapisinin yararları, grup terapisi uygulama esasları, grup terapi süreci, grup terapisi uygulama alanları, panik atak, panik atak tedavisi, çift sorunları, ilişki, ilişki problemi, evlilikte duygu, evlilikte duygusal problem, çiftlerde duygular, çiftlerde ilişkisel problemler, bireysel psikoterapi, terapist danışan ilişkisi, ergenlerde terapi, çocuklarla terapi, terapi hedefleri, zor hasta, psikoterapide zor hasta, psikoterapide zor danışan, zor danışan, zor vaka, bilişsel davranışçı terapi, panik, panik bozukluk, terapi diyalogları, terapi örneği, transferans, direnç, kendini açma, terapide transferans, terapötik oluşumda transferans, transferans nedir, transferans kavramı, terapötik süreç, terapötik süreçte işbirliği, danışanın işbirliği, terapide işbirliği, danışanın direnci


23:20
Top