2007'den Bugüne 92,138 Tavsiye, 28,189 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!İnternet
İnternet Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İnternet Kavramı ile İlgili 135 Makale
► Şiddet,televizyon,internet Psk.Ayşegül COŞKUN
ŞİDDET Hayata gözlerini açan bir bebekten daha masum ve zararsız hiçbir şey olamaz. Diğerlerinin bakımına muhtaç bir bebek sadece anne babasının onu beslemesi ile değil, kendisine gösterilen sevgi, fiziksel temas ile büyür. Büyüdükçe görür ki onu seven, koruyan, ona hayatı öğreten kimseler vardır ve o güvendedir. Kendi kendine öğrenemediği şeyleri anne babasına ve çevresine bakarak öğrenir. Bir aynaya bakar gibi bakar çevresine ve nihayet büyür… Kendimizi tehlikelerden korumak ise milyonlarca yıldır atalarımızdan aldığımız ilkel ihtiyacımızdır. Ama nasıl? Kendimizi nasıl koruruz? İşte bunu öğrenmek gerekir. Çocuklarda kayıt hiç bitmez. Sürekli olarak anne babalarını, çevrelerini izler ve... »»»
Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2019;44(Suppl 1):140-147 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DOI: 10.17826/cumj.551351 Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Melek Gözde Luş, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, University of Health Science, Department of Child and Adolescent Psychiatry. Istanbul, Turkey E-mail: gozdelus@yahoo.com Geliş tarihi/Received: 09.04.2019 Kabul tarihi/Accepted: 05.07.2019 Çevrimiçi yayın/Published online: 24.09.2019 ARAŞTIRMA / RESEARCH Internet addiction among adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde internet bağımlılığı Melek Gözde Luş1, Meliha Zengin Eroğlu2 1Ha... »»»
Giriş Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, internetin hayatımızdaki rolü de büyük ölçüde artmıştır. İnternet, iletişimden eğlenceye, bilgi edinmeden iş yapmaya kadar pek çok alanda faydalar sunsa da, aşırı ve kontrolsüz kullanım sonucu ortaya çıkan internet bağımlılığı, psikolojik ve sosyal sorunlara yol açabilmektedir. Bu makalede, internet bağımlılığının ne olduğu, nedenleri, belirtileri ve psikolojik etkileri detaylı bir şekilde incelenecektir. I. İnternet Bağımlılığının Tanımı ve Nedenleri A. İnternet Bağımlılığının Tanımı İnternet bağımlılığı, bireylerin interneti aşırı, düzensiz ve kontrolsüz bir şekilde kullanma eğilimi olarak tanımlanabilir. İnternet bağımlılığı, fiziksel,... »»»
İnternetin etkisi özellikle gençlerin hayatında yadsınamaz. Bu yüzden internette geçirilen zamanın artması artık şaşırtmamaktadır. Gençlik Riskli Davranışlar Anketine göre ergenlerin %41.3’ü okul günlerinde okul harici zamanlarını online olarak 3 saatten fazla harcamaktadırlar (Kann ve ark., 2014). Günümüzde özellikle çok kişiyle oynanan çevrimiçi oyunlar popüler hale gelmiştir (Kuss ve ark., 2012). Genel internet kullanımı arttıkça sorunlu internet kullanımı klinik olarak endişeli durum haline gelmiştir. Uyku, ruh hali ve kişilerarası ilişkilerle ilgili sorunlar gibi aşırı internet kullanımının olumsuz sonuçlarını vurgulayan birçok rapor bulunmaktadır (Choi ve ark., 2009; Christakis ve Mor... »»»
Teknoloji bağımlılığı ülkemizde ilk televizyonun yaygınlaştığı dönemde görülmeye başlandı.Bunu daha sonra video,CD çalar takip etti.Ama asıl dominant özellikte bu sorunun ortaya çıkışı internetin yaygınlaşması,bilgisayar ve cep telefonlarıyla oldu.Hele akıllı telefonlar hayatımıza girince de zirve yaptı.Teknoloji bağımlılığı; bir teknoloji ürününün kullanımının bağımlılık seviyesine gelmiş halidir kısaca.Bunun bariz ilk örneklerini bilgisayar ve internetin yaygınlaştığı dönemde bilgisayar oyunlarına müptelalık,pornografi bağımlılığı şeklinde görmüştük.Şimdi bilgisayardan daha farklı olarak her an yanımızda bulunan akıllı cep telefonlarıyla bu bağımlılık pik yapmış durumda. Aslında teknolo... »»»
Son yıllarda ülkemizde internetin yaygınlaşması,teknoloji kullanma bilincindeki eksiklik nedeniyle literatüre "internet bağımlılığı" adıyla yeni bir psikolojik bağımlılık girmiştir.Günümzde sadece bilgisayarlardan değil,tablet ve akıllı cep telefonlarından da internet erişmi mümkün olduğundan bu internet bağımlılığı daha da yaygın hale gelmiş ve insanlarımızın hatırı sayılır bir kısmı zamanlarının önemli bir kısmını internet başında geçirir hale gelmiştir.Tüm bunların yanında bir de internet üzerinden oynanan bazı oyunlara kendini kaptıran,bu nedenle okulunu ve derslerini ihmal eden hatırı sayılır oranda çocuğumuz ve gencimiz bulunmaktadır.üzücüdür ama ülkemizde internet teknolojisinin amacı... »»»
Çağımızın en önemli buluşlarından biri olan Internet günümüzde sayısı küçümsenemeyecek kadar çok insanın hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Internet’in en çok sosyal amaçlı kullanılıyor olması ve kullanım süresinin insanlar tarafından gittikçe artması konuya sosyolojik bir boyut kazandırmıştır. Bu açıdan bilgi teknolojilerinin en önemli yeniliği olarak her kesimden her bireyin rahatlıkla kullanabileceği internet; yaşamın tüm alanlarını içine almış; birey, aile ve toplum yaşamını çok yönlü etkileyen iletişim aracı haline gelmiştir. Bu durum Internet’in sosyolojik ve psikolojik açıdan da incelenerek araştırmalara konu edilmesine neden olmuştur. Internet kullanıcıları, kullanım süresi... »»»
İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin aynı hızla günlük yaşamımıza girdiği düşünüldüğünde cep telefonları, bilgisayarlar ve internet teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri hale gelmiştir. Ancak günümüz gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık kullanımından kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirmektedir. İnternet, bir bilgi ve iletişim kaynağı olmanın ötesinde, bazı kişiler için “bağımlılığa” dönüşmüş durumdadır. Birçok kişi, gerçek dünyada karşılığını bulamadığı tutkul... »»»
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM Her geçen gün daha çok bilgiye karşılık giderek daha az yorum ve anlamın üretildiği bir evrende yaşıyoruz. Bu bakış açısına göre de 3 varsayımdan söz edebiliriz: Birinci varsayıma göre bilgi, anlam üretmekte ancak anlam kaybını engelleyememektedir. İletişim araçlarını kullanarak müşterilerimize mesaj ve içerik pompalasak da, bu anlamın yok oluş hızı, anlamın pompalanma hızından yüksek olacaktır. Yani var olan iletişim araçları yetersiz kalacaklar ve ek iletişim araçlarının devreye girmesi gerekecektir. Bu ek iletişim araçlarını “anti-iletişim araçları” olarak bile niteleyebiliriz (korsan radyolar, spooflar gibi). İkinci varsayıma göre bilginin anlamla ili... »»»
İNTERNET BAĞIMLILIĞI İçinde bulunduğumuz bilgi çağında internet pek çok insanın vazgeçilmez bir aracı haline gelmiştir. Gündelik yaşantımızın her geçen gün içine yerleşen internet, pek çok faydasının yanı sıra bir takım sorunları da berberinde getirebilmektedir. Bu sorunlardan biri de son zamanlar da giderek artan internet bağımlılığıdır. İnternet bağımlılığı üzerinde durulmadan önce internetin hangi nedenlerle bu denli sık kullanıldığı ve ne tür ihtiyaçlarımızı karşıladığının üzerinde durmak yerinde olacaktır. Diğer medya araçlarına paralel olarak internet kullanımının bilgi arama/ eğitim, sosyal etkileşim/arkadaşlık, eğlence, gerçekten kaçış/vakit geçirme gibi motivasyon ka... »»»
İNTERNET VE ÇOCUKLAR Çocukların bilgisayara başlamasının belirli bir yaşı var mı? Pek çok araştırmacı dokuz-on yaşına kadar bilgisayar görmeyen çocuklarda bunun en küçük olumsuz etkisinin olmayacağını belirtmişlerdir. Çocukları çok küçük yaşta bilgisayara başlatmak, çok geç başlatmaktan daha kötüdür. Anne-babalar örneğin okul öncesi çağ çocuklarını (0-3 yaş) bilgisayara başlatmak için acele etmemelidir. Araştırmacılar elektronik iletişim ağına adım atmak için ideal yaşın on bir olduğunu belirtmektedirler. · İnternet iyi kullanıldığında güçlü bir eğitim aracıdır. Pek çok web sitesi değerli kaynak ve etkinlikler hakkında bilgi sunmaktadır. Öğrenciler çeşitli kütüphanelerden yararlanma, ... »»»
ONLİNE TERAPİ / ONLİNE PSİKOLOJİK DESTEK Teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle paralel olarak Batı'da 10 yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olan ONLİNE TERAPİ / E-TERAPİ ülkemizde de bir süredir başarılı bir şekilde hizmet vermeye başlamıştır. ONLİNE TERAPİ bir terapistle görüşmenin yeni bir yöntemidir. Günümüzün gitgide daha da karmaşıklaşan modern (?) yaşamında insan kitleler arasında giderek daha da yalnızlığa gömülmekte, artan bireyselleşme bireyleri kendilerine yabancılaştırmakta, iş dünyasının rekabetçi yapısı insanların daha çok maske takmasına ve iç dünyalarında yalnızlaşmalarına yol açmaktadır. Oysa insan sosyal bir varlıktır ve her zaman paylaşmaya ihtiyaç ... »»»
► Çocukluk ve Ergenlikte Zararlı Oyunlar Psk.Selen Türkiş ELÇİ
► Çocuklarda Ekran-İnternet Bağımlılığı Psk.Pınar TURANLI DURMUŞ
► Sosyal Medya Psikolojisi Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Online Terapi Nasıl Yapılır Psk.Serhat ÖNCÜLER
► Online Terapi - Online Emdr Terapisi Psk.Aygün Tuçe ATAŞ
► İnternet Bağımlılığı Psk.Elif Tuğçe ÇOLAKOĞLU
► Terapinin Çevrimiçi Hali:Online Terapi Psk.Dnş.Ümran ÖRKÜN
► Bağımlılık Psk.Erol AKDAĞ
► Teknoloji Bağımlılığı Psk.Beniz YILMAZ
► Siber Zorbalık Psk.Adem TATAR
► İnternet ve Oyun Bağımlılığı Psk.Dnş.Gökçenur GÖDEK
► En İyi Arkadaşım İnternet Psk.Dnş.H. Burcu TATOĞLU
► Sosyal Medya ve Mahremiyet Psk.Eyüp TUNAHAN
► İnternet Bağımlılığı Psk.Nuray ŞAHİN
► Online Terapi Nedir? Psk.Dnş.İsmail KOÇ
► Sosyal Medya Aşkları ve Psikoloji Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► Oyun Bağımlılığı Dr.Psk.Nur BAŞER BAYKAL
► Sosyal Medya, İnternet ve Çocuk Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
► Siz de Fomo Hastası Olabilirsiniz Psk.Serap DUYGULU
► İnternette Tanıştık Dr.Psk.Dnş.Kadir Burak SALİMOĞLU
► Bilgisayar Bağımlılığı Psk.Dnş.Nilgün SARI
► İnternet Bağımlılığı Psk.Rabia BİNALİ
► Teknolojiden Uzak Kalamıyorum Diyorsanız! Psk.Dnş.Uğurkan ULUTÜRK
► İnternet Bağımlılığı Psk.Nazan PARLAK
► Sosyal Medya Uykusuz Bırakıyor Pdg.Dr.Mehmet AKSÜT
► İlk Yazışmada @şk Psk.Mehmet CAN
► İnternet Bağımlılığı ve Çocuk Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Sanal Ortamda Aldatma Psikolojisi Psk.Fatma ÇAKIR ÇALIŞKAN
► İnternet Çağında Ebeveynlik Psk.Dnş.Fatma ZENGİN
► İnternet Bağımlılığı Psk.Saadet YAVUZBİLGE
► Teknoloji ve Küçük Çocuklar Psk.Nazlı AKAY
► İnternet ve Sosyal Medya Psk.Dnş.İsmail SÖNMEZ
► Sosyal Medyada Görgü Kuralları Psk.Aslı TAŞ KAYABAŞ
► Teknoloji Hayatımızın Neresinde?? Psk.Melisa KÜÇÜK DEDEOĞLU
► İnternet Bağımlılığı Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► İnternet Bağımlılığı Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
► İnternet Bağımlılığı Nedir? Dr.Burhan BURHANOĞLU, Psikiyatrist
► İnternet Bağımlılığı Üzerine Psk.Ali Rıza TUNUR
► Öteki Psk.İlknur PEDER
► Çocuk ve İnternet Psk.Çisem İLHAN
► İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığı Psk.Dnş.Tuğba ŞENDİR
► Sanal Zorbalık Psk.Serap DUYGULU
► İnternette Başlayan İlişkiler Psk.Serap DUYGULU
► Bilgisayar Bağımlılığı Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
► İnternet, Bilgisayar ve Cep Telefonu Bağımlılığı Dr.Mutluhan İZMİR, Psikiyatrist
İnternet Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Deniz DOĞRUÖZ Fotoğraf
Uzm.Psk.Deniz DOĞRUÖZ
İstanbul
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi207 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler - Videolar - İletişim Bilgileri
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi87 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (65) - Videolar - İletişim Bilgileri
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Uzm.Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Nazan PARLAK, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Emine ARMAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dr.Deniz Koray GÖRÜCÜ, Adana , Psikiyatrist
Psk.Yücel SÖZER, İstanbul
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Dr.Beyhan IŞIK, Bursa , Aile Hekimi
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
Psk.Zeynep BALKIZ, İstanbul
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Dr.Orhan ÇELİK, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Psk.Anıl TOKAT, Kocaeli
Doç.Dr.Tuncay TAŞ, İstanbul , Ürolog
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Orhan TARUK, İstanbul
Psk.Çisem İLHAN, İstanbul
Elif IPEK, Kocaeli
Dr.Mutluhan İZMİR, Ankara , Psikiyatrist
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Dr.Dt. Taner AKÇA, İçel (Mersin)
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Mehmet ARAS, Diyarbakır
Psk.Berna ÜNVER, İstanbul
Prof.Dr.Fevziye TOROS, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Dr.Hakan KARAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Aynur İLHAN, İstanbul
Psk.Yekta KORKMAZ, İstanbul
Doç.Dr.Özlem YILDIZ GÜNDOĞDU, Kocaeli , Psikiyatrist
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Cenk UMUR, Eskişehir
Doç.Dr.Didem Behice ÖZTOP, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Beniz YILMAZ, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Dr.Melek Gözde LUŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Mert ÖZAYDIN, İstanbul
Psk.Kübra KAVKAS, İstanbul
Psk.Ömer KURT, İstanbul
Psk.Alp BAL, İstanbul
Psk.Kerem GÜMÜŞ, İstanbul
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Elif AYDIN, İstanbul
Dr.Hacer KONUKÇU, Balıkesir , Psikiyatrist
Psk.Şeyma KESKİN, İstanbul
Dr.Nevzat YILMAZ, Diyarbakır , Psikiyatrist
Psk.Aziz KALAYCI, Balıkesir
Dr.Mahmut DEMİR, Eskişehir , Psikiyatrist
Dr.Figen ŞEN KÖSEM, Denizli , Psikiyatrist
internet KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların internet KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
şiddet, televizyon, şiddet nedir, televizyonda şiddet, internette şiddet, saldırganlık, şiddet türleri, bedensel şiddet, manevi şiddet, psikolojik şiddet, duygusal şiddet, sözel şiddet, saldırganlığın nedenlerı, zorbalık, aile içi şiddet, istismar, ınternet addiction, adolescent, comorbidity, internet bağımlılığı, telefon bağımlılığı, tablet bağımlılığı, ekran bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, internet bağımlısı, internete bağımlılık, internet bağımlılığından nasıl kurtulurum, internet bağımlılığından kurtulmak, sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı tedavisi, sosyal medya bağımlılığı tedavisi, sosyal medyaya bağımlılık, sanal ilişki, siber ilişki, uzak ilişki, internet ilişkisi, online ilişki, ilişki türleri, sanal ilişki avantajları, sanal ilişki dezavantajları, ilişki yürütmek, sanal birliktelik, uzak birliktelik, sanal aşk, siber aşk, ilişki sürdürmek, ilişkide sabır, sosyal medya ilişkisi, görmeden aşık olmak, sanal bağımlılık, bağımlılık, zararlı oyunlar, çocuklarda internet, ergenlerde internet kullanımı, çocukta internet, çocuklarda bağımlılık, sosyal medya psikolojisi, teknoloji kötü kullanımı, sosyal medyanın zararları, alışveriş bağımlılığı, onyomani, oniomania, alışveriş bağımlısı, kredi kartı bağımlısı, kadınlarda alışveriş bağımlılığı, online alışveriş, bilgisayar bağımlılığı, online terapi, online tedavi, online danışmanlık, internet terapi, sanal alan, sanal alanı kullanım nedenleri, sanal alan tercihleri, gençlik ve internet, gençlerde internet kullanımı, online psikoterapi, online emdr, internet tabanlı terapi, online terapi nedir, online emdr nedir, online terapi nasıl yapılır, online emdr nasıl yapılır, online terapist, çevrim içi terapi, online psikolojik danışmanlık, internetten terapi, uzaktan terapi, madde bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, seks bağımlılığı, sex bağımlılılığı, spor bağımlılılığı, alış veriş bağımlılığı, yeme bağımlılığı, kumar bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı, gençlerde bağımlılık, dijital bağımlılık, televizyon bağımlılığı


23:48
Top