2007'den Bugüne 92,408 Tavsiye, 28,230 Uzman ve 19,991 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Metabolik Sendrom
Metabolik Sendrom Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Metabolik Sendrom Kavramı ile İlgili 19 Makale
► Metabolik Sendrom Dyt.Gülce TAŞTEMEL
METABOLİK SENDROM Kalp ve damar hastalıklarına neden olan hipertansiyon, şişmanlık, şeker hastalığı ve kan yağlarında yükseklik gibi hastalıkların aynı kişide bir arada görülmesine metabolik sendrom veya metabolik travma denir. Bu durum insülin rezistansı sendromu veya sendrom x adı ile da verilir. Metabolik sendromun başlıca özelliği veya başlatıcı özelliği vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ miktarı arttıkça kanda insülin düzeyi artmakta ve sonunda insülin yüksekliğine bağlı olarak şeker hastalığı, kan yağlarında yükselme, tansiyon yükselmesi ve şismanlık aynı kişide ortaya çıkmaktadır. Tedavi edilmezse öldürücü olabilir. Metabolik sendromlu hastalarda karaciğer yağlanması, kanda üri... »»»
► Metabolik Sendrom Dyt.Merve KAYALI
İnsulin direnci ile aynı kavramdır. Ölümcül dörtlü, dörtlü çete olarak da isimlendirilir. Obezite, yüksek tansiyon, hiperlipidemi (yüksek kan yağı) ve diyabet (şeker hastalığı) bir aradadır. Bu hastalıklar kaçınılmaz olarak dolaşım bozukluğuyla beraber kalp enfarktüsü, beyin kanaması ve genelde erkeklerde cinsel işlev bozukluğuna yol açar. IDF (International Diabetes Federation ) tanı kriterlerine göre; ***Obezite ( bel çevresi erkek için 94cm , kadınlarda 80 cm ) Ve aşağıdakilerden en az birisi olası durumunda; • Hiperlipidemi (yüksek kanyağı) ( trigliserid > 150 mg /dl ), • Yüksek kan basıncı-yüksek tansiyon(normal 130/85 mmHg), • Açlık kan şekerinin (glukoz) >100 mg /dl... »»»
► Metabolik Sendrom ve Beslenme Dyt.Güneş AKYIL AYNACI
Şişmanlık, obezite, dislipidemi ve hiperinsülineminin birlikte bulunduğu Metabolik Sendrom’a, daha önce sendrom X, insülin direnç sendromu, kardiyovasküler metabolik sendrom, dörtlü öldürücü sendrom gibi adlar verilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 1998’de üst üste gelen bu tür sağlık sorunlarının METABOLİK SENDROM olarak tanımlanmasını önermiştir. Daha sonra, Amerika Birleşik Devletleri National Cholesterol Education Program’ın Adult Treatment Panel kurulunca ve Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Kalp Hastalığı Koruma ve Tedavi Kılavuzu da ATP 3 tarafından da önerilen bu kriterler benimsenmiştir. Aşağıda gördüğünüz kriterlerden üçünün varlığında ( özellikle bel çevresi ve diğer 2 kriter ) Metabolik... »»»
► İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom Dr.Yeşim KARA, İç Hastalıkları Uzmanı
Kendinizi yorgun hissediyorsunuz, sık sık acıkıyorsunuz, açlığa tahammül edemiyorsunuz, aklınız süreki tatlı, hamur işi gibi yüksek kalorili unlu gıdalarda, son zamanlarda kilo alıyorsunuz, yemenizi durduramıyorsunuz ya da spor salonundan diyetisyene mekik dokuduğunuz halde istediğiniz halde kilo veremiyor yahut bir noktadan sonra kilonuz daha aşağı düşmüyor. Çok su içiyor, çok idrara çıkıyor, bütün günü atıştırmalarla geçirip ailenizdeki herkesin zengin bir sofrada toplandığı akşam yemeklerinden sonra bir yorgunluk çöküyor, dikkatinizi toplayamıyor, yemeklerden sonra baş dönmeleriniz oluyor, belki bunun yanında depresyondan, aşırı duygusallıktan yakınıyorsunuz. Bu şikayetler dahiliye poli... »»»
METABOLİK SENDROM VE BESLENME TEDAVİSİ Metabolik sendrom, insülin direnciyle başlayan abdominal obezite, glikoz intoleransı veya diyabet, dislipidemi, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı (KAH) gibi sistemik bozuklukların birbirine eklendiği ölümcül bir endokrinopatidir. Bir başka tanıma göre; kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde rol alan risk faktörlerinin bir arada bulunmasına metabolik sendrom denir. Metabolik sendrom yıllarca farklı isimlerle de anılmıştır bu isimlerden bazıları; sendrom X, polimetabolik sendrom, ölümcül dörtlü ve uygarlık sendromudur. Uygarlık sendromu bu hastalığı en iyi tanımlayan ifadelerden biri olmuştur. Çünkü yaşam standartları yükseldikçe, tek... »»»
► Metabolik Sendrom, İnsülin Direnci ve D Vitamini Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
METABOLİK SENDROM İNSÜLİN DİRENCİ VE D VİTAMİNİ Yapılan bilimsel çalışmalar D vitamini eksikliğinin insülin direnci ve metabolik sendromu tetiklediğini göstermiştir. D vitamini düzeyi azldıkça kan şekerinde bozulma, şişmanlık ve kan yağları artmaktadır. D vitamin düzeyi 20 ng/ml den daha az olunca insülin direnci artmaktadır. D vitamini azldıkça kanda paratiroid hormonu artmakta ve bu da hipertansiyon, obezite, diyabet sıklığı artmaktadır. D vitamini azalınca renin hormonu artmakta bu da hipertansiyon yapmaktadır. Haftada 2 saat güneş ışığında kalmak yeterli D vitamini için gereklidir. D vitaminine tıp dilinde kalsiferol adı da verilir. D vitamininin D2 ve D3 olmak üzere iki... »»»
METABOLİK SENDROM VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ Çağımızın önemli hastalıklarından biri olarak tanımlanan metabolik sendromun hızla yaygınlaşmasında, sanayileşmenin sonucu olarak meydana gelen hareketsiz yaşam tarzının benimsenmesi ve bu tarz yaşam tarzının beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi sonucu oluşan çevresel etkenlerin yanı sıra, kalıtımla gelen bazı özellikler de rol oynamaktadır. Metabolik sendrom, patogenezinde en önemli neden insülin direncidir. Metabolik sendromun yaygınlığı gün geçtikçe artmaktadır ve bazı araştırmalara göre son zamanlarda iki kata yakın bir artış meydana gelmiştir. İnsülin Direnç Sendromu veya Sendrom X olarakda tanımlanabilmektedir. Metabolik Sendrom de... »»»
► Gizli Şeker, Metabolik Sendrom ve Zayıflama Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
KİLOLU KİŞİLERDE GİZLİ ŞEKER RİSKİ Şeker Hastalığının Gelişim Evreleri Kilolu bir kişide şeker hastalığı 4 aşamada adım adım gelişir. Aşağıda verilen bu aşamaları her kişi fark edemez ve kan şekeri yükselince şeker hastası olduğunu anlar. Bu aşamalar aşağıda verilmiştir: Reaktif hipoglisemi (Kan şekeri düşüklüğü) evresiAilesinde şeker hastalığı olan kişilerde 5-10 yıl önce yemek sonrası kan şekerinde düşmeler olmaya başlar. Bunu anlamak için şeker yükleme testi 3 veya 4 saatlik yapılır. 3. ve 4. saatte kan şekerini 80 mg/ dl’nin altına düşmesine hipoglisemi veya kan şekeri düşüklüğü diyoruz. Bu esnada terleme, çarpıntı, nabız ve bazen tansiyon yükselmesi görülür. Bu durumu... »»»
FASTFOOD SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR! Son zamanlarda bilim adamları obezite konusu ve obezitenin getirdiği sağlık problemlerini temelinde yatan sebepler ile ortaya koymak için çalışmaktadır. METSEND’in 5000 kişi ile yaptığı tarama çalışmasında, kadınlarda %39, erkeklerde %28 oranında obezite ve metabolik sendroma rastlanmıştır. Araştırmalar göstermektedir ki obezite gelecek açısından önemli bir sağlık sorunudur. Yapılan araştırmalar daha çok obeziteile seyreden metabolik sendroma dikkat çekmektedir ki, metabolik sendrom; kalp damar hastalıklarına sebep olan, hipertansiyon, şeker hastalığı ve kan yağlarında yükseklik gibi sağlık problemlerinin aynı kişide bir arada görülmesine denmektedir. İnsü... »»»
► Tansiyon, Trigliserid, Diyabet ve Obezite Eşittir Metabolik Sendrom Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
METABOLİK SENDROM Kalp ve damar hastalıklarına neden olan Hipertansiyon, Şişmanlık, Şeker Hastalığı ve Kan yağlarında yükseklik gibi hastalıkların aynı kişide birarada görülmesine metabolik sendrom veya metabolik travma denir. Bu duruma ‘insülin rezistans sendromu’ veya ‘sendrom X’ adı da verilir. Metabolik sendrom’un başlıca özelliği veya başlatıcı özelliği vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ miktarı artınca kanda insülin düzeyi artmakta ve sonunda insülin yüksekliğine bağlı olarak şeker hastalığı, kan yağlarında yükselme, tansiyon yükselmesi ve şişmanlık aynı kişide ortaya çıkmaktadır. Tedavi edilmezse öldürücü olan bu hastalıkların hepsine birden mahşerin dört atlısı veya ölümc... »»»
OBEZİTENİN TANIMLAMASI: Aşırı kilo ve obezite terimleri bilimsel literatürde ve günlük yazışmalarda genellikle birbirlerinin yerine kullanılsa da, bu iki kavram farklıdır.Obezite vücutta aşırı yağ birikimi için kullanılan bir terimdir ve insan sağlığı açısından major bir risk faktörü olan genel bir halk sağlığı problemidir. Kilo fazlalığı ise vücut ağırlığının referans değerlerinden fazla olması olarak tanımlanmaktadır. Aşırı kilo; boyuna ve yaşına göre standarttan daha kilolu olanları, obezite ise aşırı vücut yağını belirtir. Aşırı kilolu bireylerde vücut yağı depoları fazla olabilir, ama kas kitlesi fazla olan çok aktif insanlar vücut yağlarının düşük olmasına rağmen boylarına... »»»
► Metabolık Sendrom Nedır? Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Menopozda Beslenme Dyt.Selma Önelge GÜR
► Yeşil Çay Mucizesi Kateşin Dyt.Serap ORAK
► Ürik Asit, Gut ve Gizli Şeker Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Uykusuzluk, Kilo ve İnsülin Direnci Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► D Vitamini Eksikliği Şeker Hastalığına Neden Oluyor Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Glisemik İndeks Diyeti (Gi) Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
Metabolik Sendrom Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dyt.Ferin BATMAN, İstanbul
Dyt.Canan AKSOY, İstanbul
Dyt.Serap ORAK, İstanbul
Dyt.Güneş AKYIL AYNACI, İçel (Mersin)
Fzt.Murat KANAT, İstanbul
Dyt.Derya ÖZFİDAN, Kırklareli
Prof.Dr.Aytekin OĞUZ, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dyt.Ufuk ZERENTÜRK, Kahramanmaraş
Dr.Ülkü GÖRMEZ, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Dr.Fatih DEMİRCAN, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Doç.Dr.Arif TARHAN, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Hande OCAKOĞLU, Bursa , Halk Sağlığı Uzmanı
Prof.Dr.İlhan TARKUN, Kocaeli , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Yeşim KARA, Kırklareli , İç Hastalıkları Uzmanı
Op.Dr.Tuğrul DEMİREL, İstanbul , Genel Cerrah
Dyt.Merve GÜNEY, İstanbul
Dyt.Aslı ALTINEL, İstanbul
Dyt.Kübra SARI, Kırşehir
Dr.Sedef ALTINIŞIK, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
metabolik sendrom KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların metabolik sendrom KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
metabolik sendrom nedir, metabolik sendromun önlenmesi, fetal kökenli metabolik sendrom, metabolik sendromda beslenme, metabolik sendromun dağılımı, insulin direnci, şeker hastalığı, insülin direnci, diyabet, açlık kan şekeri, şeker seviyesi, şeker, insülin, diyabet hastalığı, metabolik sendrom tedavisi, metabolik sendrom diyeti, sendrom x, polimetabolik sendrom, ölümcül dörtlü, uygarlık sendromu, d vitamini, hipertansiyon, obezite, kilo, diyet, zayiflama, egzersiz, yaşam tarzı değişikliği, insülin rezistansı, diyet ve metabolik sendrom, abdominal obezite, gizli şeker, zayıflama, acıkma, tatlı isteği, yüksek şeker, kan şekeri, kan şekeri düşüklüğü, kan şekeri yüksekliği, reaktif hipoglisemi, hipoglisemi, tip2 diabetes mellitus, tip 2 diabet, prediyabet, açlık kan şekeri bozukluğu, metabolik travma, fastfood, metsend, metsend araştırması, insülin rezistans sendromu, fast food, fastfoodun zararları, fastfood beslenmesi, beslenmede fastfood, trigliserid, tansiyon, şişmanlık, kan basıncı, ınflamasyon, adiponektin, böbrek fonksiyonu, metabolik sendromda beslenme tedavisi, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, metabolizma, tansiyon yükselmesi, kan yağlari, kolesterol, şişmanlik, metabolik, insülin yüksekliği, polikistik over sendromu, menopoz, menopozda beslenme, menopoz kalp, menopoz damar hastalıkları, menopozda osteoporoz, menopozda şişmanlık, menopozda metabolik sendrom, menopozda kemik erimesi, menopozda ideal vücut ağırlığı, menopozda kalsiyum, menopozda protein, menopozda egzersiz, menopozda d vitamini, yeşil çay, kateşin, yeşil çay antioksidan, yeşil çayla zayıflama, yeşil çayla yağ yakımı, antikanser etki, egcg, iştah kapatıcı, yeşil çayla kan şekeri kontrolü, yeşil çayla kilo verme, yeşil çayda kafein, bitki çayı, sıcak içecek, camellia sinensis, ürik asit, uyku, uykusuzluk


22:04
Top