2007'den Bugüne 92,486 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 20,001 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Kavram
Kavram Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kavram Kavramı ile İlgili 161 Makale
► Kavram Haritaları Psk.Süleyman ÇOKAY
Kavram haritası kavramlar arası ilişkilerin görsel gösterimini sağlayan yollardır. Çocukların zihinlerinde bilgilerin nasıl yapılandığını gösterir. Kavram haritası ilk defa Novak tarafından 1972 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Kavram haritası kavramlar arasındaki ilişkinin grafiksel bir yolla ifade edilmesidir, yani bir yol haritasıdır. İki kavram arasına çizgi çizilip bu çizgi üzerine da kavramlar arasındaki ilişkinin tarifi veya fiili yazılır veya ilişkinin türü yazılarak oluşturulan önerme ile kavram haritasına bir daha yazı yazılmaz, yazılması gerekiyorsa yazılmış kavram bir okla birleştirilir. Eğer pek çok kavram birleştirilirse öğrencinin bilgi temelini oluşturan bir şema ortaya çıka... »»»
► Nyborg’un Kavram Öğretimi ve Grunnlaget Metodolojisi Psk.Dnş.Reyhan Çakmak YEŞİLOVA
Bu yazının amacı ülkemizde çok tanınmayan bir isim olan Profesör Magne Nyborg’un çalışmaları hakkında kısa bir bilgi vermek ve öğrenme/öğretme süreçlerine dair geliştirdiği çalışmalarından biri olan Concept Teaching Model (bundan sonra CTM olarak kullanılacaktır)’i eğitim çalışanlarına, ailelere ve uzmanlara tanıtmaktır. Metodun uygulanması okullarımızda öğrenme sorunları yaşayan öğrencilerimize ve bu sorunlarla baş etmekte zorlanan öğretmen, psikolojik danışman gibi okul çalışanlarına yardımcı olacaktır. Ayrıca özel eğitim alanında çalışan uzmanlar için de alternatif bir eğitim yöntemini öğrenmek farklı vakalarda farklı seçenekleri olduğu gerçeğinden güç almalarına vesile olacaktır. Ma... »»»
Çocuklar küçüklüğünden itibaren ailede ve çevrede pek çok yalanla karşılaşarak büyür.yetişkin insan ise sabah kalktığından gece yatıncaya kadar günlük yaşamda işte okulda, otobüste, alış-verişte ,televizyonda… bir dolu yalanla karşılaşır.insani değerlerin yozlaşması, paranın önemi ve kısa yoldan para başarı kazanma isteği de yalanın kolaylaşmasına ve yaygınlaşmasına yardım etmektedir. Çocukların 5-6 yaşına kadar,okul öncesi eğitim döneminde hayal gücü çok zenginidir.hayal gücü yaratıcılığı desteklediğinden çok önemlidir ve “yalan “diyerek engellenmemelidir.çocuk bu yaşlarda hayal ve gerçeği birbirine karıştırdığı için ,hayallerini gerçekmiş gibi anlatabilir.bu durum yalan olarak de... »»»
Şema Kavramının Gelişimi Şema kavramı tarihsel olarak Antik Yunan felsefesine, Kant felsefesine, psikolojideki gestalt hareketine, Barlett’in hatırlamayla ilgili görüşlerine ve Piaget’in düşüncenin gelişimiyle ilgili kuramına dayanır. Genel bir terim olarak şema, yapı, iskelet, taslak anlamındadır. Antik Yunan felsefesinde Stoacı mantıkçılardan özellikle Chrysippus’un (M.Ö. 279-206) “çıkarım şemaları” (inference schemata) şeklinde mantık prensiplerini sunduğu belirtilmiştir. Kant felsefesine göre şema, herhangi bir sınıfın tüm üyeleri için ortak olan şeyin adı olarak ifade edilmiştir. Kavram ayrıca geometri, eğitim, literatür analizi ve bilgisayar programlamada farklı alanları ifade etmek... »»»
SÜRÜCÜ GÜÇ Sürücü güç; cesur, kararlı aksiyonları gerçekleştirme gücüdür. Sürücü güç kararlılık, cesaret ve güven gerektirebilir.Bunlar bir şeylerin yapılması için ihtiyaç duyulan temel özelliklerdir. Bunlar olmaksızın büyük planlar bir parça kağıt üzerine yazılı ümit verici sözlerden öteye geçemiyebilirler. Bir şeyi aksiyona dönüştürene kadar hiçbir şey yapılmış değildir. Eğer sürücü gücümüzü harekete geçirmezsek her zaman ucuz işlere razı olma veya karşılaşılan küçük bir sıkıntıyla yoldan sapma riski altında olabiliriz Şimdi, öncelikle sürücü güçlerden olan kararlılık konusuna değinelim. KARARLILIK Kararlılık, hedefin, amacın veya davanın yorulmaksızın takip şüpheye anlamına edi... »»»
Geri besleme, bir kişiye kendi davranışı ve onun sizin üzerinizdeki etkileri konusunda herhangi bir bilgi iletilmesidir. Etkili geri besleme yapabilmek için bazı teknikleri kullanmak gerekir. *spesifik davranışlar üzerinde odaklanın. Geri beslemenin, genel olmak yerine spesifik olması gereklidir. “tutumun kötü”veya “yaptığın iyi işten gerçekten etkilendim” gibi ifadelerden kaçının. Belirsiz olan bu ifadeler, bilgi sağlamakla beraber, onlar alıcı kişiye “kötü tutum”’un nasıl düzelteceği veya “işin iyi olduğu” na hangi esasa göre karar verdiğimiz konusunda yeterince bilgi tesis etmez. *kişiselleştirmeyin. Geri beslemenin özellikle de olumsuz olmanın, yargıya varıcı veya değerlendir... »»»
STRES KAVRAMI ve GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR Stres kelimesinin anlamını iki açıdan cevaplamak gerekir. Çünkü bu kelime iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan ilki organizmanın durumudur, yani insanın tehlike içinde olduğu şartlar ve etkenler karşısında denge mekanizmalarının bozulduğu zamnki durumudur. Buradaki stres kişinin fizyolojik, biyokimyasal, psikolojik stres tepkilerini anlatır. Stresin diğer bir anlamı ise organizmanın dengesini bozabilecek etkenlerin tümüdür. Stres vericiler olarak adlandırılan bu etkenler fiziksel( travma, sıcak, soğuk ), psikolojik( duygusal gerilimler, iç ve dış çatışmalar, eş sorunları ) veya sosyal (çevre faktörleri, kültürel değişim )içerikli olabilir. Stres... »»»
İLETİŞİMDE EMPATİ VE SEMPATİ KAVRAMI Sempati ve empati iletişimde çok önemli iki kavram olmasına karşın konunun uzmanları dışında bu kavramları doğru algılayan çok az kişi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Anlamlarını tam bilmesek de iletişim sırasında her iki kavrama da ihtiyaç duyduğumuz anlar olur. Bunlardan özellikle empati kavramı pek bilinmez. Eğer bu iki kavramın ne anlama geldiğini doğru kavrar ve yerli yerinde kullanırsak iletişimde ustalaşma doğrultusunda çok önemli bir gelişme kaydederiz. Kısaca ne anlama geldiklerine değinelim. Sempati: Sempati, karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir. Sempati duyduğumuzda sempati duyduğumuz... »»»
Saldırganlık Nedir Saldırganlık kavramı “Diğer bir canlı yada nesneye yönelik incitici ve rahatsız edici davranışlar” olarak tanımlanmaktadır (Boxer ve Tisak 2005). Saldırganlığın ne olduğunu herkesin bildiği düşünülebilirse de “Hangi davranışlar saldırgan olarak değerlendirilmelidir?” sorusunun yanıtı üzerinde bir anlaşmaya varılmış değildir. “Saldırganlık başkalarını incitmeyi amaçlayan her türlü davranış ya da eylemdir” şeklinde tanımlanabilir (Freedman, Sears, Carlsmith,1998). Saldırganlık psikolojik zarar verme niyeti taşıyan tüm davranışları da içerir. Şu durumlar saldırganlığa neden olabilmektedir: • Alkol, uyuşturucu kullanımı ve ilaç zehirlenmeleri • Beyin zedelenmesinew ... »»»
ETKİLİ DİNLEME Yaşamımızın büyük bir çoğunluğunu dinleyerek geçiririz. Çeşitli meslek gruplarına , kişilik yapısına, içinde bulunulan sosyal ortama göre dinleme oranları çeşitlilik gösterse de insan olmanın gereği olarak dinleme doğal olarak yaptığımız bir aktivitedir. Fakat çok az sayıda insan gerçek anlamda iyi bir dinleme becerisine sahiptir. Bu başta dinleme becerisi yetersiz olan aileler içinde yetişmiş olma ve dolayısıyla etkili dinlemeyi öğrenememe olmak üzere pek çok nedenden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak birbirini duyma ama gerçekten dinlememe ile bağlantılı olarak pek çok iletişim sorunu meydana gelebilmektedir. Bunu önlemek ve daha kaliteli iletişim kurabilmek için iyi b... »»»
Müşteri kavramı genelde mal ya da hizmetlerin son kullanıcıları olarak tanımlanır. Bu tanıma ayrıca ürünün üretilmesinden paketlenip pazarlanmasına kadar geçen süreç içerisindeki faaliyetleri gerçekleştiren kişiler de eklenmelidir. Bu çıktıların her alıcısı da müşteri olarak tanımlanmaktadır. Yani hem işletme içerisinde hem de dışarıdaki işletme ürününü kullanan kişiler müşteri olarak tanımlanabilir. Günümüz artık müşteri kavramının da sınırları genişlemiştir. Müşteri sadece parayı ödeyen kişi değil, kurumun ürettiği hizmetten yararlanan herkes artık müşteridir. Hastanelerdeki hastalar, okuldaki öğrenciler, toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular gibi. Müşteri sadece dış müşteri tan... »»»
ALGILAR Algı, çevremizde olup biten durumların, olayların, olguların farkına varmamızı sağlayan süreçtir. Bu süreç, duyu organları aracılığıyla yaşanır. Algıların kaynağını duyu organları tarafından kaydedilen uyarıcılar oluşturur. Bu uyarıcılar beyin tarafından olduğu gibi alınmaz, beyin bu uyarıcılara yorum yapar ve onlara anlamlar verir. Bu anlam verme işlemi, gelişigüzel değil belirli ilkeler çerçevesinde gerçekleşir. Bu ilkeler aynı zamanda algını özelliklerini de oluştururlar. Bu özellikler insanların çevreyi algılamasını ve çevrede rahat hareket etmelerini sağlar. Bu özellikleri şunlardır: · Algılar seçicidir: Algının seçici özelliğe sahip olması etraftaki bütün uyarıcıları a... »»»
ANATOMİ TARİHİ Dr.Ali AYYILDIZ – Veteriner Hekim- Anatomi Uzmanı Dr. Anatomi tarihi insan hayatı ile birlikte başlamaktadır. İspanya, Afrika, Hindistan ve Avustralya'da bulunan mağaralarda çok eski yıllara dayanan Anatomik resimler görülmüştür. Yaklaşık 25.000 yıl öncesi bu resimlerde o dönemin av hayvanlarının hayati bölgeleri açıkça belirtilmiştir. Daha sonraki yıllarda, Hekimlikte Anatomi tarihine kısaca bir göz atacak olursak ilk çalışmaların M.Ö. 500 yıllarında Mısır'da yapıldığı görülür. Hipokrat (M.Ö. 460-377) eserlerinde vücut ve özelliklerini Tıp biliminin başlangıcı olarak ifade eder. Aristo (M.Ö. 384-322) eserlerinde ilk defa parçalara keserek ayırmak anlamına gele... »»»
İNSANLIK AYIBI: ŞİDDET DÖNGÜSÜ VE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ Şiddet kavramının algılanmasındaki toplumsal, bireysel ve kültürel farklılıklar nedeniyle aile içi şiddetin yaygınlığının ve büyüklüğünün saptanması güçtür. “Şiddet” kelimesi genel anlamda, aşırı bir duygu-durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı nitelendirmekte, başka bir insana veya gruba baskı uygulamak amacıyla yapılan davranışları kapsadığı ileri sürülmektedir. Şiddet, hayatın her alanında duygusal, sözel, fiziksel, cinsel, siyasal ve daha birçok boyutta karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin karmaşık yapısı, dolayısıyla tarif edilmesi, sebeplerinin araştırılması ve önlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmes... »»»
PSİKOLOJİDE AİLE VE AİLE İŞLEVSELLİĞİNİN ÖNEMİ Aile toplumla ilgili en küçük sosyal birimdir. Bütün toplumlarda aile birey için hayat merkezi, bireyin içinde bulunduğu en önemli ve asli sosyal grup, üyeleri arasındaki ilişkilerden ve ilişkilerin yapılaşmasından doğan bir kurumdur. Üyeleri arasındaki çeşitli rollerin organizasyonu aile sistemini meydana getirir. Aile sistemleri kuramı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerini, ailenin bir bireyini diğer bireylerden ayırarak anlamanın güçlüğünü ve doğrusal olmayan bir neden sonuç ilişkisini vurgulamaktadır. Aileyi yapısı ve aile üyelerinin hakimiyeti bakımından; Totem ailesi, Ana ailesi, Baba ailesi, Pederşahi ailesi, Pederi aile, Mod... »»»
CİNSEL KİMLİK NEDİR VE NASIL ŞEKİLLENİR Biyolojik Cinsiyet ; Bir insanın erkek ya da dişi olmasıdır. Doğduğumuz andaki ilk belirlenen biyolojik cinsiyetimizdir. Cinsel Kimlik; Bireyin kendi bedenini ve benliğini belli bir eşeylik içinde algılayışı, kabullenişi, duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde yönelişidir. Erkeğin kendini erkek olarak algılaması, kabullenmesi, güdü, duygu ve davranışlarında dişiye doğru yönelişi, normal denebilecek bir cinsel benlik duygusunun kişiye yerleşmiş olduğunu ve erkek cinsel kimliğinin varlığını gösterir. Cinsel kimlik, bir kişinin kendini erkeklik ya da dişilikle özdeşleştirmesidir. Money ve çalışma arkadaşlarına göre cinsel kimlik, özellikle ken... »»»
PSİKOLOJİDE “SOSYAL DESTEK” KAVRAMI İnsanların psikolojik açıdan sağlıklı olarak değerlendirilmesi için, kişinin yaşamın zorlayıcı yönleriyle etkin olarak başa çıkabilmesi, stresin olumsuz etkilerine direnç gösterebilmesi ve kendisini iyi hissetmesi gereklidir. İnsanlar bazen kendi başına bu iyilik halini sürdürmede zorluklar yaşayabilir. Bu durumlarda etkin psikoterapilere yardımcı en önemli kavramlardan biri bireyin yeterli sosyal desteği olup olmadığıdır. Sosyal Destek İnsanların yaşamında önemli bir yeri olan, gerektiğinde bireye duygusal, maddi ve bilişsel yardım sağlayan tüm kişiler arası ilişkiler, sağlığı korumaya yarayan “sosyal destek sistemleri” olarak tanımlanır. ... »»»
DAVRANIŞLARIMIZA YÖN VEREN BAZI KAVRAMLAR MOTİVASYON Motivasyon her alandaki insanlar için geçerli olan bir kavramdır. İnsanların toplumun, grupların veya kurumların amaçları doğrultusunda çalışmaları için onların motive edilmesi gerekir. Çünkü motive edilen birey zevkle işini yapar ve buda hem kendisinin hemde kurumun verimliliğini olumlu yönde etkiler. Motivasyon, işin yapılması konusunda bireyin davranışını tanımlar. Her insan davranışının arkasında bir istek ve önünde bir amaç vardır. Amaca ulaşmak için insanın isteklerinin doyurulması gerekir. İstekleri karşılanan kişi ise, kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için daha çok enerji sarf eder. Motivasyon konusu liderlik açısı... »»»
HAYATIMIZIN VE DAVRANIŞLARIMIZIN BELİRLEYİCİSİ TUTUMLAR İnsanlar devamlı olarak çevrelerini algılamakta, karşılaştıkları kişi, olay, fikir, ülke, bitki gibi birçok şey hakkında bilgi toplamakta ve topladığı bu bilgilere dayanarak düşünce, inanç ve değerler oluşturmaktadır. Oluşturulan bu düşünce, inanç ve değerlerin etkisinde kalarak insanlar karşılaştığı canlı ve cansız nesnelere karşı farklı davranmaktadır. İlk karşılaşılan durumlardan farklı olarak davranış söz konusu olduğu zaman ise tutum oluşmuş demektir. Tutumlar, nükleer enerji karşıtlığı, kürtaj karşıtlığı, eşcinsel karşıtlığı, alışveriş davranışları gibi hem kamusal hem de bireysel boyutta olabilir. Tutum yaklaşım b... »»»
PSİKOLOJİK AÇIDAN ÖLÜM KAVRAMI VE YAS TEPKİLERİ Ölümün kaçınılmazlığı, zaman olarak belirsizliği ve ölüm sonrasının bilinmezliği, her düşünce ve her inançtaki insanda yüzyıllardır, şiirlerle, nesirlerle, şarkılarla, inançlarla tanımlanmaya çalışılan korkuların en büyüğünü yaratmıştır. Ölüm olgusu karşısında çaresiz kalan insanoğlu, bu belirsizliği kader denilen ilahi tanımlama ve ilahi varlığa sığınma gibi bir yaklaşımla çözme çabası içinde rahatlamaya çalışmış ve böylece değişik inançlara sahip toplumlarda her biri kendine göre ilginç olan ve saygı duyulması gereken bir mitolojinin doğmasına neden olmuştur. İnsanoğlu ölümü, hem bireye hem de aile üyelerine kayıp yaşatan bir so... »»»
BİR BAŞKASININ AYAKKABISINI GİYMEK “ Başkasının ayakkabısının içinde bir mil yürümek” Empati, gündelik yaşamlarımızda sıklıkla dile getirdiğimiz, belki kullandığımız belki kullandığımızı sandığımız bir kavramdır. Çoğu insanda çocukluktan itibaren empatinin örneklerini sık sık gözlemleyebiliriz. Yetişkinlikte de iletişim tarzlarına bağlı olarak pek çok insan empatiyi kullanır ya da kullanmaya çalışır. Bu yolla sağlıklı iletişimler kurulur, bir takım çatışmalar daha kolay çözülür. Aynı önem terapi ilişkisinde de görülmektedir.Çoğu terapist , danışanı ile arasındaki terapötik ilişkinin temelini empati kurmaya dayandırır, terapide bir araç olara... »»»
NARSİSİST KİŞİLİK Narsisistik kişiliğe sahip insanların temel özelliği, kendilerini fiziksel ve ruhsal yönden diğer insanlardan daha farklı, daha üstün ve daha önemli görmeleridir. Kendilerini çok başarılı, çok güzel/yakışıklı, çok akıllı bulurlar. kendileri hakkındaki bu değerlendirmeler genellikle abartılı değerlendirmelerdir. Kendilerini herkesten farklı ve özel bulurlar fakat bu farklılık ve özellikler içlerinde hissettikleri bir durum değildir. Bunu ancak başkalarının onayı ile hissederler. Onay beklentileri karşılanmadığı zamanlarda hayal kırıklığına uğrarlar, özsaygıları düşer, ve sık sık incinmişlik yaşarlar. Eleştiriye dayanamazlar, sürekli övgü beklerler; görünüş ve davranışları... »»»
ÇOCUKLARA ÖLÜMÜ ANLATMAK Yaşam olayları arasında ölüm, çocuk ve yetişkinler için kabul edilmesi güç bir gerçektir. Ancak insanlar acı ve üzüntü veren olaylarla başa çıkmayı öğrenerek büyür ve olgunlaşırlar. Önlenemez kayıplara uyum sağlamak , ölümle yaşamayı öğrenmek ve yaşama sevincini yaratarak hayatı sürdürmek için yas sürecinde çocuklara uygun ve gerekli destek verilmelidir. Çocuklar yaş ve gelişim düzeyleri doğrultusunda ölümü nasıl kavrarlar ? 0-2 Yaş : İki yaşından küçük bebekler ölümle ilgili kavramları anlayamazlar. Ölümü algılayamayacak kadar küçüktürler. Ölüme ilişkin tek bilgi sadece sürekli çevrelerinde bulunan yakınlarının artık olmadığını fark etmeleridir. Bu durumda... »»»
► Çaresizlik Öğrenilir mi? Psk.Damla KANKAYA
► Cinsellik Kavramı Adalet SEVİM
► Çocuğuma Ölüm Kavramını Anlatıyorum Psk.Rümeysa Selma KORKUT
► Çocuklar İçin Ölüm Nedir ? Psk.Sinem ERUSTA
► Çocuğun Temel Gereksinimleri ve Ebeveyn Tutumları Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
► James F. Masterson ve ‘Gerçek Kendilik’ Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Bilişsel ve Dilsel Gelişim Dr.Psk.Dnş.Nur AKBULUT KILIÇOĞLU
► Kişilikle İlgili Tanımlar Psk.Halil TÜRKMEN
► Ceza mı Yoksa Disiplin mi? Psk.Dnş.Gülşah ALCAN ÇAPRAZ
► Bilişsel Davranışçı Terapi Formülasyonu Psk.İshak BÜYÜKYILDIRIM
► Aile Terapisi Psk.Mahmut PAKDEMİR
► Aleksitimi Üzerine Bir Gözden Geçirme Dr.Psk.Dnş.İlker KABA
► Çocuk ve Ölüm Kavramı Psk.Gözde ALPER
► Bağlanma Kuramı Üzerine Psk.Tolga Nasuh ARAN
► Terk Depresyonu Psk.Erol AKDAĞ
► Kanser ve İmmünonütrisyon Dyt.Pelin POLAT
► Mutluluk Psk.Özlem SANAN ŞENBAY
► Kendini Kontrol Psk.Hülya MACİT
► Travma ve Yas Psk.Dnş.Aysel KESKİN
► Sorumsuz Çocuk Yoktur! Çocuklarda Sorumluluk Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
► Okul Öncesi Dönemde Din Eğitimi Psk.Dnş.Cenk AĞ
► Ayrışma-Bireyleşme Psk.Dnş.Zeynep ANAFOROĞLU BIKMAZ
► Çocuklara Ölümü Anlatmak Psk.Gizem HÜNERLİ
► Evlilikte Cinsel Yaşam Becerileri Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Çocukta Para Kavramı Psk.İ.Bengü AKSEKİLİ
► Cinsellik Kavramı ve Cinsel Sağlık Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU
► Çocuğa Ölümü Anlatmak Habibe AYKAN
► Çocuklarda Ölüm Kavramı ve Yas Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
► Aşka Dair Psk.Muharrem ÇAPKIN
► Çocuklarda Oyun Kavramı ve Oyun Terapisi Psk.İlayda ÇEVİRİCİ YENİGÜN
► Psikolojik Travmalar Ercüment DOĞAN
► Öğrenilmiş Güçlülük Nedir? Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
► Denetim Odağı Nedir? Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
► Güzellik: Bir İktidar Meselesi Psk.Özge SOYSAL
► İnsan Kaynaklarında Disiplin Psk.Süleyman ÇOKAY
► Farkındalık ve Değişim Elif HERGÜNER
► Unutma ve Unutkanlık Nedenleri Psk.Halil TÜRKMEN
► Kelebek Etkisi Psk.Süleyman ÇOKAY
► Öğrenilmiş Çaresizlik Psk.Dnş.Ertuğrul AKBAŞ
► Glisemik İndeks Dyt.Özge YILMAZ
► Empatiye Farklı Açılardan Bakış Psk.Bengisu Nehir AYDIN
► Ailenin Önemi Meral HASANDAYIOĞLU
► İlişki Tarzlarından Biri- Yansıtma Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Boşanma ile İlgili Temel Görüşler Psk.Burçak DEMİRKAN
► Öteki Psk.İlknur PEDER
► Çocuğun Oyun Dünyasını Keşfi Psk.Canan SAYIOĞLU
► Kronik Rinosinüzit: Ağır Kronik Üst Solunum Yolu Hastalığı Kavramı Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Değerlerin Önemi Psk.Dnş.Rahmi DANİŞMENT
► Kuru İğneleme (Dry Needling) Tedavisi Dr.Fzt.İsmail SARAÇOĞLU
► Okul Öncesi Çocuklarda Oyun ve Önemi Psk.Gözde EMİK AKSOY
► Fonksiyonel Gıdalar Dyt.Selma Önelge GÜR
► Filial Terapi Psk.Elvan Zeynep KAYA
► Hipnoz Nedir, Ne Değildir? Psk.Nihal ARAPTARLI
► Depresyon / Hayat Amacının Kaybolması Psk.Dnş.Serkan YILDIRIM
► Mükemmeliyetçilik Psk.Nihal ARAPTARLI
► Göç ve Göç Psikolojisi Psk.Burçak DEMİRKAN
► Çocuk İstismarı Psk.Neslihan DURATEYMUR
► Sosyal İnsan Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
► Algısal Beceriler ve Disleksi Psk.Dnş.Eylem Metin ÖZKURAL
► Baba Kavramı Psk.Arzu GÜNEŞ
► Çocuklara Sorumluluk Verebilmek Psk.Serap DUYGULU
► Sağlıklı Aile Olmak Psk.Kemale GÜNHAN
► Akran Baskısı Psk.Dnş.Davut ŞENYÜREK
► Alışveriş Bağımlılığı (Onyomani) ve Tedavisi Dr.Ava Şirin TAV ÖZGÜN, Psikiyatrist
► Okuma Yazma Sorunu Hanife TETİK
► Eğreti Gelin ve Bedel Partneri Kavramları Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Bağımlılık ve Bağlılık Aynı Şey Değildir Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Ahlak ve Gelişimi Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN
► Stres ve Tedavisi Psk.Burçak DEMİRKAN
► Çocuklarda Ölüm Kavramı Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Hücre, Genetik ve Kanser Hakkında Temel Kavramlar Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
Kavram Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Mustafa ÖZAY, İstanbul
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Adalet SEVİM, Kayseri
Elif HERGÜNER, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Psk.Halil TÜRKMEN, Gaziantep
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Psk.Neslihan DURATEYMUR, İçel (Mersin)
Anıl TÜZÜN, İzmir
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Psk.Dnş.İnci AYDIN, Diyarbakır
Murat MANGIR, Balıkesir
Hanife TETİK, Aydın
Dyt.Özge YILMAZ, İstanbul
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Ercüment DOĞAN, İstanbul
Kerem UÇAR, Ankara
Dr.Ava Şirin TAV ÖZGÜN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Gökçe ÇAKIR ŞAHAN, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Müge ADALI, İstanbul
kavram KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kavram KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
kavram haritaları, kavram haritası, zihin haritaları, zihin haritası, grunnlaget, kavram öğretimi, nyborg, magne nyborg, concept teaching model, ctm metodu, ctm modeli, kavram öğretimi modeli, ragnhild hope nyborg, çocukta yalan, çocuklarda yalan, çocuk neden yalan söyler, yalancı çocuk, çocukta yalancılık, çocuklarda yalancılık, yalan, yalancılık, yalancılığın sebepleri, evlilik kavramı, kız üniversite öğrencileri, öğrenilmiş çaresizlik, öğrenilmiş çaresizlik nedir, öğrenilmiş çaresizlik kavramı, çaresizlik, self, psikolojik iyi oluş, helen singer kaplan, masters ve johnson, cinsellik kavramı, cinsellikle ilgili araştırmalar, cinsellik, ergen gelişimi, analitik psikoloji, carl gustav jung, kendilik, masterson yaklaşımı, terk depresyonu, ayrılık anksiyetesi, nesne ilişkileri, gerçek kendilik, gerçek kendilik kavramı, terk depresyonu nedir, terk depresyonu kuramı, kendilik üçlüsü, kendilik üçlüsü kavramı, kendilik üçlüsü nedir, mahşerin altı atlısı, varoluşçu psikoterapi, varoluşçu terapi, varoluşçuluk, psikoterapi yöntemleri, hümanistik varoluşçu psikoterapi, psikoterapi, ırvin yalom, viktor frankl, ölüm ve çocuk, çocukta ölüm kavramı, çocukta yas süreci, çocuğa ölüm haberi, çocukta kayıp, çocukta yas, antidepresan, dirençli depresyon, tedaviye direnç, depresyonda depreşme, depresyonda yineleme, essitalopram, sitalopram, fluvoksamin, sertralin, paroksetin, fluoksetin, pozitif psikoloji, olumsuz duygular, ikinci dalga pozitif psikoloji, anksiyete, depresyon, çocuklar için ölüm, çocuk için ölüm, çocukluk gereksinimleri, çocukta duyguları ifade, değerli görme, güven duyma, kendisine dokunulma, sosyalleşme ihtiyacı, ebeveyn tutumları, demokratik aile, benlik kavramı, aşırı verici, aşırıcı koruyucu, kendilik aktivasyonu, sahte kendilik, masterson, sahte kendilikler, real self, real self kavramı, real self nedir


19:00
Top