2007'den Bugüne 92,471 Tavsiye, 28,238 Uzman ve 19,997 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Madde
Madde Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Madde Kavramı ile İlgili 114 Makale
Bu çalışmada; travmatik bir yaşam deneyimi olan istismar ile madde bağımlılığı-madde kötüye kullanımı arasındaki korelasyon ve ergenlerde madde bağımlılığının tedavi süreci literatür taraması ile araştırılmıştır. Bu nedenle öncelikle istismar, istismar tipleri, istismar ile ilişkili psikopatolojiler, madde bağımlılığı ve maddenin kötüye kullanımı tanımlanmış, ardından istismar yaşantısı ve madde bağımlılığı-maddenin kötüye kullanımı arasındaki ilişki araştırılmıştır. İkinci olarak ise ergenlerde madde bağımlılığının tedavi süreci tanımlanmıştır. İstismar: Tanımı ve İstismar Tipleri İstismar, çocuk ve ergenin tüm gelişim sürecini olumsuz yönde etkileyen, çoğu zaman yetişkin yaşamında da çeşi... »»»
► Madde Bağımlılığı ÇOK OKUNUYOR Psk.Burcu BÜGE
Çeşitli maddelerin kronik kullanımları insanlarda fiziksel, psikolojik ve davranışsal değişikliklere neden olur. Kronik madde kullanımdan sonra ortaya çıkan tolerans ve yoksunluk belirtileri fiziksel madde bağımlılığını ifade etmektedir. Ayrıca yoksunluk, kişinin sıkıntılı bir durumdan kaçınmak için maddeyi arzuladığı psikolojik bağımlılığı da belirtebilir. Davranışsal bağımlılık ise, madde arayışının patolojik örüntüsünü ifade etmektedir. Olumsuz fiziksel, psikolojik, toplumsal veya yasal sonuçlara rağmen kontrol edilemeyen ve sürekli kullanım olarak tanımlanır. Genel popülasyondaki insanların çoğunluğu, bağımlılık potansiyeli olan bir maddeye kronik maruz kalmaya tepki olarak davranışsal ... »»»
► Madde Bağımlılığı Psk.Serap DUYGULU
Gençlerin özellikle ergenlik döneminde meraklı ve dışa dönük bir yapı sergilediklerini biliyoruz. Bu yaşlar aynı zamanda 'çete çağı' olarak bilinir ve çocukların tehlikelere de en açık oldukları dönemdir. Bu yaş dilimlerinde, hem özenmelerinden, hem de yazılı ve görsel medyadaki olumsuz örneklerden etkilendikleri bir dönemden geçtiklerini ve madde bağımlılıklarına yöneldiklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu yönelimin, sadece ailelerin alabilecekleri önlemlerle engellenebileceği düşünülmemelidir. Toplum ve bireyler olarak hepimizin sorumlulukları vardır. Medyanın sanat ve spor dünyasına ait bilinen, tanınan insanlarını haber yaparken, bağımlılıkları olan ünlüleri bu kimlikleriyle ön... »»»
“Madde bağımlılığı”ndaki ‘uyuşturucu madde’, Dünya sağlık örgütünün tanımında,*“sağlık için kullanılanlar dışında, yaşayan organizmada kullanıldığında, organizmanın bir ya da birden çok yetisini farklılaştırabilen herhangi bir madde” olarak belirtilmiştir. Uyuşturucu maddeler uyarıcı ve serotonin yükseltici olarak kullanılabilen farklı özelliklerdedir. Kişilerin acıdan kaçmak ve sıkıntılı durumun etkisini azaltarak hazza-iyi oluşa ulaşacağını düşünerek kullanılmaktadır. Bu kullanışlar sırasında sınırlı zamanlı ve biyolojik anormalliğe bağlı ortaya çıkan halin sedatif yanı sakinleştirici etkisi sebebi ile bağımlılığa dönüşen süreci ve kısır döngüyü oluşturur. Kişi iyi olmak ve acıdan kaçmak... »»»
Ruhsal hastalığı olan kişilere yönelik damgalanma, ayırımcılık ve olumsuz tutumlar toplumda yaygın olarak bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeni, hastaların tehlikeli kişiler olduğu inancı ve bu nedenle ortaya çıkan korkudur. Yapılan araştırmalarda elde edilen bilgiler ve günlük uygulamalarda gözlenenler, ruhsal hastalıklarla mücadelede karşılaşılan en önemli sorunlardan birisinin damgala(n)ma ve olumsuz tutumlar olduğunu göstermektedir. Toplumun her kesiminde sağlık çalışanları ve hasta yakınları da dahil olmak üzere damgalamaya sık olarak rastlanmaktadır. Ruhsal hastalıklar konusunda en yetkili kişiler olan profesyonel ruh sağlığı ekibi arasında bile olumsuz tutum ve damgalamaya r... »»»
GIDA ÜRETİMİ İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON Hastalıklarla baş etmenin en kolay ve ucuz yolu, hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. İnsan vücudunun sağlıklı işleyişi, binlerce denge ve savunma sistemi üzerine kuruludur. Bu denge ve sistemlerin bozulmasına engel olmak için atılan her adım ve çalışma Koruyucu hekimlik alanına girer. Koruyucu hekimlik, beslenme, temizlik, aşılama, yaşam koşulları (stres, gürültü, çevre ve doğanın korunması ), gibi geniş kapsamlı ve çok önemli konuları içerir. Koruyucu hekimliğin gelişmesi, toplumun sağlık kalitesinin yükselmesi demektir, bu da ülkeler için en önemli gelişmişlik ölçütlerinden biridir. Halk sa... »»»
BESİN MADDELERİ VE İNSAN İÇİN ÖNEMİ BESİN Canlıların yaşamlarını sürdürebilmek, büyümek, gelişmek, üremek ve sağlıklı yaşamak için dışarıdan almaları gerekli maddelere besin denir. İnsan vücudunda gerçekleşen metabolik olaylara ve her türlü işlevimize kaynak oluşturacak enerji, besinlerle sağlanır. Metabolik olaylarda gerekli iç ortamı oluşturan mineraller ve vitaminler ile büyümeyi, gelişmeyi ve eskiyen hücrelerin yerine konmasını sağlayacak yapı taşları besinlerle insan vücuduna alınır. Günümüzde kanserden damar sertliğine kadar pek çok hastalığın oluşmasında ve ilerlemesinde beslenmenin etkileri anlaşıldığından yeterli ve dengeli beslenme son yıllarda çok büyük bir önem kazanmıştır.... »»»
YEM MADDELERİ VE ÖZELLİKLERİ ARPA Arpa (Hordeum vulgare L.) buğdaygillerden taneleri malt ve yem olarak kullanılan önemli bir tahıl bitkisidir. Bira sanayinin dışında tümü hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. Arpanın yazlık - kışlık çeşitleri ile cılız - dolgun daneleri arasında yapı ve besleme değeri açısından çok büyük bir fark bulunmaz. Arpanın protein içeriği ve protein kalitesi çok yüksek değildir. Arpa proteini Lizin, Triptofan ve Sistin gibi aminoasitler bakımından mısırdan daha zengindir. Ancak ham selüloz içeriğinin yüksek, yağ içeriğinin daha az olması enerji değerini düşürmektedir. Arpanın vitamin A ve Riboflavin (B2) içeriği yeterli olmadığı halde Pantotenik asit... »»»
Dr.Ali AYYILDIZ Veteriner Hekim – Anatomi Uzmanı Dr. UYUŞTURUCULAR Sizlere İnsanlığın baş belası olan, gençliği ve insanlığı mahveden Uyuşturucular hakkında bilgilendirmek amacı ile bu yazıyı yazmaya karar verdim. İnsanlar en eski uygarlık çağlarından beri, ağrı ve acıyı dindirme yollarını aramışlardır. İnsanlar, ağrı ve acının dindirilmesi için uğraşırlarken, bunun yanında, günlük hayatın monoton gidişini değiştirmek için de değişik yollar aramışlardır. Birçok insan Hobi dediğimiz yan uğraşlarla, asıl mesleklerinin dışında kendilerini dinlendirmek, keyiflenmek, bulutlar üzerinde uçmak gibi düşüncelere kapılıp, zevk verici maddeler kullanmayı alışkanlık haline getirmişle... »»»
► Madde Bağımlılığı Psk.Dnş.Nuray BAŞTAN AYDIN
► Madde Bağımlılığı ve Gençlik Psk.Melek SARIÇİÇEK
► Bağımlılık, Madde ve Aile Psk.Tuna KADIOĞLU
► Madde Bağımlılığı Nedir? Psk.Erkan KURT
► Gençlerimiz ve Madde Bağımlılığı Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Ergenlerde Madde Kullanımı Psk.Işıl ÖZÜAK
► Madde Kullanım Bozukluğu Dr.Psk.Hale Nur KILIÇ MEMUR
► Alkol ve Madde Bağımlılığı Psk.Tamer Numan DUMAN
► Alkol ve Madde Bağımlılığı Psk.Serpil KIZILTAŞ GÜNYÜZ
► Alkol ve Madde Bağımlılığı Psk.Gül MERİÇ
► Ergenlerde Madde Kullanımı Psk.Nadire GÜNAK
► Madde Bağımılıkları Uyuşturucular Psk.Doğan Demirkan ÖZDEMİR
► Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Psk.Bayram ŞİMŞEK
► Güçlü Bir Anestetik Madde:Öfke Psk.Burcu KIVRAK GÜÇER
► Alkol ve Madde Bağımlılıklarından Kurtulmak Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Uyuşturucu Bağımlılığı (Madde Kullanım Bozukluğu) Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Madde Bağımlılığı ve Tedavisi, Bonzai Maddesi Dr.Orhan ÇELİK, Psikiyatrist
► Yutma Güçlüğü-Koroziv Madde Yaralanmaları-Yemek Borusu Kanserleri Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, Gastroenteroloji Uzmanı
► Bağımlılık Psk.Beyza ÇETİN
► Dolgu Maddeleri - Deri Altına Dolgu Yapılması Prof.Dr.Ege ÖZGENTAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Estetik Dolgular ve Covid 19 Aşısı Prof.Dr.Ege ÖZGENTAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Bağımlı Birini Anlamak Psk.Mehmet ARAS
► 10 Maddede Psikoterapi Nedir? Psk.Cem GÜMÜŞ
► Bağımlılık Psk.Erol AKDAĞ
► Bağımlılık Bir Beyin Hastalığıdır. Psk.Melek SARIÇİÇEK
► Pika Türleri ve Tedavi Yöntemleri Psk.Dnş.Altuğ EFEOĞLU
► 7 Maddede Sosyal Anksiyete Psk.Gülşah PINAROĞLU
► Bonzaiye Karşı Hipnoz Dr.Psk.Mehmet BAŞKAK
► Bonzai Bağımlılığı Psk.Nazan PARLAK
► Bağımlılık Psk.Arzu GÜNEŞ
► Radyokontrast Maddelere Karşı Alerji Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Gençlik ve Bonzai Dr.Psk.Hale Nur KILIÇ MEMUR
► Tedavide Bağımlılığa Yaklaşım Psk.Sabahattin ZENGER
► Kolajen Nedir Prof.Dr.Mustafa TERCAN, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Ameliyatsız Yüz Gençleştirme Dr.Ayşe BARUTÇU, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Ergenlik Psikolojisi ve Problemleri Psk.Özlem DEMİRCİ
► Gıda ve Gıda Katkı Maddelerine Karşı Alerji Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Bağımlılık Dr.Aydın KENDİRCİ, Akupunktur Hekimi
► Anksiyete Bozuklukları Psk.Murat BİLİM
► Besin Allerjileri Dyt.Gülşen LÜKEL
► Yağ Enjeksiyonu, Dolgu Maddeleri Dr.Arsın ULUÇ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Manik Depresyon Psk.Serap DUYGULU
► İnsanın Dört Zindanı Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Bağımlılık Nedir? Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Velilere Öğütler Doç.Dr.Psk.Dnş.Mehmet MURAT
► Yüzdeki Kırışıklıklar ve Dolgu Maddeleri ile Gençleştirilme Dr.Şehriyar NAZARİ, Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
► Diş Dostu 10 Besin Maddesi Dr.Dt. Mehmet Zahid KAZANDI
► Beslenmenin Kanser Oluşumuna Etkisi Dyt.Asuman AKÇAY KEPEZLİOĞLU
► Afrodizyaklar (Cinsel Uyarıcı Maddeler) Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Kanser ve Beslenme Dyt.Reyhan YÖRÜMEZ
► Doktor Nasıl Olmalı ve Perihan Mağden Dr.Aybars AKKOR, Nöroşirurji Uzmanı
Madde Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Prof.Dr.Ufuk BİLKAY, İzmir , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dyt.Ferin BATMAN, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Op.Dr.Ramazan Tarık ÜNSAL, İstanbul , Genel Cerrah
Psk.Musa BALLI, Antalya
Psk.Gökhan ÇINAR, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Nazan PARLAK, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Dr.Aybars AKKOR, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, İzmir , Gastroenteroloji Uzmanı
Dr.Dt. Nilgün ARI, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dr.Ahmet KOYUNCU, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Ümit TAŞ, Diyarbakır
Psk.Selin KARA, Kocaeli
Prof.Op.Dr. Ahmet Cemil DALAY, Adana , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Dr.Emine Filiz ULUHAN, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Berkant YELKEN, Eskişehir , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Erkan KURT, İstanbul
Dr.Mehmet OĞUZ, İzmir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Dr.Orhan ÇELİK, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Psk.Sena TUNÇ, İstanbul
Dr.Arda KATIRCIOĞLU, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Tanju SÜRMELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Mine EREN, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Psk.Sabahattin ZENGER, Diyarbakır
Dr.Evrim Ebru YILMAZER, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Baybars VEZNEDAROĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Selen MORAY, İstanbul
Psk.Uğur DALAN, İstanbul
Doç.Dr.Yunus HACIMUSALAR, Kayseri , Psikiyatrist
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Zeynep BODUR, İzmir , Psikiyatrist
Op.Dr.H.Tolgahan ALPAYDIN, İzmir , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Prof.Dr.Şükrü UĞUZ, Adana , Psikiyatrist
Dr.Şehriyar NAZARİ, İstanbul , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Psk.Çağlar VAR, İstanbul
Psk.Duygu ÖZEL, Antalya
Psk.Engin EKER, İstanbul
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Bengü GÜLDEREN, KKTC (Kıbrıs)
Dr.Ebru DURMUŞ, İzmir , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Prof.Dr.Zafer ÖZSOY, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.Nezail DEMİRCİLER, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Op.Dr. Ege ÖZGENTAŞ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Uzm.Psk.Mehmet ARAS, Diyarbakır
Fatih KILIÇARSLAN, İstanbul
Dr.Aydın KENDİRCİ, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Prof.Dr.Fevziye TOROS, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Kastamonu , Psikiyatrist
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Dr.Hakan KARAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Ercüment DOĞAN, İstanbul
Psk.Seda AYAR, İstanbul
Psk.Emre ÖZKAN, Balıkesir
Dr.Özgür ÖZBEBİT, Van , Psikiyatrist
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.İlhan YARGIÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Op.Dr.Erkan YILDIRIM, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Op.Dr.Arsın ULUÇ, KKTC (Kıbrıs) , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dyt.Aylin SAYAN, Eskişehir
Psk.Işıl ÖZÜAK, İstanbul
Dr.Sibel KILINÇ, Uşak , Psikiyatrist
Psk.Cenk UMUR, Eskişehir
Dr.Ali GÖK, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Aytekin ŞAHAN, Tekirdağ , Psikiyatrist
Cemile AKTAN, İzmir
Dr.Emre TAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Mehmet ÇOLAK, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Serhat YÜKSEL, Sakarya , Psikiyatrist
Dr.Mehmet BAYIN, İzmir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Dr.Aslı BOSTANCI, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Sibel MERCAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Gamze KARTAL, İstanbul
Op.Dr.Ayşe BARUTÇU, Ankara , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Ahmet TOPTAŞ, İstanbul
Uzm.Psk.Beyza TAKAN, İçel (Mersin)
Psk.Beyza ÇETİN, İstanbul
Uzm.Psk.Onur AYDIN, İstanbul
Psk.Melek DEMİR, Diyarbakır
Prof.Dr.Mustafa TERCAN, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Berat HAZAR, Kayseri
Uzm.Psk.Aytül TÜRER, KKTC (Kıbrıs)
Dr.Hacer KONUKÇU, Balıkesir , Psikiyatrist
Psk.Şeyma KESKİN, İstanbul
Uzm.Psk.Cansu GÜL, İstanbul
Dr.Çezar ATASOY, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Murat ASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Yusuf TURGUT, Kayseri
Dr.Bülent YILDIRIM, Ordu , Psikiyatrist
Ahmet ALBAYRAK, Karaman
Dr.Nevzat YILMAZ, Diyarbakır , Psikiyatrist
Dr.Orhan KARACA, İstanbul , Psikiyatrist
Sare UÇAR, İstanbul
Dr.Mahmut DEMİR, Eskişehir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Ahmet ALPASLAN, Bursa , Psikiyatrist
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
Psk.Savaş KILIÇKAYA, İçel (Mersin)
Dr.Mehmet Şerif TOP, Tekirdağ , Psikiyatrist
madde KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların madde KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
istismar mağduru ergenler, istismar mağduru ergen, madde bağımlılığı, maddenin kötüye kullanımı, madde bağımlısı için tedavi, madde bağımlısı, bağımlılık, bağımlılık tedavisi, esrar bağımlısı, alkol bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı, madde kullanımı, gençlerde madde bağımlılığı, maddeye bağlı fiziksel değişim, maddeye bağlı psikolojik değişim, madde kullanımında anormal davranışlar, madde bağımlılığında ailelerin görevleri, madde bağımlılığı tedavisi, ergenlerde madde kullanımı, ergenlerde uyuşturucu kullanımı, gençlikte madde bağımlılığı, aile, madde bağımlılığı belirtileri, madde bağımlılığı nedir, bağımlılık belirtileri, bağımlılığa dönüş, bağımlılık nedir, ergen, ergende madde kullanımı, gençlikte bağımlılık, bonzai, uyuşturucu, uyuşturucu bağımılığı, madde kullanım bozukluğu, alkol bağımlılığı, alkol, psikoaktif madde, bağımlılık davranışı, alkolik, alkolizm, alkolizm tedavisi, esrar bağımlılığı, eroin bağımlılığı, içki bağımlılığı, madde bağımlılığının tedavisi, ekstasy, kokain, kokain bağımlılığı, madde kullanım, ergenlerde bağımlılık, gençlerde bağımlılık, gençlerde madde kullanımı, gençlikte madde kullanımı, uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu madde, gençlerde uyuşturucu, ergenlerde uyuşturucu, uyuşma, eroin, uyuşturucu nedir, türkiyede madde kullanımı, bağımlılılık, bonzai bağımlılığı, sigara bağımlılığı, madde bağımlığı, uyuşturucu bağımlılığı, bağımlı, madde bağımlığından korunma, alkol kullanımı, madde kullanım bozuklukları, alkol tedavisi, öfke, kavga, kızgınlık, narkotik bağımlılık, madde bağımılılığı, met bağımlılığı, marihuana, kulüp ilaçları, jamaica, bonzai maddesi, erkeklerde alkol bağımlılığı, kadınlarda alkol bağımlılığı, madde bağımlılığının etkileri, alkol bağımlılığının etkileri, bağımlılık ve eş ilişkisi, bağımlılık ölçeği, ergenlikte madde kullanımı, ergenlikte depresyon, psikoterapi, ergenlikte bağımlılık, ergenlikte homoseksüel kimlik, ergenlikte eşcinsellik, alkol madde kullanımı, esrar, sigara, ergenlikte uyuşturucu kullanımı, madde kullanımı ve aile, madde kullanan çocuk, esrar kullanımı, çocuk ve ergenler


18:29
Top