2007'den Bugüne 82,718 Tavsiye, 26,146 Uzman ve 18,356 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Davranış Problemleri
Davranış Problemleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Davranış Problemleri Kavramı ile İlgili 25 Makale
Çocuğun gelişim sürecinde izlenmesi ve bu süreç içerisinde çocukların uyum becerilerinin ve davranışlarının takibi önemlidir. Çocukluk döneminde görülen bazı farklılıklar normal gelişimin bir parçasını oluşturabilmektedir. Yani problem olarak gördüğümüz durumlar, yaşa özgü gelişimsel sorunlar da olabilir. Bu nedenle çocukların yaş gelişim özelliklerinin aileler ve eğitimciler tarafından bilinmesi önemlidir. Okul öncesi dönemde görülen davranış problemleri önlem alınmadığı takdirde artarak ciddi davranış sorunlarına yol açabilir. Bu durum okul çağı ve ergenlik dönemlerinde çocukların ve ailelerinin sancılı dönemler yaşamalarına neden olabilmektedir. Sorunlu Davranışın Tespitinde Önemli N... »»»
► Çocuklarda Davranış Problemleri Uzm.Psk.Şimal AYDIN
Çocuk her yeni gelişim döneminde olağan ve geçici olarak nitelendirilen sorunlarla karşılaşır. Bu sorunları sağlıklı bir şekilde çözümleyebilen çocuk, bir sonraki gelişim dönemine geçiş sağlar. Çözümlenen her sorun çocuğun özgüveninin artmasına yardımcı olurken çocuğa gelecekteki sorunlarla başa çıkabilme becerisini de öğretir. Çocuğun bu sorunları çözümlemesinde anne baba tutumunun önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır. Olumsuz anne baba tutumları ile çocuk olağan olarak nitelenen bu sorunları çözümlemekte güçlük yaşar ve bu sorunlar bir sonraki döneme ertelenebilir. Çözümsüz kalan bu sorunlar giderek büyür. Bunlara tepki olarak çocukta uyum ve davranış problemleri gelişir. Çocuk, ge... »»»
► Çocuklarda Davranış Problemleri Psk.Bilge Kağan BÜYÜKKELEŞ
Çocuktur, biz konuşurken susmasını bilmeli, araya girmemeli. Çocuktur, evde ve ev dışında herhangi bir yerde akıllı, uslu durmalı. Yaramazlık yapmamalı, etrafı rahatsız etmemeli. Çocuktur, kardeşini kıskanmamalı, arkadaşlarıyla gayet muntazam ve uyumlu oyunlar oynayarak kendisine lütfettiğimiz zamanını geçirmeli. Çocuktur, yemeğine zamanında oturmalı, ne veriyorsak yemeli, ne yapmasını istiyorsak gayet uysal bir şekilde sesini çıkarmadan yapmalı. Çocuktur… Çocuktur… Çocuktur… Makaleme klinik gözlem ve görüşmelerimde genellikle ebeveynlerin evlerinde nasıl bir çocuk istediklerinin kısa bir özetiyle başlamak istiyorum. Evet çocuktur aslında yetiştirmiş olduğumuz varlık. Yani küçücük kal... »»»
► Uyum ve Davranış Problemleri Uzm.Psk.Ayşegül COŞKUN
DAHA ETKİLİ ANNE BABA OLABİLMEK Anne babaların genel olarak öğrenmek istediği konulardan biri de çocuklarının ruhsal gelişimi ile ilgili nasıl daha etkili olabilecekleridir. Çocukların yetiştirilmesinde neler yapabilecekleri, kendilerini nasıl yetiştirebileceklerini öğrenmek isterler. Her anne baba, kendine güvenen, sorunlarını çözebilen, kendine ve başkalarına saygılı, hak yemeyen, hakkını yedirmeyen, kendiyle barışık, sorumluluk duygusu gelişmiş atılgan çocuklar yetiştirmek istemektedir. Bu sonuca rastlantı ile değil, anne babaların belirli davranışları ile ulaşılmaktadır. Başka bir deyişle çocuklar için yaşadıkları iletişim ortamında aile biçimlenmektedir. Konu bu açıdan ele alındığ... »»»
Ebeveynlerin en zorlandığı konuların başında çocuklarda ortaya çıkan davranış problemlerle başetme biçimleridir. Ebeveynler davranış problemleri karşısında nasıl tutum sergileyeceğini bilememektedir. Çoğunlukla davranış problemini bastırmak için fiziksel şiddete başvurmaktadır. Fiziksel şiddete maruz kalan çocuk başka davranış problemleri ortaya çıkararak işin içinden çıkılmaz bir kaosa doğru sürüklenmeye başlarlar. Davranış problem karşısında aile paniklemeden çıkış sebebini araştırmalıdır. bu davranış gelişimsel sürecin bir parçasımı yoksa tutumlardan kaynaklanan bir davranış şeklimi, çocuk bize bir şeylermi anlatmak istiyor. Bunun iyi analiz edilmesi gerekmektedir. sebebbini anlamadı... »»»
ÇOCUK VE ERGENLERDE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ Ailelerin ve öğretmenlerin çocukların büyüme dönemlerinde sıklıkla karşılaştıkları , baş etmekte yetersiz kaldıkları ve çözülemediğinde bir uzman desteğini gerektiren problemli davranışların bütünüdür. Çocuğun içinde bulunduğu yaş grubunun toplumsal değerlerinin veya kurallarının benimsenmediği , tekrarlayan ve sürekli olarak görülen, çevre ile uyumsuzluk yaratabilen davranışlardır. Davranım problemleri yaşayan çocuklar yoğun öfke nöbetleri, saldırganlık, arkadaş ilişkilerinde problemler gösterebilirler. Bu dönemde yaşanan problemleri çocuğun içinde bunduğu yaş dönemine, davranışın sıklığına , sürekliliğine ve yoğunluğuna göre değerlendirmek g... »»»
7-11YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ- GÖRÜLEBİLECEK DAVRANIŞ PROBLEMLERİ 7-11Yaş çocuğu sosyal benliğini geliştirme dönemindedir. Çevresel etkilere oldukça açıktır. Etrafında bulunan insanların kendisi ile ilgili yargıları, tutum ve davranışlarından etkilenir. Bu yaş çocuğunun başarılı olması, olumlu davranışlar kazanması ve yüksek benlik duygusuna sahip olması birazda yetişkinlerin tutum ve davranışları ile ilgilidir. 7 Yaş çocuğu, yeni beceriler edinmeye hazır ve öğrenme hevesi içindedir, ancak anaokulundaki yaşantısı, akademik başarısı ile ilgili anne babaya ipucu verse de, gerçek okul başarısı birinci sınıftaki performansı ile belirlenecek. Birinci sınıfta ki başarısı, okul hayatı... »»»
1. PARMAK EMME: Normal çocuklarda herhangi bir psiko-patolojik etken olmaksızın 3-4 yaşlarına kadar görülen bire olgudur. Bebeklerin çoğu başparmaklarını ya da diğer parmaklarını emerler. Zararsız bir davranış olan parmak emmeye hemen bebeklerin tümünde rastlanmak mümkündür (Yavuzer, 1994, s.257). Doğumu takiben ilk 3-4 ayda normal olarak bir çocuğun yeme ve içmesi için tek yol emmedir. Birinci yılın sonuna kadar emme esas yol olarak kalır. Çocukların bu faaliyetten belli bir şekilde ve derecede zevk aldıkları görülmektedir. Emme refleksinin sıklığı değişir. Birçok çocuğun beslenme sonrasındaki emmeden yeteri kadar doygunluk elde ettikleri görülür. Ağız hayatta haz kaynağı olarak k... »»»
Özet Ülkemizde eğitim öğretim kalitesini arttırabilmek ve eğitim öğretim faaliyetlerini olduğundan daha iyi seviyelere getirebilmek için yıllardır çok fazla çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar genel olarak var olan durumları iyileştirmek ve problemli durumları ise ortadan kaldırmak şeklinde ilerlemektedir. Günümüzde hali hazırda okul ortamlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleşmesini engelleyen veya olumsuz bir şekilde etkileyen birçok durumun olduğu bilinmektedir. Okullarda en çok karşılaşılan olumsuz durumlardan bir tanesi de öğrencilerin davranış problemleri göstermesidir. Davranış problemi gösteren çocukların okul içerisindeki ve sınıf içerisindeki olumsuz davranışları; okul o... »»»
Otistik Bozukluk Nedir? Otistik bozukluk; 3 yaşından önce başlayan, şiddeti ve belirtileri bireysel farklılıklar içeren ve yaşam boyu süren, kişinin iletişim becerilerini, davranışlarını ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir yaygın gelişimsel bozukluktur. Otistik bozukluk bir spektrum (yelpaze) bozukluğudur. Bir başka deyişle belirtiler her bireyde farklı şekilde ve şiddette gözlenebilmekte ve bozukluk kendini çok hafiften çok ağıra doğru farklılaşan düzeylerde gösterebilmektedir. Otistik Bozukluğun Güçlük Alanları Nelerdir? Sosyal Etkileşimde Niteliksel Bozulma İnsanlara karşı belirgin bir ilgisizlik ve onlardan bağımsız olma hali. Diğer insanlarla ilgilenm... »»»
Çocuk gelişimi ana rahminde başlar ve hayatı boyunca devam eder ve bu gelişimleri içerisinde çocuklar yeni yetenekler ve beceriler kazanırken, bir taraftan da pek çok sorunlarla karşılaşmaktadırlar.Çözümledikleri her sorun,her engel, çocuğun ruhsal gücünü artırmakta ve çocuğu birey olma yolunda ilerletmektedir. Bu gelişim süreci hızla devam ederken çocuk ana-babanın koruyuculuğuna daha az gereksinim duymaya başlamaktadır.Kendini yavaş yavaş bulurken bağımsız davranış sergilemeye de yönelmektedir. Çocukta çeşitli bedensel ve ruhsal nedenlere bağlı,iç çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu davranış bozuklukları ortaya çıkar. İnatçılık, Yalan, Sinirlilik, Hırçınlık, Saldırgan... »»»
Disiplin çocuğa istenilen davranışları ve alışkanlıkları öğretmek, kendi kendini denetleme yada iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlamaktır. Etkili bir disiplin oluşturabilmenin ilk şartı; ebeveyn ile çocuk arasında bir uyum sağlayabilmektir. Herkes rollerinin ve statülerinin farkına varmalıdır. Bu uyum çocuğunuz yürümeye ve konuşmaya başlayıncaya kadar genelde olumlu aile yapısına sahip anne babalar tarafından gerçekleştirilir ama bu devreden sonra ebeveynlerde geleneksel görev sayılan “iş buyuruculuk” başlar ve bu uyum bozulur. Anne-baba olarak kural koymanız neden önemlidir? Çocuğunuzun mutluluğunu istiyorsanız, bazı isteklerine hayır diyebilmeli ve uyması gereken kuralları... »»»
Kendi Çocuğunuzun Terapisti Olun! Her Ailenin Filial Terapiye (FT) İhtiyacı Var! “Filial terapiye anne baba olarak katılın ve kendi çocuğunuzun oyun terapisti olun! Çocuğunuzla iletişimizi güçlendirerek hem çocuğunuzu, hem de kendinizi mutlu edin.” Filial Terapi (FT) Nedir? Filial terapi, oyun ve aile terapisinin birleştiği psiko-eğitimsel bir yaklaşımdır. Ailelere çocuklarıyla oyun oynayarak iletişimlerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Filial oyun terapisi, 1960 yılların başlarında Amerika’da Dr. Bernard ve Louise Guerney tarafından geliştirildi. Daha sonra dünyanın birçok yerinde uzmanlar tarafından çocuklara ve ailelere yardım etmek için kullanıldı. Yapılan araşt... »»»
► Davranış Problemlerinin 4 Temel Amacı Uzm.Psk.Ebru ZORLUTUNA
► Tırnak Ye-Me ! Uzm.Psk.Ebru YEREBAKAN
► 0- 6 Yaş Kreş Çocukları Psk.Umut ÇİÇEK
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Uzm.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Davranış Problemleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Gülşen YILDIRIM Fotoğraf
Gülşen YILDIRIM
İstanbul
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimcisi
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi38 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Dr.Psk.Sevil YAVUZ, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Gülşen YILDIRIM, İstanbul
Öznur SİMAV, İstanbul
Veli DERİN, İzmir
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Uzm.Psk.Eyüp AKIN, İstanbul
Fzt.Eda UZUN, İstanbul
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Psk.Melike GÜRAY, İstanbul
Psk.Duygu AK, İstanbul
Psk.Cihan ÇELİK, İstanbul
Psk.Buket ÜNVER, İstanbul
Psk.Duygu DOĞMUŞ, İstanbul
Psk.Umut ÇİÇEK, İçel (Mersin)
Psk.Aslı BAŞARI, İstanbul
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Psk.Emre ÖZKAN, Balıkesir
Yakup GÜLÜŞÜR, Tekirdağ
Psk.Melike KALKAN, İstanbul
Psk.Güneş ÖZEN, İstanbul
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Uzm.Psk.Onur KÖK, İstanbul
Merve TAYIZ, Afyon
Uzm.Özgü ERTUL, İstanbul
Psk.Deniz YILDIZ, İstanbul
Psk.Eda DURUKAN, İstanbul
Dr.Mahmut DEMİR, Eskişehir , Psikiyatrist
davranış problemleri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların davranış problemleri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuklarda davranış problemleri, davranış, davranış sorunu, çocukta davranış, çocuklarda davranış, çocukta davranış problemleri, çocukta uyum, çocuklarda uyum, çocukta tik, çocuklarda problemler, çocuklara nasıl davranılmalı, çocukta davranış problemi, ergenlerde davranış, utangaçlık, mahçubiyet, utangaç, utangaç çocuk, utangaç genç, utangaç ergen, yetersizlik duygusu, sosyal fobi, kendine güvenmeme, 7-11 yaş çocuğu, ilkokul çağı, ilkokul çağı problemleri, parmak emme, parmak emmenin nedenleri, parmak emme hastalığı, parmak emme davranışı, parmak emmenin tedavisi, sürekli parmak emme, parmak emme alışkanlığı, tırnak yeme, tırnak yeme tedavisi, tırnak yeme hastalığı, tırnak yemenin nedenleri, aşırı tırnak yeme, tırnak yeme davranışı, tırnak yeme psikolojisi, okul korkusu, okul korkusunun nedenleri, çocukta tikler, çocuklarda tikler, otizm, hanen programı, hanen yaklaşımı, hanen, pecs sistemi, pep-r ölçeği, teacch programı, çocukta kötü davranışlar, çocukta yalan, çocukta inatçılık, çocukta çalma, çocukta saldırganlık, çocukta öfke, tırnak yemek, tırnak, çocuklarda tırnak yeme, çocukta tırnak yeme, tırnak yemenin sebepleri, çocuk gelişimi, istenmeyen davranışla baş etme, saldırgan çocuk, 0-6 yaş, kreş çocukları, 0-6 yaşta davranış problemleri, dikkat eksikliği, yıkıcı davranım bozuklukları, çocuk depresyonu, çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite, çocuk davranış problemleri, çocukluk dönemi sorunları, çocukta hiperaktivite, çocukta davranım bozuklukları, çocukta öğrenme bozuklukları, mental retardasyon, pika, ruminasyon bozukluğu, çocuklukta fobiler, çocuklarda kaygı bozuklukları, çocuklukta travma, çocuklukta tssb, ayrılık anksiyetesi, çocukta bipolar bozukluk, çocuklarda cinsel kimlik, çocukta tik bozuklukları, çocukta otizm, asperger sendromu, rett sendromu, çocukta şiddet, aile içi şiddet, kadına şiddet, şiddet gören çocuklar, şiddet gören çocuk, şiddete maruz kalan çocuk, çocuklarda problem davranışlar, çocukta olumsuz davranış, çocuklarda olumsuz davranış, çocukta problemli davranış


09:16
Top