2007'den Bugüne 92,486 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 20,001 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Boşanma Süreci
Boşanma Süreci Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Boşanma Süreci Kavramı ile İlgili 42 Makale
► Boşanma Süreci Başar AKÇAGÖZ
Boşanmaya karar verdiğinizde, eğer küçük bir çocuğunuz da bulunuyorsa, önemli kararlar vermek durumundasınız. Unutmayın, eşinizle boşanabilirsiniz fakat çocuklarınızdan boşanamazsınız. Büyük çocuklarınız olduğunda işiniz, nispeten daha kolaydır çünkü kendi kararlarını daha kolay verebilirler fakat çocuklarınız küçük olduğunda durum farklıdır. Böyle bir durumda, boşanma sırasında daha önemli kararlar vermeniz gerekecektir. Kararlarınıza onları da dahil etmeniz gerekecektir. Örneğin, küçük çocukların nerede ve kiminle yaşayacaklarını belirlemek zorunda kalacaksınız. Çocuğunuzun, nerede okula gideceklerine, kimin yasal sorumluluğa sahip olacağına, sağlık sorunları olduğunda kimin ilgileneceği... »»»
► Boşanma Süreci Psk.Duygu YÜKSEL
Her aile ve çift boşanma kararı öncesinde, boşanma süresinde ve sonrasında zorlu birtakım süreçlerden geçer. Bu durum, ilerleyen aylarda aile bireylerini farklı yönlerde etkiler. Duygusal karışıklığa eklenen maddi sorunlar tüm aile bireylerine yansır. Dolayısıyla ailenin yaşam tarzını da değiştirir. Ayrılık çok yeni bir durum olduğundan, bireylerin zihinleri devamlı bu konu ile meşguldür. Zamanla yeni bir hayat kurma gerçeği ile yüz yüze kalınmasına dönüşür. Boşanmanın ilk yılı yetişkinler için oldukça zordur. Boşanmış olmak kadınların ve erkelerin önemli ruhsal sorunlar yaşamasına neden olur. Boşanma sürecine, yüklenen anlamlar ("Başarısız oldum", "Hayatımda hiçbir şeyi iyi yönetemiyor... »»»
► Boşanma Süreci Psk.Zeliha ŞAHİN
Aile, kan bağı, evlilik ve diğer yasal yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan, bireylerin cinsel, psikolojik, ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımların sağlandığı ve düzenlendiği toplumsal bir birim olarak tanımlanır. Toplumun temel kurumlarından biri olan aile evlilik kurumu aracılığı ile gerçekleştirilir. Evlenme kişinin hayatında önemli bir adım olmakla birlikte evlilik, evrenselliği kabul edilen toplumsal bir kurumdur. Evlenme geçmişten bugüne değin farklı kültürlerde şekillerde gerçekleşmektedir. Evlilik sürecinin ilk basamağını oluşturan eş seçimi bile toplumdan topluma değişmekle birlikte, aynı toplumda farklı sos... »»»
► Boşanma Süreci ve Çocuk Psk.Dnş.Müjgan SONUÇ
Çocuk doğduğunda yeni bir dünya doğar ; bu dünyanın korunmasında ve gelişmesinde görevli iki varlığın adıdır ana ve baba....Verdikleri sevgi ve ilgi dünyanın gelişiminde onu çeşitli zararlardan koruyan yaşam enerjisinin oluşumunu sağlar.. Çocuk yaşama bağlanırken aldığı sevgiyle ve ilgiyle beslenir karşılaştığı engeller onu zorlasa da aşmayı öğrenir. Çocuğun fiziksel ve zihinsel ve duygusal gelişiminde her ikisinin de rolü önemli..Yaşadıkları sürece anne vitaminini annenin baba vitaminini de babanın vermesi en güzelidir. Boşanmaların hızla arttığı günümüz dünyasında çocukların hakkı olan ve alması gereken bu doğal besin ne yazık anne ve baba tarafından bilinçsizce kesilebiliyor. Boşanm... »»»
► Boşanma Süreci ve Çocuklar Psk.Bahar ERDEN
Çocuklar gerek yaşları, gerekse aile içindeki deneyimlerinden dolayı boşanmayı farklı şekillerde anlamlandırabilirler. Örneğin bir ergen için ebeveynlerinin boşanması daha fazla özgürlük anlamına gelebilirken bir çocuk için kayıp, bir başka çocuk için ise daha farklı kaygılar veya korkular olabilir. Ailelerin bu süreci zararsız şekilde atlatabilmeleri ya da boşanma sonrasında ortaya çıkan sorunlarla baş edebilmeleri için mutlaka uzman olan bir psikologdan terapi desteği almaları oldukça önemlidir. Literatüre baktığımızda 80’li yılların ilk çeyreğinden 90’lı yılların başına kadar yapılan çalışmalarda boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini görürüz. Fakat daha sonra Batı’daki çalışm... »»»
► Evlilik ve Boşanma Süreci Psk.Gözde BATMACI
Evlilik mutlulukla, heyecanla, isteklerle ve yeni bir hayat oluşturma hayalleriyle başlayan bir süreçtir. İki farklı ailenin yetiştirdiği iki farklı kişiliğin bir arada uyumlu bir şekilde yaşamasını gerektirir fakat genelde her iki taraf da kendi yaşam biçimine veya istediği yaşam biçimine eşini uydurmayı ister. Evliliğe hazırlık aşamasında ailelerin birbirinden gizil beklentileri oluşmaya başlar ve hele bir evlilik gerçekleşsin benim dediklerim olur der ki bazen evlenmeden önce dahi kendi isteklerini yaptırmaya çalışan bireyler olur. Aile üyeleri arasında kendi evlilik sürecinde veya kendi ailesinde var olan problemler varsa bu süreç sancılı geçmeye başlar. İnsanlar ben çektim gelinim de ... »»»
► Boşanma Süreci ve Çocuk Psk.Gözde EMİK AKSOY
Eşlerin birlikteliklerini yürütemediklerini düşünmeleri, evlilikteki gereksinim ve beklentilerinin karşılanmadığına inanmaları onları evlilik sürecini sonlandırmaya yönlendirir. Eşlerin evliliği birtakım nedenlerle sonlandırmaya karar alması ve yasal yollara başvurması boşanma konusunu gündeme getirmiştir. Ev ortamındaki iletişim sorunları, iletişim çatışmalarının çözülememesi, bu sorunların çocuklara dayanışması gibi nedenler evlilik sürecinin sonlandırılmasını hızlandırmaktadır. Kimi zaman eşlerin sorunlar yaşamasına rağmen birlikte olmaları hem kendilerine hem de çocuklarına daha çok zarar vermektedir. Böyle bir durumda boşanma süreci kaçınılmaz bir hal alır. Kimi zaman da eşler sor... »»»
Kültürel değişmelerle birlikte bireylerin gereksinimlerinin de değişmesi, toplumsal aile yaşantısının değişmesinde etkisini göstermektedir. Böylece yaşantılar ve beklentiler farklılaşmaktadır (Yörükoğlu, 1997). Gelişmiş toplumlarda değer sistemlerinin değişmesiyle birlikte, evlilik kurumunun devamı konusunda baskının azalması, boşanan eşlere toplumdaki bireylerin daha hoşgörülü davranmaları, bireysel yaşam felsefesi ve yeni özgürlük anlayışları boşanmayı kolaylaştırmakta ve artırmaktadır (Ilgar, 2004). Ve fakat bu durum boşanmaların kişileri sosyal ve psikolojik anlamda etkilemediği anlamını taşımamaktadır (Demircioğlu, 2000). Boşanma, gerek bireysel, gerekse sosyal açılardan, evlilik k... »»»
► Boşanma Süreci ve Çocuk Üzerindeki Etkileri Psk.Dnş.Banu BEKÇİ AYTEKİN
BOŞANMA SÜRECİ ve ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Önemli stres kaynaklarından biri olarak görülen boşanma, tüm aile üyelerini etkileyen hukuki, psikolojik ve sosyal yönleri olan bir süreçtir. Bu süreçte yaşanan krizin yoğunluğu; bireyin boşanmaya yüklediği anlama ve krizle baş etme kaynaklarına göre değişecektir. Nihayet bu süreç, boşanma sonrası eşlerin bağımsız yeni bir yaşam ve uyumlu bir kimlik edinmesiyle son bulacaktır. Anne ve baba ayrılığının ardından çocuklarda ortaya çıkan ruhsal belirtiler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında, huysuzluk, hırçınlık, tedirginlik, saldırganlık ve bağımlılık en sık görülen davranışlardır. Çocuktaki uyumsuzluk belirtileri, çocuğun yaşına, anne-... »»»
AİLEYE VE BOŞANMA SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ Çocuğun birincil olarak fiziksel gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra, ait olma sevilme, güven ve anlayış gibi temel gereksinimlerini de karşıladığı öncelikli yer olan “Aile” küçüğün hayatında ve kişiliğinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Aile; genel olarak toplumumuzda (çekirdek aileler) anne, baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Aileyi oluşturan bu temel sistemlerden birinde sorun yaşandığında, diğer sistemler de zarar görmeye başlar. Anne babanın çocukla ilişkisi kadar birbirleriyle olan ilişkisi de çocuğu olumlu yada olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı ebeveynler aralarındaki sevgi ve saygı bağı koptuğu halde çocuğun mutluluğ... »»»
BOŞANMA SÜRECİNİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Evliliğin bittiğini düşünmek, geçmişte yaşanan iyi ve kötü anıların film şeridi gibi gözlerin önünden geçmesi kişide farklı bir duygu yaratır. Gerçekten bitmesi gerekiyor mu? yoksa biraz daha çaba gösterilmeli mi? Kararsızlık, üzüntü, öfke , sevgi, pişmanlık, mutluluk gibi karmakarışık duygular yoğun olarak yaşanır. Bir çok kişinin boşanma aşamasında depresyona girmesi beklenen bir sonuçtur. Belki de önceden başlayan bir depresyon bu boşanma sürecini daha da hızlandırmış olabilir. Boşanma sürecinde eşlerin alacağı psikolojik destek her şeyi daha sağlıklı bir şekilde görmelerini sağlar. Bu ilişkide eşler neredeydi, hangi nedenler bu sonuca ... »»»
Bazen bir evliliği kurtarmak için yapılan onca fedakarlığa,gösterilen onca çabaya ve çiftlerin birbirini sevmelerine rağmen sorunların üstesinden gelinemediği için evlilikler bitebilir.Boşanma çoğu insan için bir travmaya neden olabilir.Felaketler yaşandıktan sonra yaşanılan travmaya eşdeğer olan bu travma anne, baba,çocuk kaybından sonra yaşanılan en büyük stres kaynaklarından ikincisidir.(Granvold) Boşanma hem boşanan çiftleri hem de yakınlarını derinden etkiler.Birey boşanmayı kendi istemiş olsa bile boşanma sonrasında yaşadığı yeni duruma adapte olma süreci çoğu insan için çok zor geçmektedir.Sorunlu bir evlilikten sonra o evliliğin bitmesinin getirdiği pozitif etkilere rağmen ilişkinin ... »»»
BOŞANMA Boşanma nedir? Yasal olarak karı kocanın ayrılması olarak tanımlayabiliriz .Boşanma tatsız bir durumdur. Hem ayrılanlar için, hem çocuklar için, hem de ailelerin diğer üyeleri için... Ama,ayrılanlar açısından, çıkışı olmayan bir durumdan ziyade, tıkanmış bir ilişkiler yumağından çıkış olarak de görülebilir. Her iki tarafın de görüş birliğinde olmadığı boşanmaların çoğunlukta olduğunu biliyoruz, ama itiraz edenler için bile, o anda fark edilmese bile, boşanma aslında bir çıkış yolu olabilir. Her durumda, çocukların hayatında ortaya çıkmış bu dönüm noktasının ve dönüm noktasının ardından gelen yeni hayatın onları geliştirici olması nasıl sağlanabilir? Her aile k... »»»
BOŞANMA SEBEPLERİ Evlilik, her kurum gibi zaman zaman aksayan yönleri olan bir kurum, bu aksaklıklar giderilemediğinde ise sonuç ne yazık ki boşanmayla noktalanıyor. Evlilik süresince aileye yeni bir birey katıldıysa boşanma daha sancılı oluyor. Evliliğin bitmesine yol açan sebepler çok çeşitli olabilir, en çok görülen sebepleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: ekonomik sorunlar eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları cinsel sorunlar iletişim bozukluğu eşlerden birinin ihaneti aile içi şiddet Yukarıdaki sebepler nedeniyle evlilik sorunları yaşayan bir çiftin anne-baba olarak da çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmelerini bekleyemeyiz; anne ya da baba ayrı ayrı çoc... »»»
Evlilikte, 18'inci yüzyılın sonlarında başlayıp 21'inci yüzyıla kadar devam eden değişim, boşanma olgusunu da ortaya çıkarmıştır. Günümüzde evlilikler, evliliği bir işbirliği olarak görme eğiliminden farklı olarak, mutluluk kaynağı olarak algılanmakta ve aşk bittiğinde evliliği sona erdirmek tercih edilmektedir. Söz konusu kuramlara göre boşanma yalnızca hukuki düzlemde değil duygusal, ekonomik ve toplumsal alanlarda da gerçekleşir ve bir olaydan çok bir süreçtir. Dünya ve ülkemizde boşanma oranı hızla artmaktadır. Boşanmaların artmasında toplumsal, değişmeler, kadının ekonomik ve sosyal statüsünün değişmesi, bireysel mutluluğun ön plana yeni bir eş bulmanın ve yeniden evlenmenin kolay... »»»
BOŞANMA SÜRECİNDE ARABULUCULUK ARABULUCULUK NEDİR? Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif uyuşmazlık çözümü" (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız , önyargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler. ... »»»
EVLİLİK SORUNLARINDA BOŞANMA HER ZAMAN ÇÖZÜM MÜ? Boşanma eşler arasındaki duygusal ve cinsel beraberliğin sona ermesidir.Çiftin beraberliğinde huzursuzluk ve sıkıntı hissisediş iyi hissedişten daha fazla ve daha yoğun olduğu noktada eşler problemlerini yavaş yavaş hissetmeye başlar.Sıkıntı duygusunun nedeni çiftin kenndi evlilik dinamikleri tarafındab belirlenir. Bazan çift bu sıkıntı duygusuna rağmen evliliğini sürdürür.Aillelerin yaklaşımı,sosyal baskı,dini inançlar,evlilik süresince edinilmiş maların paylaşımı,çocuklar,kültürün etkisi ve eşlerin kendi karakter ve tutum özellikleri vb. nedenlerle eşler bir arada yaşamaya devam edebilirler.Ama duygusal olarak boşanmışlardır D... »»»
“ANNE – BABA OLMAK” Yaşamın en zor seçimlerinden biridir anne – baba olmak. İnsan bir kez bu seçimi yaptı mı, yaşam asla eskisi gibi sürmez. Çiftler eş rollerinden farkında olmadan çıkarken, anne – baba rolleri ağırlığını hissettirir. Ne zaman çocuklar büyüyüp evden uzaklaşırlarsa, eşler anne – baba rolünden tekrar eş rolüne dönerler ve ilişkilerinde o güne değin konuşulmayanlar, biriktirilen öfkeler, çözümlenmemiş çatışmalar ve bastırılmış duygular yüzeye çıkarak ilişkileri tehdit ederler. İlişkileri sarsan ve tehdit eden bu dönem “40 Yaş Dönemi” olarak da adlandırılır. Bu yaşlarda bireyler, geçmiş yaşamlarını ve seçimlerini yoğun bir şekilde sorgularlar. Sorgulamaları sonu... »»»
“ÜVEY” Anne-Baba ve Çocuk Boşanmanın arttığı günümüzde ‘’ üvey anne baba ‘’ olarak kavramı da sıkça gündeme gelmektedir.Üvey kavramı bir tabu olarak görülmekte ve öz anne babadan uzak çocuklar söylemi yerindeyse tam anlamıyla bir kabus yaşarlar.Toplumun ve çocuğun yüklediği ‘’üvey anne‘’ , ‘’üvey baba‘’ kavramlarını incelemek ve yaklaşım açılarını değerlendirmek doğru olacaktır. ‘’Üvey’’ anne imajı öz anneye yüklenen imajlardan bazıları,fedakarlık,koruyuculuk,sevgi doluluk,merhametliliktir.Üvey anneye ise bunların tam tersi yüklenir.Öz anne ne kadar iyiyse akabinde misyon’’ üveye’’ yüklenen misyonlarda bir o kadar kötüdür.’’Üvey’’ anne yıkıcıdır,hakimdir,reddedicidir.Bunca olumsuz mi... »»»
► Boşanma ve Boşanma Kararı Psk.Gökül KARLUK ER
► Boşanma ve Çocuk Psk.Saadet ELEVLİ
► Boşanma Psikolojisi Psk.Dnş.Serkan YILDIRIM
► Boşanma Sürecinde Çocuklar Psk.Seda BİRCAN
► Boşanma Sürecinde Çocuk Psk.İskender YUSUF
► Boşanma Sürecinde Çocuk Psk.Gülten İKİZOĞLU
► Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi Psk.Ebru ÖZKURT TOPÇU
► Eşimden Boşanıyorum Psk.Güzide TÜRKYILMAZ
► Boşanmanın Çiftler Üzerindeki Etkileri Psk.Seval HACIM KILIÇ
► Parçalanmış Ailede Yaşamak Psk.Ali BIÇAK
Boşanma Süreci Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Uzm.Psk.Ece PINAR, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Başar AKÇAGÖZ, İstanbul
Koray AYDIN, Antalya
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Günay ARSLAN, Samsun
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Yusuf TURGUT, Kayseri
boşanma süreci KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların boşanma süreci KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ayrılık, boşanma, boşanma psikolojisi, yetişkinlerde boşanma, çocuklarda boşanma süreci, boşanmada çocuk, boşanma ve çocuklar, çocuklar için boşanma, evlilik, evlilik süreci, boşanma ve çocuk, boşanma sonrası çocuk, boşanmada çocuklar, boşanma sürecinde çocuk, boşanmayı çocuğa söyleme, boşanmanın etkileri, boşanmış ebeveyne sahip çocuk, boşanmış çiftler, boşanmak, evlilik terapisi, boşanma aşaması, anne baba ayrılması, ayrılma, boşanma sonrası depresyon, boşanma sonrası, boşanma kararını verirken, boşanma sürecinde yaşananlar, psikolojik açıdan boşanma, boşanma süreci psikolojisi, boşanma sırasında psikoloji, boşanma sürecine uyum, boşanmaya uyum, boşanma nedenleri, boşanma sebepleri, aile terapisi, boşanma danışmanlığı, boşanma terapisi, boşanmada terapi, boşanma sürecinde terapi, ayrılık terapisi, parçalanmış aile, boşanıyorum, boşanan çift ve çocuk, boşanmada çocuk psikolojisi, boşanmadan etkilenmek, boşanma öncesi, boşanmayı çocuğa söylemek, boşanmayı çocuğa anlatma, boşanmayı çocuğa anlatmak, boşanmayı çocukla konuşma, boşanmayı çocukla konuşmak, boşanma kararı, boşandım, boşanacaklara tavsiyeler, ayrılık süreci, boşanma travması, psikolojik boşanma, ekonomik boşanma, duygusal boşanma, boşanmanın nedenleri, boşanma ve depresyon, boşanma ve yeni hayat, eş seçimi, boşanma sürecinde öneriler, arabuluculuk, boşanmanın ardından, ebeveynin ayrılması, boşanmalarda çocuk, çocuk ve boşanma, boşanmada ebeveyn, sorunları, boşanacağımı çocuğa nasıl anlatırım, boşanmada ebeveyn rolleri, kadında boşanma, kadınlarda boşanma, kadınlarda boşanmanın etkileri, boşanmada ebeveynlik, boşanmada ebeveyn psikolojisi, boşanma sonuçları, boşanmanın çocuklar üzerindeki sonuçları, tek ebeveyn aileler, boşanma ve ruhsal bozukluklar, dünyada boşanma, boşanma olgusu, boşanmada psikolojik destek, velayet, şahsi ilişki, şahsi münasebet, boşanmada anne-baba, boşanmanın çocuk psikolojisine etkisi, boşanmış aile çocukları, boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisi, boşanma ve etkileri, aile boşanma, çocuk boşanma, boşanan ailede çocuk, anne baba boşanması, çocukta boşanma psikolojisi, boşanmanın çocuktaki etkileri, boşanma etkisi, boşanmanın psikolojik etkileri


17:01
Top