2007'den Bugüne 92,140 Tavsiye, 28,190 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Ölüm
Ölüm Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ölüm Kavramı ile İlgili 143 Makale
ÖLÜM VE ÖLÜM KORKUSUNUN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİSİ KASIM 2005 ÖLÜMLE İLGİLİ GENEL TUTUMLAR GİRİŞ Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle araştırma alanları genişlemiş ve çeşitlilik kazanmıştır. Bunun sonucu olarak, insanoğlu kendini tanımaya ve hangi durumlarda ne gibi tutumlar sergilediğini, bu gelişmelerin ışığında incelemeye koyulmuştur. İşte bunlardan biri de, insanın ölümle ilgili tutumlarıdır. Psikolojinin çeşitli kolları, ölüme ilişkin tutumları, 1930'lardan itibaren (Amerika'da) bilimsel bir problem olarak öne sürmeye başlamışlardır (Chadwick, 1929; Becker ve Bruner, 1931; Bromberg ve Schilder, 1933, 1936; Schilder ve Wechsler, 1934; Middleton... »»»
► Ölüm ve Yas Psk.Dnş.Buket ALKAŞ
Ölüm bir yok oluş mudur? Yeni bir başlangıç mıdır? bilinmez; ölüm karşısındaki çaresizliğimiz baş etmemiz gereken varoluşsal problemimizdir. Her birimiz çeşitli şekillerde kendi ölümümüzle yüzleşmek zorunda kalırız yaşarken. Hastalıklar, kazalar, yakınlarımızın ölümü yaşamın canlılığı ve devamlılığı içinde ölümü hatırladığımız duraklardır aslında. Birçoğumuz farkında olmadan yaşamın bizi kayırdığını düşünürüz. İnancın, şansın, değerlerin, çabanın, gücün, başarının, paranın yanımızda olması bu ayrıcalığın bir işareti gibidir. Oysa yine birçoğumuz “adaletsiz” gibi görünen gerçekle yani evrenin aslında herkese ve her duruma kayıtsız olduğunu er ya da geç anlarız. Bu nedenle hayatımızın ... »»»
► Ölüm ve Yaşam Psk.Beria Bilge ŞENER
Ölüm üzerine Bu gün “ölüm” gibi sevimsiz bir konuyu neden açtığımı ve keyfinizi kaçırdığımı düşünüyorsanız acele karar vermeyin. Yazıyı okuduktan sonra sizi karamsar yapmak gibi bir niyetimin olmadığını anlayacaksınız. Ölüm insanların konuşmaktan hatta düşünmekten kaçtıkları bir konudur. Ağır bir hasta yaklaşan ölümünü düşündüğünde çevresindekilere bu konuda bir şeyler söylemek ister, fakat onlar ne söyleyeceklerini bilemedikleri için hemen onu susturarak konuyu değiştirirler. Bu durumda hasta da düşünceleri ile yalnız başına kalır. Nedense insanlar ölümü konuşmanın artık hayattan vazgeçmek olduğunu düşünürler ve sanki hiç ölüm yokmuş gibi yaşamlarını sürdürürler. Sorsalar herkes bir gün öl... »»»
insanın hayatında sevdiği bir kişiyi kaybetmesi, eğer bu ölüm beklenmedik bir zamanda ya da şiddet içeren bir durumla eşlik ediyorsa, insan için adapte olması zaten zor olan bir durumu daha da zorlaştırabiliyor. ne var ki, ruhsal yapımızın zamanla kendi kendini tamir etme ve ölümü kabul etme özelliği vardır. ancak genetik faktörler, diğer yaşamsal krizler, stres faktörleri, yaşamın getirdiği zorluklar gibi etkenler bu sürecin tamamlanmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Yas dönemini en iyi tanımlayan modellerden birisi KÜBLER-ROSS Modeli dir. bu modele göre kişi 5 evreden geçer. bunlar sırasıyla; 1. inkar etme: ölen kişinin öldüğüne inanamama, bu benim başıma gelmiş olamaz şe... »»»
OKUL ORTAMINDA ÖLÜM Son günlerde okullarda yaşanan şiddet olayları ve kayıplar ölümlerin okul ortamında da yaşanabileceği gerçeğini sarsıcı şekilde gündeme getirmiştir. Eğitimci, öğrenci ve yakınlarının hastalık, kaza, intihar gibi olaylar sonucu hayatlarını kaybetmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle okullar ölüm sonucu gündeme gelecek pek çok sorunun çözümlenmesine destek sağlamak üzere hazırlıklı olmalıdırlar. Okulun ölüm olayını ele alış tarzı iyileşme sürecinin engellenmesine ya da desteklenmesine olanak sağlar. Sağlıklı yas tutma ve ölüm acısıyla başa çıkma becerileriyle öğrenci ve eğitimcilerin duygusal olarak kendilerini iyi hissetmelerine öncelik verilmelidir. Olaylardan et... »»»
ÇOCUKLARDA ÖLÜM KAVRAMI VE ALGISI Çocuklarda Ölüm Kavramı: n Piaget: Çok küçük çocuklarda soyut düşünme kapasitesindeki yetersizliğine vurgu yapmıştır. On yaşındayken bile çocuk somut işlemler dönemindedir ve neyin potensiyel ve neyin olası olduğu konusunda doğru anlamı yeni yeni çıkarmaya başlamıştır. Ölüm, birinin kişisel ölümü, olmak ve olmamak, bilinç, kesinlik, sonsuzluk ve gelecek hep soyut kavramlar olduğu için küçük çocukların doğru bir ölüm kavramı olmadığına inanmışlardır n Freud: Küçük çocukların ölümü gerçek anlamıyla kavramadıklarına inanmıştır. Küçük çocukların ölüm algısıyla, yetişkinlerin ölüm algısı arasında çok az benzerlik olduğuna inanır. Çocuğun ölüm y... »»»
ÖLÜM VE ÖLÜMCÜL HASTALIK Ölümü yaklaşan hasta ve ailesinin içinde bulunduğu süreç “terminal dönem” olarak adlandırılmaktadır. Terminal dönemdeki hasta dendiğinde de, yaşamının son günlerini yaşayan, ölmek üzere olan hasta anlaşılmaktadır. Yaşamımızdaki en büyük kayıp olgusu olan ölümün algılanma biçimi üzerinde toplumsal değer yargıları, kültür, inançlar, din, adetler ve gelenekler önemli bir rol oynamaktadır. Her birey için ölümü bekleme ayrı anlamlar taşımasına karşın, ölümle ilgili evrensel olarak yaşanan duygu korkudur. Ölüm, tüm canlıların paylaştığı evrensel bir olay olsa da çoğu birey için ölümle ilgili en fazla korku yaratan şeyin, ölüm anında yalnız kalma korkusu olduğu b... »»»
PSİKOLOJİK AÇIDAN ÖLÜM KAVRAMI VE YAS TEPKİLERİ Ölümün kaçınılmazlığı, zaman olarak belirsizliği ve ölüm sonrasının bilinmezliği, her düşünce ve her inançtaki insanda yüzyıllardır, şiirlerle, nesirlerle, şarkılarla, inançlarla tanımlanmaya çalışılan korkuların en büyüğünü yaratmıştır. Ölüm olgusu karşısında çaresiz kalan insanoğlu, bu belirsizliği kader denilen ilahi tanımlama ve ilahi varlığa sığınma gibi bir yaklaşımla çözme çabası içinde rahatlamaya çalışmış ve böylece değişik inançlara sahip toplumlarda her biri kendine göre ilginç olan ve saygı duyulması gereken bir mitolojinin doğmasına neden olmuştur. İnsanoğlu ölümü, hem bireye hem de aile üyelerine kayıp yaşatan bir so... »»»
Varoluşçu Terapi kişinin varoluşuna odaklanan dinamik yönelimli bir terapi ekolüdür. Bu bağlamda Varoluşçu Terapinin ana temaları ölüm, özgürlük, izolasyon ve anlamsızlıktır. Hayat ve ölüm birbirini tamamlayan iki olgudur. Varoluşçu terapinin en önemli teması ise ölümdür. Her şeyin yok olduğu, yok olmaktan korktuğumuz, ama yine de yok olmanın ve korkunun varlığında yaşamamız gerektiği gerçeği hayatın en apaçık gerçeğidir. Bu bağlamda varoluşu sorgulama ölüm konusu süphesiz ki kaçınılmazdır. Ölümün fizikselliği yok oluşu hatırlatsa da ölüm fikri bireyi korumaktadır. Varoluşçu filizoflardan Martin Heidegger'a göre ölüm fikrinin insanı bir varoluş şeklinden daha yüksek olan bir seviyeye se... »»»
GENEL SİNİR SİSTEMİ - SYSTEMA NERVOSUM GENERALE Sinir sistemi, insanın gerek bizzat kendisinde, gerekse çevresinde meydana gelen olaylarla ilişkisini sağlayan bir sistemdir. Diğer bir tanımlama ile duyusal ve duyumsal uyarıları alan, insan organizmasının iç ve dış ortam değişikliklerine uymasını sağlayacak tepkimelere cevap veren bir sistemdir. Tüm canlılar, yaşamları boyunca, kendi vücutlarında ve çevrelerinde ortaya çıkan olaylara karşı belirli bir reaksiyonla karşılık verirler. Yani bu olaylar canlı organizmada belirli bir değişikliğe neden olurlar, onu uyarırlar. Canlılar da bu uyartıları kendi çıkarları doğrultusunda yanıtlarlar. Canlıların bu tembih edilebilme, uyarılma yeten... »»»
BEBEK KAYBEDEN ANNELERİN PSİKOLOJİK TEPKİLERİ Düşükler ya da ölü doğumlar tüm gebeliklerin yaklaşık %10-20’sinde görülür. Yani, her 5 gebeden yaklaşık biri düşük yapmaktadır. Bu düşüklerin de %80’i ilk trimester içinde, gebelik 13. haftaya ulaşmadan gerçekleşmektedir. Ölü doğum yapmak*gebeliğin yirminci haftasından sonra bebeğin anne karnında ölmesi ve bu şekilde doğum eyleminin gerçekleşmesidir. Yirminci haftadan itibaren bebek ölümü “ölü doğum” olarak adlandırılır. Her iki yüz gebelikten bir tanesi ölü doğum olarak gerçekleşmektedir. Düşüğü ya da ölü doğumu deneyimlememiş bir kişinin böyle bir durumda yaşanan acıyı kavraması zor olabilir. Bazen kadın doğum doktorları dahi düşük yada ölü d... »»»
TERMİNAL DÖNEMDE OLAN HASTANIN YAKINI OLMAK Ölümü yaklaşan hasta ve ailesinin içinde bulunduğu süreç “terminal dönem” olarak adlandırılmaktadır. Terminal dönemdeki hasta dendiğinde de, yaşamının son günlerini yaşayan, ölmek üzere olan hasta anlaşılmaktadır. Terminal dönem sadece hasta için değil aile üyeleri için de çok zor bir dönemdir. Bu dönemde, ailenin bir bütün olduğu ve aile sistemi açısından bakıldığında aile üyelerinden birinin hastalığının tüm aile sistemini etkilediği ve hastanın ailesi ve yakınlarının da desteğe gereksinimleri olduğu unutulmamalıdır. Aile bireylerinden biri hayatını tehdit eden bir hastalıkla karşı karşıya olduğunda, ailenin diğer üyelerinin yaşam şekil... »»»
KAYIP VE YAS Yas tutma sadece ölüm ya da boşanma gibi büyük kayıplara verilen tepki değildir. Yas tutma, herhangi bir kayıp ya da değişikliğe verilen psikolojik bir yanıt, iç dünyamız ile gerçeklik arasında bir uyum sağlayabilmek için yaptığımız uzlaşmalar olarak tanımlanmaktadır. Kayıpların en somutu ölümdür. Ölümün dışında, bir ilişkinin bitmesi, boşanma, iş kaybı, iş değiştirme, sağlığın kaybedilmesi, maddi durumun bozulması, çocuğunu düşürme, evden ayrılma, şehir ya da ülke değiştirme, emeklilik, taşınma, sevdiğimiz hayvanımızın ölmesi, çok umut ettiğimiz ve beklediğimiz bir şeyin gerçekleşmemesi, sevdiğimiz birinin çok ciddi bir hastalık/kaza geçirmesi, bir trauma sonrası güvenliğ... »»»
ÇOCUKLARA ÖLÜMÜ ANLATMAK Yaşam olayları arasında ölüm, çocuk ve yetişkinler için kabul edilmesi güç bir gerçektir. Ancak insanlar acı ve üzüntü veren olaylarla başa çıkmayı öğrenerek büyür ve olgunlaşırlar. Önlenemez kayıplara uyum sağlamak , ölümle yaşamayı öğrenmek ve yaşama sevincini yaratarak hayatı sürdürmek için yas sürecinde çocuklara uygun ve gerekli destek verilmelidir. Çocuklar yaş ve gelişim düzeyleri doğrultusunda ölümü nasıl kavrarlar ? 0-2 Yaş : İki yaşından küçük bebekler ölümle ilgili kavramları anlayamazlar. Ölümü algılayamayacak kadar küçüktürler. Ölüme ilişkin tek bilgi sadece sürekli çevrelerinde bulunan yakınlarının artık olmadığını fark etmeleridir. Bu durumda... »»»
Genel olarak travma, günlük rutin işleyişi bozan, beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar ve yaşantılar olarak tanımlanabilir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ya da Post Travmatik Stres Bozukluğu (PTSB) olarakda adlandırılmaktadır. Genel bir ifadeyle “bireyin kişiliği ve ruhsal yapısı üzerinde şu veya bu ölçüde kalıcı bir etki bırakan olağandışı, felaket niteliğinde bir yaşantının anılarından kaynaklanan bir rahatsızlık ve bunaltı durumu” olarak tanımlanabilen ruhsal travmalar arasında ise sel, yangın, deprem vb. afetler, savaş, ırk veya din ayrımcılığı, boşanma, reddedilme, çocuk istismarı, tecavüz, işkence vb.... »»»
► Çocuklar ve Ölüm Psk.Şeyma KOÇAK
► Ölüm, Kayıp ve Yas Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
► Ölüm ve Yas Süreci Psk.Funda ARPAGUŞ
► Ölüm Seromonisi Dr.İlhan NAZLISÖZ, Psikiyatrist
► Çocuklarda Ölüm ve Yas Süreci Psk.Aysun AKTAŞ
► Çocuk ve Ölüm Kavramı Psk.Gözde ALPER
► Varoluşsal Bir Korku: Ölüm Psk.Esra ERDOĞAN
► Çocuklarda Ölüm Kavramı ve Yas Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
► Ani Kalp Durması ve Ölüm Dr.Mahmut AKYILDIZ, Kalp ve Damar Cerrahı
► Çocuklarda Ölüm Kavramı Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Çocuk ve Ölüm Kavramı Psk.Eda GÖKDUMAN
► Çocuğuma Ölüm Kavramını Anlatıyorum Psk.Rümeysa Selma KORKUT
► Çocuklar İçin Ölüm Nedir ? Psk.Sinem ERUSTA
► Hayat Süreçtir, Ölüm Sonuç Psk.Esra ERDOĞAN
► Ölüm, Hayatın Bitmesi, Yalnız Kalma, Terk Edilme Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Mantar Zehirlenmesi: Mevsimine Göre Ölüm. Mantar! Dr.Mustafa Nafiz KARAGÖZOĞLU, İç Hastalıkları Uzmanı
► Dijitalleşen Yas Psk.Emre ŞENGÜR
► Çocuğa Ölümü Anlatmak Psk.Gökhan BİNGÖL
► Yas Danışmanlığı-Yas Nedir? Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Yas Danışmanlığı Psk.Tülay ÜNLÜEVCEK
► Panik Bozukluğu Tanımak Psk.Serhat ÖNCÜLER
► Kayıp ve Yas Psk.Şule ÜZÜMCÜ
► Yas Süreci Psk.Simay Okşan ORAL
► Çocuğuma Ölümü Nasıl Anlatmalıyım Psk.Dnş.Sümeyra YAPICI AYDIN
► Panik Atak Nedir? Psk.Aynur İLHAN
► Çocuklarla Ölümü Konuşmak Psk.Nihan ARDA
► Hayatın Anlamı Psk.Beria Bilge ŞENER
► Varoluşsal Kaygılar ve Başetme Psk.Bengisu Nehir AYDIN
► Kaygı Bozuklukları Psk.Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN
► Panik Atak; Bütüncül Bir Bakış Psk.Necdet DÖNMEZ
► Gidenin Ardından (Kayıp ve Yas) Psk.Feyzullah ALPMAN
► Ölümü Anlamak ve Anlatmak Psk.Ebru YEREBAKAN
► Klinik Depresyon Nedir? Psk.Selen MORAY
► Çocuk Çocuğu Neden Öldürür? Psk.Serap DUYGULU
► Çocuklara Ölümü Anlatmak Psk.Gizem HÜNERLİ
► Kayıp ve Yas Süreci Psk.Gonca BAĞLAR
► Sağlıklı Olmak ya da Olmamak Psk.Sezen ÖZÜTEK EREM
► Ebeveyn Kaybı Pdg.Hakan EMANETOĞLU
► Çocuğa Ölümü Anlatmak Habibe AYKAN
► Gidenlerin Ardından: Yas Süreci Psk.Yetkin KUŞAN
► Kanserde Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Dinmeyen Bir Acı: Yas Psk.Dnş.Ümran ÖRKÜN
► Sorumluluk Duygusu Psk.Alpaslan KESKİN
► Panik Atak Psk.Erdim Hasip HAKVERİR
► Kayıp ve Yas Psk.Ali BIÇAK
► Yas Süreci Psk.Muharrem ÇAPKIN
► Panik Atak mıyım? Psk.Sabahat ERLER
► Tercihiniz Mesleğiniz Olsun Psk.Dnş.Ümran ÖRKÜN
► Panik Ataktan Kurtulabilirsiniz Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Guinea Pigler ve Çocuklar Vet.Hek.A.Kutlu DAYIOĞLU
► Ölüme Meydan Okumak: Uzay Maymunu Oyunu Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
► İntiharı Önlemek Psk.Ali BIÇAK
► Gebelik ve Hipertansiyon Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Total ve Parsiyel Protez Nedir? Dr.Dt. Halil Murat TAŞCI
► Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Ebeveyn Ölümü ve Etkileri Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
► Hareketli Protezler Dr.Dt. Mehmet Mustafa ÖZARSLAN
► Alkol ve Karaciğer Hastalıkları Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, Gastroenteroloji Uzmanı
► Panik Atak Psk.Dnş.Selma AKBULUT
► Faniliğin Kaygısı Psk.Nilüfer YALINÇETİN
► Çocuğa Ölümü Anlat(Mak)Abilmek Psk.K.Esen EKİNCİ
► Panik Yapmayın ! Panik Bozukluğu Tanıyın… Dr.Ava Şirin TAV ÖZGÜN, Psikiyatrist
► Çocuk ve Ölümcül Hastalıklar Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Psikolojide Yas (Ayrılık,kayıp) Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
► "Ölümsüzlük İhtiyacı" ya da "Ebedilik Duygusu" Dr.Hamdi KALYONCU, Psikiyatrist
► Bekâret Tabusu Ölümlere Neden Olabiliyor Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Yas Süreci Psk.Dnş.Şafak UZUN
► Beyin Felci Dr.Ali AKBEN, Nörolog
► Bir Yakınımızı Kaybettikten Sonra Yaşadığımız Yas Süreci Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Psikiyatrist
► Kucaklama ve Veda Etme Psk.Kemale GÜNHAN
► Stres: Sebep ve Sonuçları Psk.Şahin UÇAR
Ölüm Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Vedat AKDEMİR Fotoğraf
Uzm.Psk.Vedat AKDEMİR
İzmir
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi23 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (31) - Videolar - İletişim Bilgileri
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Fzt.Vedat ÜLKER, İstanbul
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Musa BALLI, Antalya
Psk.Semra TANAS, İstanbul
Psk.Necdet DÖNMEZ, İstanbul
Psk.Sude FERALİ, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Dr.İlhan NAZLISÖZ, Muğla , Psikiyatrist
Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, İzmir , Gastroenteroloji Uzmanı
Dr.Mahmut AKYILDIZ, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Psk.Ümit TAŞ, Diyarbakır
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Meral KAYA, İstanbul
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Dr.Farşid FARŞİDFAR, Yurtdışı , Kardiyolog
Psk.Masum AYDIN, İstanbul
Dr.Berkant YELKEN, Eskişehir , Psikiyatrist
Psk.Seçil YİKAR, İstanbul
Psk.Arzu YAZAR, İstanbul
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
Uzm.Psk.Esra YAVUZ, İstanbul
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Dr.Mustafa Nafiz KARAGÖZOĞLU, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Psk.Ayşe YILMAZ, İstanbul
Psk.Nurhan ÜNDER, İstanbul
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Psk.Dnş.Sibel TOY, Gaziantep
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Meltem VARAN, İstanbul
Psk.Melek BAL, İstanbul
Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Bursa , Psikiyatrist
Psk.Selen MORAY, İstanbul
Dr.Mehmet Bülent AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Tülay KÖK, Antalya
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Psk.Bahar KÖSE, İstanbul
Psk.K.Esen EKİNCİ, Diyarbakır
Psk.Selen CAN, Ankara
Uzm.Psk.Huriye TAK, İstanbul
Dt.Enver GÜREL, Antalya
Dyt.Ufuk ZERENTÜRK, Kahramanmaraş
Dr.Hamdi KALYONCU, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Pelin ÖZTAŞ, İstanbul
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Psk.Pınar HAKSAL, İstanbul
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Kastamonu , Psikiyatrist
Dr.Mehmet Levent SOYLU, Adana , Psikiyatrist
Psk.Ahu BULDUR, İstanbul
Psk.Aynur İLHAN, İstanbul
Doç.Dr.Sevcan KARAKOÇ, İstanbul , Tıp Doktoru
Prof.Dr.Haluk SAVAŞ, Gaziantep , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Dr.Ali AKBEN, İstanbul , Nörolog
Psk.Elvin AKI, İstanbul
Psk.Ramazan KAMÇI, Diyarbakır
Dr.Ava Şirin TAV ÖZGÜN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Funda ARPAGUŞ, İstanbul
Uzm.Psk.Gamze TEZCAN, Yurtdışı
Dr.Hasan Semih BİLGİN, Manisa , Psikiyatrist
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Gamze KARTAL, İstanbul
Uzm.Psk.Beyza TAKAN, İçel (Mersin)
Dr.Ayça CAN UZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Armağan AKYOL, İstanbul
Psk.Deniz SADİ, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Elif AYDIN, İstanbul
Dr.Avni KAYA, Diyarbakır , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.Ahmet Tulga ULUS, Ankara , Kalp ve Damar Cerrahı
Banu VARDAR, İstanbul
Psk.Hakan BULUT, Antalya
Gülşah CÜMBÜŞ, İstanbul
ölüm KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ölüm KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
korku, ölüm korkusu, psikolojide ölüm korkusu, ölüm korkusu psikolojisi, kayıp, yas psikolojisi, ölüm psikolojisi, yaşam, hayatın anlamı, ölüm ve yaşam, ölüm üzerine, çocuk ve ölüm, çocuğa ölüm nasıl anlatılır, çocuklarda yas tutmak, anne baba kaybı, yas tepkileri, çocukta yas tepkileri, çocuk ve cenaze süreci, kayıp ve yas, ölüm ve yas, yas süreci, ölüme alışmak, yas evreleri, yas dönemi, matem, yas tutmak, yas tutma, kübler-ross modeli, kübler ross modeli, yas reaksiyonu, ölüm depresyon, cenaze merasimi, ölenin yakınları, ölümü inkar, ölü evi, ölüm seromonisi, çocuklarda ölüm, çocuklarda yas, çocuk için ölüm, ölüm kavramı, ölümü çocuğa anlatma, ölüm nedir, doğum, ölüme bakış, çocuklarda ölüm kavramı, ani kalp durması, ani kalp durması riski, ani ölüm, sporda ani ölüm, sporcuların ani ölümü, sporcularda kalp durması, ani kardiak ölüm, okulda ölüm, öğrencilerin ölümü, çocuk ve yas, okul arkadaşının ölümü, çocukta arkadaş ölümü, çocukta ölüm kavramı, çocukta ölüm korkusu, çocukta ölüm fobisi, çocuğa ölümü anlatmak, çocukta depresyon, annenin ölümü, babanın ölümü, ebeveyn kaybı, yas terapisi, yas danışmanlığı, çocuk, ölüm haberi vermek, ölüm haberi, çocukta yas, ölümü anlatmak, ölüm ve çocuk, çocukta yas süreci, çocuklar için ölüm, çocuklara ölüm nasıl anlatılır, ölüm nasıl anlatılmalı, ölüm kaygısı, anne ölümü sonrası çocuk, baba ölümü sonrası çocuk, çocuklarda yas süreci, çocuklara ölüm anlatmak, çocukla ölüm konuşmak, çocukla yas sürecini konuşmak, hayatta amaç, yaşlılık, yaşlı hissetme, yaşlanma, yaşam ve ölüm, ölüm beklentisi, ölümden korkmak, ölümcül hastalık psikolojisi, ölümcül hastalıkta psikoloji, ölümcül hastalıklarda psikoloji, terminal dönem, terminal dönem psikolojisi, travma, depresyon, ölüm fobisi, ölüm anksiyetesi, anksiyete bozuklukları


16:50
Top