2007'den Bugüne 89,675 Tavsiye, 27,648 Uzman ve 19,669 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Tükenmişlik
Tükenmişlik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Tükenmişlik Kavramı ile İlgili 52 Makale
► Tükenmişlik Sendromu ÇOK OKUNUYOR Psk.Ayda DALİ
TÜKENMİŞLİK SENDROMU Ayda DALİ ÖZET Çalışma hayatını olsun, aile içindeki ilişkileri olsun olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biri tükenmişlik sendromudur. Günümüzde yaygın olarak rastlanan tükenmişlik sendromu insanların kişisel başarısızlığını tetiklemektedir. Tükenmişlik çalışma hayatında belirgin bir yere sahip olduğu gibi aile içinde oldukça sık rastlanmaktadır. Ebeveynlerde tükenmişlik çeşitli nedenlerden ortaya çıkabilmektedir. Tükenmişlik sendromu insanların hayatında çeşitli değişimlere yol açmaktadır. Ve bu değişimler negatif değişimlerdir. İnsan hayatının her anını olumsuz yönde etkileyen tükenmişlik sendromunun aile içindeki etkilerini ele alacağız derlememizde. Özellikle Özel ... »»»
► Tükenmişlik Sendromu Psk.M.Enes İMERT
Tükenmişlik sendromu, kronikleşmiş ve bütün alanlara yayılmış bir çöküntüyü anlatır. İngilizcesi “burn out”tur, birebir çevrildiğinde “yanıp kül olmak” veya “sonuna kadar yanmak” anlamına gelir. Tükenmişlik sendromunun insanlık tarihinin her çağında ve tüm kültürlerde var olduğu sanılmaktadır. Bilimsel bir kavram olarak kullanılmaya başlandığı tarih ise 1974 yılıdır. Kavram, Alman asıllı Amerikalı psikanalist ve bilim adamı Herbert Freudenberger ve Amerikalı psikolog Christina Maslach tarafından ortaya atılmış ve kullanılmıştır. Ancak tükenmişlik sendromunun içeriği günümüze kadar konunun uzmanları tarafından açık ve net bir şekilde tanımlanamamıştır. Tükenmişlik herkeste farklı şekilde ort... »»»
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Ümit KARABULUT
Bu sendrom, çalışanlar arasında görülen yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma ile karakterize bir durumu tanımlamak için ortaya atılmıştır. Bugün bunlara dayanarak tükenmişlik sendromunun çalışanlar arasında büyük bir sorun olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalar tükenmenin iş kaybından aile içi ilişki sorunlarına, psikosomatik hastalıklardan alkol-madde-sigara kullanımına ve hatta uykusuzluk, depresyon gibi ruhsal hastalıklara kadar uzanan çok çeşitli ciddi sonuçları olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, tükenme kavramı farklı iş alanlarında daha sıklıkla ele alınmaktadır. Tükenmişliğin majör özellikleri enerji kaybı, motivasyon eksikliği, diğerlerine karşı negatif tutum ve aktif olara... »»»
Halledilmemiş,çözümlenmemiş psikolojik problemlerin zaman içerisinde insanların psikolojik direncini kırması ve olağan üstü alınganlıklar,kırılganlıklar ve tepkisellik oluşturması haline "tükenmişlik sendromu" diyoruz. Bu sorun açık iletişime yatkın olmayışımız ve sorunları çözmek yerine ertelemeyi tercih etmemiz nedeniyle Türk toplumunda sıkça rastlanan bir yoğunluğa sahiptir.Bu sorunun oluşumunda toplumsal karakterimizin önemli bir etkisi olduğunu görmemiz gerekir. Tükenmişlik sendromuna yol açan sorunlar ağırlıklı olarak aile ve yakın çevre ile ilişkilerde yaşanan,el gibi görmeme,sineye çekme ve düzelir umuduyla zamana yayarak kırmak istememe hassasiyetlerimizden kaynaklanmaktad... »»»
TÜKENME VE TÜKENMİŞLİK Tükenme, duygusal olarak zorlayıcı olan durumlara uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanan bedensel, duygusal ve mental bir bitkinlik hali olarak tanımlanmaktadır. Daha çok hizmet alanla yüz yüze ilişki gerektiren meslek gruplarında görülen bir olgu olan tükenmişlik, duygusal bitkinlik (enerji azlığı ve kişinin duygusal kaynaklarının bittiği hissi), insanlara karşı duyarsızlık (hizmet verilen kişileri insanlardan çok nesneler olarak görme), ilişkilerde sorunlar, işe bağlılıkta ve iş başarısında azalma, yaratıcılığın azalması, engellenmişlik gibi belirtilerle kendini gösteren bir tür stres sendromu olarak da tanımlanmaktadır. Kişisel kaynakların sona dayandığ... »»»
İnsanı bilim biyo,psiko,sosyal bir varlık olarak tanımlar.Bu demektir ki insan bir bir biyolojik,bir duygusal,bir de sosyal yönü olan ve bu yönlerin arasında da devamlı etkileşim yaşayan bir varlıktır.Her kültürün bir insan yetiştirme tarzı vardır.Bizim kültürmüz akıl,bilgi ve yönteme nispetle duygu ve alışkanlıkları daha çabuk öne çıkan bir insan profili ortaya çıkarıyor.Bu nedenle yaşamımızda duyguların yeri ve belirleyiciliği diğer toplumlara oranla çok daha yüksek.Bu özellik insanlarımızda çoğunlukla yaşamın duygular ile yönetilmesi,algıların merkezinde duyguların olması gibi yaşamı da zorlaştıran bir sonuç ortaya çıkarıyor.Bu nedenle ülkemizde duygusal zorlanma,duygusal yorgunluk ve bun... »»»
Bazen insanlar üst üste gelen ve çözülemeyip birbirine eklenen sorunlar silsilesi yüzünden psikolojik bir yoğunluk yaşarlar.Bu yoğunluğun bir sebebi yaşanan sorunlar iken ikinci sebebi o soruna çözüm bulunamaması ve sorunun ağırlığının insanın hissedişlerine yüklenmesidir.Takdir edersiniz ki insan hissederek yaşayan bir varlıktır.Sorun anlamında kendisini baskılayan hissedişler yoğunlaşırsa ve makul bir süreçte çözülmezse ortaya "yaşam yorgunluğu" çıkar.Bu yorgunluk uzun soluklu olursa da birçok psikolojik sorun ve rahatsızlığın başlangıcı olur. Biz duygusal toplumuz deniyor.Ki bu kısmen doğru bir saptama...Ancak bu duygusallık insanlarımızın dünyaya duygu küpüyle gelmesinden değildir... »»»
İnsan duyguları olan,duygularıyla birlikte yaşayan bir varlıktır.Sevgiden korkuya birçok çeşit duyguyla yaşamı algılar.Duyguların en önemli fonksiyonu kendini ve yaşamı hissetmektir.Bu nedenle duygusuz insan adeta robotlaşır diye değerlendirilir.Bu değerlendirme yanlış da değildir.Önemli olan aslında duyguların doğru ölçülendirilmesi ve doğru kullanılmasıdır.Biz duyguları yoğun kullanan bir toplumuz.Bu nedenle duygularımızı ölçülendirme ve yönetmede zorlanma sıkça rastlanan bir durumdur. Yaşamı hissetmek duygularla, yönetmek bilgi,yöntem ve akılla yapılmalıdır.Birçok insanımızda duyguların yaşamı hissetmekle kalmayıp yönetmekte de öne çıktığını,bu sebeple de bir çok yaşamsal sorunun yaşan... »»»
Türk toplumu genelde pesimist (kötümser) bir toplumdur.Olaylara önce en olumsuz tarafından bakmak yaygındır.Bu negativist yaklaşım aslında insanların yaşamında çok yönlü örselenmeler,yorulmalar,yıpranmalar ve tıkanmalar doğurur.Ama ilginçtir yine de kötümserliğe bir son verilmez ve sürdürülür.Aslında iyimserlik de kötümserlik de bir yaşamı algılama biçimidir.iyimserliğin motive edici,besleyici,yumuşatıcı bir çok yönü vardır.Kötümserliğin ise demoraşlize edici,örseleyici,engelleyici,agresfileştirici ve tüketici bir çok yönü vardır. Şu yaşamsal bir kuraldır; "nasıl bakarsanız öyle görürsünüz".Bu nedenle olumlu bakışın da,olumsuz bakışın da yaşamımıza çok aktif yansımaları olmaktadır.kaldı... »»»
İnsan yaşamında elbette ki sorunsuzluk yoktur.Sorunlar olacaktır ve yaşanacaktır.Bu sorunlar çoğu zaman da insanları üzecek ve yoracaktır.Aslında sorunun yorucu ve üzücü tarafı varlığı değildir.Sorunlar karşısında insanları asıl üzen ve yoran o sorunun çözülemeyişi,devam etmesi ve insanı yıpratmasıdır.Ülkemizde sorunlar ağırlıklı olarak insan ilişkileri içinden kaynaklanıyor.Çözüm bulucu açıklık ve esneklik insanlarımızda yeterince yerleşmediği için de çözülemiyor ve devamlılık kazanıyor.İşte karşılaşılan sorunları üzücü ve yorucu hale getiren de çoğunlukla bu çözülemeyişi ve yarınlara da yansımalarıdır. Her toplumun ayrı bir kültürü ve sosyal yapısı vardır.İnsanların duruşlarını da bu kült... »»»
İnsanlar çok yönlü bir etkileşim dünyasında yaşarlar.Bu etkileşim dünyasında olup bitenleri insanların ilk öğrenme ve koşullanmalarına göre gerçekleşen bir değerlendirme ve algılama havzaları vardır.İnsan psikolojisinin mihenk noktası tam da bu değerlendirme havzasıdır.Çünkü dış dünyadan gelen tüm algılar bu havza tarafından değerlendirilecek ve o değerlendirmenin sonucunda oturtulacağı olumlu ve olumsuz yelpazeye göre bir ruh hali insanda oluşturacaktır.Bir çoğunu "oturmuş ön yargılar" olarak da adlandırabileceğimiz koşullanmalardan oluşan bu değerlendirme havzasının oluşması ağırlıklı olarak 0-8 yaş arası ilk öğrenmelerdir.Bu nedenle değerlendirme havzasının birinci önemli kaynağı içinde y... »»»
İnsan ilişkiler silsilesi içerisinde yaşayan bir varlıktır ve psikolojisinde bu ilişkilerin oluşturduğu etkileşimler son derece önemli bir rol oynarlar.Aile ilişkileri,akraba ilişkileri,sosyal ilişkiler ve iş ilişkileri olarak gruplandırabileceğimiz bu ilişkiler silsilesi yaşamımızda moral yönden oldukça önemli bir rol oynarlar.Buna bir de insanlarımızın etkileşim yüksekliği eklendiğinde ilişkilerin yaşamımızda ne denli bir öneme sahip olduğu daha bir net anlaşılır. Şu bir gerçek ki duygusal yapılı bir toplum olmamız nedeniyle biz ilişkileri olması gereken seyrinde yaşayamıyoruz.Çok yönden ilişkiler silsilemiz sorunludur.Üstelik bu sorunlu hal yeni ortaya çıkmış veya son dönemde ortaya çıkm... »»»
Biz hep yaşamı "dengeler kurma ve dengeleri yönetme sanatı" olarak tanımlamışızdır.Çünkü hiç bir şey gereksiz değildir ama hiç bir şey de ölçüsüz değildir.Zaten bir şeyin doğruluğuna veya yanlışlığına sebep olan da ölçüsüdür.Denge kurmanın formülü eksik ve fazladan kaçınma ve normalini tutturabilmedir.Çünkü eksik yarattığı yoksunlukla,fazla yarattığı bezginlikle mutlaka dengeleri bozacak ve yaşamı normalin dışına itecektir. Halkın anlayacağı şekilde anlatacak olur isek stres "rahatsızlık verici yaşanmışlıkların yarattığı gerginliktir".Öfke ise "rahatsız edici yaşanmışlıklardan ziyade insanlarda taşmak için adeta küçük bir kıvılcımın yeterli olduğu patlama halidir".Sres çoğu zaman dışa vurul... »»»
İnsanların ne yapacağını bilemediği,kendisine yön veremediği,ret ve kabullerini ortaya kararlılıkla koyamadığı süreçlere "kararsızlık sendromu" diyoruz.Kararsızlık sendromu insanlarda süreç yönetimini önlediği,savrulma ve belirsizliklere sebep olduğu için psikolojik yönden oldukça yıpratıcıdır.Değişik sebeplerle ortaya çıkan bu sorunun duygusal yapıyla,bireyin kişilik gelişimiyle,sorununun türüyle ve insan yaşamındaki bağımlı ve bağımsız değişkenlerle yakından ilişkisi bulunmaktadır.Bu sorunun insanlara verdiği en büyük zarar ise psikolojik tükenmişliğe ve zaman kaybına uğramasına yol açmasıdır. Günümüzde yaşamın değişik parametrelerinde ortaya çıkan bu sorun ağırlıklı olarak ilişki sorunla... »»»
Son yıllarda ülkemizde depresyon,panik atak,ilişki sorunları ve obsesyon (titizlik hastalığı) sorunların çok yüksek bir artış,çok yüksek bir yoğunlaşma oldu.Daha kötüsü antidepresan ilaçlar tek başına günü kurtarmadan öte bir katkısı olmamasına rağmen en çok kullanılan ilaçlar haline geldi.Tüm bunlar aslında toplum olarak ruh sağlığı açısından iyi bir noktada olmadığımız,iyi bir noktaya girmediğimiz anlamına gelmektedir.Peki neden..? Biz her olayın ardında bir tehdit,bir tehlike arama,sürekli savunma mekanizmalarını tetikte tutma sonucu ortaya çıkan negatif yaşam algısına "kötümserlik" diyoruz.Bu sorunun literatürdeki bir diğer adı da pesimizmdir.Bu sorun biraz da yetiştiriliş tarzı ile al... »»»
İnsanların sürdürdükleri yaşamdan hoşnut olmalarına "mutluluk" deriz.Aslında her insan mutlu olmak ister ve mutlu olmak için yaşar.Ama bazı insanlar elinde olan veya olmayan bazı sebeplerle yaşamlarında mulu değillerdir.Doğrusu mutlu olmak kolay da değildir,imkansız da değildir.Biraz da yaşama nasıl baktığımızla,yaşamı nasıl algıladığımızla ilgilidir.Mutlu olmak her insanın hakkıdır ama insanların da kendi mutluluklarının önünü açmalarına ve kendilerine yardımcı olmalarına ihityaç vardır. Şu unutulmamalı ki insanların aslında en fazla özlediği duygu ruhen dinginliği ifade eden "huzur"dur.Gerçek anlamda mutluluk da huzur yoluyla elde edilir.Bir insanın huzurlu yaşamasının kimi önemli olmazsa... »»»
Bilimsel olarak insan biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak tanımlanır.Burada insanın biyolojik,hissedişsel ve sosyal dünyalardan oluştuğu ve bu dünyaların da birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğu vurgulanır.İnsanın biyolojik yapısında özellikle hormonların önemli davranışsal ve hissedişsel etkileri vardır.Bu nedenle insan duygularını tamamen hissedişler dünyasına hapsedemez.Öte yandan insan kendisinin dışındaki insanlarla,içinde yaşadığı toplumla çok yönlü iletişim ve etkileşimler içerisindedir.Bu nedenle yine insan duygularını sadece hissedişsel dünyası ile sınırlandıramaz,etrafındaki ilişkiler ve paylaşımlar dünyasıyla etkileşimlerini de muhakkak dikkate alırız.Tüm bunların yanında insa... »»»
Bir insanın yaşamın tüm alanlarında sağladığı birbiriyle bağlantılı sonuç kalitesine "yaşam başarısı" diyoruz.Yaşam başarısı bir insanın yaşama dair beklentileriyle yaşamındaki gerçekleşmelerin doğru orantılı olması sonucu elde edilen bir kazanımdır.Bunda bir insanın ilişki başarısından,akademik başarısına hatta sosyal ilişkiler başarısına varan bir dizi alanda beklentileriyle örtüşen sonuçları alması gerekir.Bir başka deyişle yaşam başarısı kendini gerçekleştirmek ve yaşama dair çok yönlü olarak isteklerine ana hatlarıyla ulaşabilmaktir. Ülkemiz yaşam kalitesi,yaşam başarısı ve son yıllarda ilkişkiler başarısı açısından maalesef iyi bir sınav verememektedir.Bunda çağın gereklerine uygun ... »»»
Kısaca okb olarak da ifade edilen bu psikolojik rahatsızlık bir insanın bazı şeyleri takıntı haline getirmesi,takıntılarınca zorlanması sonucu ortaya çıkan ve psikolojik yönden aşırı yorucu olan bir psikolojik tarvma halidir.Bu alandaki istatistiklere baktığımızda kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bir yüzdeye sahiptir.Mizaç olarak daha çok duyarlı,titiz ve detaycı insalarda görülmektedir.Bu rahatsızlık insanlarda üç aşamada yerleşmektedir.Bunlar kuluçka dönemi,yerleşme dönemi ve pekişme dönemleridir. Kuluçka dönemi çoğunlukla var olan titizlik,hassasiyet ve detaycılığa rağmen rahatsız olunan şeylere tepki verilmemesi,hissedilen sıkıntının içeride biriktirilmeye başlanmasıyla ... »»»
Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini korumaya çalışır. Eğer savaşabileceği türden tehlikeyse savaşır, savaşamayacağı türden ise ondan kaçar. Organizmanın tehdit durumunda olduğu stres sürecinde insanlarda hem bedensel hem psikolojik düzeyde bir dizi olay meydana gelir. Örneğin: gözbebekleri büyür, kas gerimi artar,kalp atış sayısı, solunum sayısı artar, kan basıncı yükselir, endişe vs... oluşur. Stres altındayken değişim, tehdit olarak algılanır ve beyinde stres hormonlarının salgılanmasına sebep olur. Böylece vücut üç aşamadan geçer. İlk aşama olan Alarm aşa... »»»
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Semra EVRİM
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Damla KANKAYA
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Dnş.Ferhan BIÇAKCILAR
► Tükenmişlik Sendromu Dr.Necati ÇOBANOĞLU, Psikiyatrist
► Tükenmişlik Üzerine Psk.Akın ÖZGÜN
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Çağlar KARAMAN
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Yücel SÖZER
► Tükenmişlik Sendromu ve Covid – 19 Psk.Elif Tuğçe ÇOLAKOĞLU
► Tükenmişlik Sendromu (Burnout) Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Tükenmişlik Sendromu ve Önlenmesi Psk.Kamil ERTEKİN
► Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkmak Psk.Mehmet GÖRÜROĞLU
► Depresyonda Mıyım Yoksa Tükendim mi? Psk.M. Emin BAYRAKTAR
► Mental Yorgunluk Psk.Serap DUYGULU
► Fibromiyalji Prof.Dr.Orhan ŞEN, Nöroşirurji Uzmanı
► Tükenen İnsan Psk.Özlem AKKEL
► Sonbahar Depresyonu Psk.Merve ÖZEN
► Depresyonla Yaşamak Zorunda Değiliz Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Travma ve Sonrası Psk.Meltem BİLGİCİ
Tükenmişlik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Berivan ŞENTÜRK Fotoğraf
Uzm.Psk.Berivan ŞENTÜRK
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi18 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (24) - Videolar - İletişim Bilgileri
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Prof.Dr.Orhan ŞEN, Adana , Nöroşirurji Uzmanı
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Müge BEĞENİLMİŞ, İçel (Mersin)
Psk.Yücel SÖZER, İstanbul
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Ahu ÖZMEL, İstanbul
Dr.Burak TOPRAK, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Dr.Necati ÇOBANOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Orkun ÖZOCAK, İstanbul
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
tükenmişlik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların tükenmişlik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
tükenmişlik sendromu, duygusal tükenme, herbert freudenberger, maslach tükenmişlik ölçeği, tükenmişlik modeli, duygusal tükenmişlik, depersonalizasyon, tükenmişliğin nedenleri, tükenmişlikle başa çıkma, maslach modeli, golembiewski modeli, depresyon, umutsuzluk, ümitsizlik, tükenmişlik sendromu nedir, tükenmişlik psikolojisi, tükenmiş, tükenmiş hissetmek, tükenmişlik duygusu, kronik yorgunluk, tükenme, tükenme duygusu, tükenme evreleri, tükenmenin evreleri, tükenmişlik sendromu belirtileri, psikolojik yorgunluk, psikolojik tükenme, tükenmiş hissetme, tükenmişlik hissetmek, sürantrenman, sporda tükenmişlik, sporcuda tükenmişlik duygusu, covid-19, erteleme davranışı, bitkinlik, yetişkinlerde tükenmişlik sendromu, tükenmişliğin belirtileri, burnout, burnout sendromu, tükenmişlik sendorumu, yoğun iş yaşamı, mükemmelliyetçilik, stresle başetme, ruh sağlığı çalışanlarında tükenmişlik, psikologlarda tükenmişlik, tükenmişlik hissi, mutsuzluk, sınav kaygısı, üniversite sınavı, burn out syndrome, tükenmişlik sendromu tedavisi, tükenmişlik sendromu sebepleri, tükenmişlik sendromu nedenleri, mükemmeliyetçilik, psikologlarda mesleki tükenmişlik, özel sektör psikolog, psikolojik tükenmişlik, iş kadını, çalışan kadın, çalışan anne, anne, doğum sonrası, doğum, panik atak, sinirlilik, öfke, yetersizlik, tükenmişlik yaşamak, tükenmiş anne, güvensizlik, kendine güven, kendine güvenen çocuk, çekingenlik, çekingen çocuk, çocuk yetiştirme, kuaförlerde solunum problemleri, kuaförlerde ağrı, kuaförlerde boyun, kuaförlerde çalışma, kuaförlerde tükenmişlik sendromu, kuaförlerde iskelet sistemi, kuaförlerde yorgunluk, kuaförlerde postür bozukluğu, kuaförlerde meslek hastalıkları, duygusal yorgunluk, yaşam yorgunluğu, duygusal boğulma, duygusallık çıkmazı, duygusal çöküntü, duygusal tükenme belirtileri, hayata bakış, kötümserlik, iyimserlik, kötümser bakış açısı, hayata kötümser bakmak, negativizm, ölçülü iyimserlik, mesleki tükenmişlik, tükenmişlikte kavramsal çerçeve, tükenme çeşitleri, tükenme türleri


01:25
Top