2007'den Bugüne 83,544 Tavsiye, 26,244 Uzman ve 18,630 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Grup
Grup Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Grup Kavramı ile İlgili 49 Makale
► Grup Psikoterapisi Psk.Ulaş KONDAKÇI
Grup Çeşitleri 1)Görev /iş grupları Bu grupların kurulma amaçları belirli bir konu üzerinde belirli bir görevi yada belirli bir hedefi gerçekleştirmektir. Bu gruplarda birlik beraberliği yani takım çalışması etkinliğini artırmak, bu takımları kuran kişilerin amaçları takımı yönetmekten çok varılmak istenen hedefe ulaşmada yardımcı olmaktır. Grup liderinin rolü; takım çalışmasının gidişatını düzenlemek, arada doğacak olan tartışmalar yönetmek, hedefe giden yolu kolaylaştırıp ulaşılmasını sağlamak iş yerlerinde olduğunda işin kalitesini ve grubun performansını artırır. Bu grubun temel amacı belirlenen hedefe kısa bir sürede ulaşmaktır. Grup kurulurken önemli olan grubun içeriği, gerçekleşti... »»»
► Grup Psikoterapisi Dr.Mehmet TEKNECİ
GRUP PSİKOTERAPİSİNDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETMENLER Grup psikoterapisi benzer sorunlar yaşayan kişiler ile uzman bir psikoterapist eşliğinde psikoterapötik tekniklerin uygulanması olarak tanımlanır. Grup içerisindeki hastaların kendi arasında oluşan etkileşim ve hastaların terapist ile olan etkileşimi gruptaki kişilerin davranışlarının değişmesinde önemli bir yere sahiptir. Terapistin kullandığı tekniklerin yanı sıra grup içerisindeki dinamik de değişimi etkilemektedir Grup terapisinde amaç, bireysel terapide olduğu gibi karşılaşılan problemlere yönelik başa çıkma becerilerinin geliştirilmesidir. Grup üyeleri hem kişisel hem de grup ihtiyaçlarını karşılamak için ortak amaçla birlikte hareket ederl... »»»
► Grup Psikoterapisi Psk.Zümrüt GEDİK
GRUP PSİKOTERAPİSİ “Bir tek kendisi de yaralanmış birisi size gerçekten şifa verebilir.” – Irvin D. Yalom Grup terapisi, bir veya iki terapistin aynı anda birden çok sayıda danışanla birlikte çalıştığı bir psikoterapi türüdür. Grup terapisi dünyada oldukça yaygın olarak kullanılan ve yaklaşık 50 yıllık tarihçeye sahip bir uygulamadır. Grup terapisi, tek başına uygulanabildiği gibi, bireysel psikoterapi veya ilaç tedavisiyle bir arada da kullanılabilir. Grup terapisinin temel ilkeleri aşağıda sıralanmıştır: Umut aşılama: Grup, iyileşme sürecinin farklı evrelerinde olan danışanlardan meydana gelir. Dolayısıyla sorunlarıyla başa çıkabilen veya iyileşmekte ola... »»»
Terapistin Görevleri Grubun oluşturulması, bir araya getirilmesi ve sürdürülmesinden, hastaların grubun işe yaradığına ve fayda göreceklerine inanmalarını sağlamakta genelde grup lideri sorumludur (Yalom, 2002). Grup Bağlılığı Gruptaki üyelerin gruba devam etmelerini ve grupta kalmalarını sağlayan çekici güç olarak da söylenebilir. Bu durumun oluşması gruptaki üyelerin grup ortamını sıcak, güvenilir, rahat, kendilerini değerli ve anlaşılır hissettikleri, koşulsuz kabul ve destek gördükleri bir yer olarak görmeleriyle mümkün olmaktadır (Yalom, 2002). Grup psikoterapilerinde bir süre sonra grup bağlılığı denilen kavram ortaya çıkmaktadır. Bağlılık; kişinin hissettiği sıcaklık, rahatlık, gü... »»»
Politik Psikoloji Nedir? Politik Psikoloji; İnsan düşünce, duygu ve davranışının siyasi hayata etkilerini konu alan ve siyasi bilimleri psikoloji aracılığı ile inceleyen, disiplinler arası akademik, bilimsel bir alandır. Politik psikoloji liderlerin karakterlerini, yöneten-yönetilen ilişkisini, halkın kendi içindeki ve ulusların birbirleriyle ilişkisini analiz eder. Toplumsal olaylara duyarlı olan ve gündemi takip eden politik psikoloji; psikolojik teoriyi politik olaylara bağlama amaçlı çalışmalar gerçekleştirir. Bu alan psikolojiyi ve toplumu birleştiren bir kesişim noktasıdır. Politik psikolojinin sorunlara yaklaşım yöntemi bütünleyici bir anlayışla, analitik psikolojinin temeline daya... »»»
LİDERLERİN PSİKOLOJİSİ VE TOPLUMLA İLİŞKİLERİ “Liderlik sanatı kitlelerin dikkatini tek bir düşmana odaklamaya ve hiçbir şeyin bu dikkati dağıtmamasını sağlamaya bağlıdır.” Adolf Hitler Bir liderin verdiği kararlarla ne kadar büyük bir kitlenin kaderini etkilediğini gerek tarihten gerekse medyadan görüyoruz. Halk, özellikle de adil yargı olmayan ülkelerde, liderin etkisine son derece açık. Özellikle de kriz dönemlerinde (doğal afetler, savaşlar, toplumsal, ekonomik krizler gibi) zaman her şey ve “lider” inisiyatifi eline almak zorunda. İnisiyatifin alındığı bu noktada liderin durumu final maçında 90. dakikada penaltı çekmeye hazırlanan oyuncunun durumundan farksız. O top kaleye de gidebili... »»»
DAVRANIŞLARIMIZA YÖN VEREN BAZI KAVRAMLAR MOTİVASYON Motivasyon her alandaki insanlar için geçerli olan bir kavramdır. İnsanların toplumun, grupların veya kurumların amaçları doğrultusunda çalışmaları için onların motive edilmesi gerekir. Çünkü motive edilen birey zevkle işini yapar ve buda hem kendisinin hemde kurumun verimliliğini olumlu yönde etkiler. Motivasyon, işin yapılması konusunda bireyin davranışını tanımlar. Her insan davranışının arkasında bir istek ve önünde bir amaç vardır. Amaca ulaşmak için insanın isteklerinin doyurulması gerekir. İstekleri karşılanan kişi ise, kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için daha çok enerji sarf eder. Motivasyon konusu liderlik açısı... »»»
Sosyal fobi, en genel tanımı ile başkaları tarafından gözlenme olasılığının bulunduğu ortamlarda, yaşanan yoğun kaygı, endişe ve gerginlik durumu olarak tanımlanabilir. Tabi ki herkes başkalarının dikkatinin üzerine yöneldiği durumlarda, yahut bir performans sergilemesi gerektiğinde endişe yaşar, bu sağlıklı ve doğal bir tepkidir. Fakat sosyal fobisi olan kişide ortaya çıkan endişe ve kaygı aşırıdır ve kişinin günlük hayatını kısıtlayacak duruma gelir. Özetle söylemek gerekirse, bu tip durumlarda herkesin hissettiği endişe miktarına 10 üzerinden 4 gibi bir puanlama verirsek, sosyal fobisi olanlara 9 ya da 10 gibi bir puan verebiliriz. Kişi, başkaları tarafından yargılanacağı, onlara küçük dü... »»»
► Psikodrama Grup Terapisi Dr.Sibel IŞIK DEVECİOĞLU, Psikiyatrist
► Bireysel ve Grup Psikoterapisi Psk.Ali BIÇAK
► Bireyselden Grup Terapilerine Psk.Özlem AKKEL
► Grup Terapisinde Grubu İncelemek Psk.Gamze ÖZCAN
► Grup Terapisi Nedir Ne Değildir? Psk.Özlem AKKEL
► Grup Terapisi Nedir? Nasıl Uygulanır? Dr.Aslı AKTÜMEN BİLGİN, Psikiyatrist
► Grup Terapi Hangi Etkileri ile Yardımcı Olabilir? Dr.Serhat İPEKÇİ, Psikiyatrist
► Gebelikte Grup-B Streptokoksik Kolonizasyon ile Puerperal ve Neonatal Morbidite-Mortalite Arasındaki İlişki Dr.Vedat Erkan DAYICIOĞLU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Kibir Nedir, Ne İşe Yarar? Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Kan Gruplarına Göre Nasıl Beslenmeliyiz? Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
► Kedi ve Köpeklerde Kan Grupları Vet.Hek.Önder ERGÖRÜN
► Tiroid Kanserinde Risk Grupları-Tanı-Tedavi Seçenekleri-Seyir? Doç.Dr.Fevzi BALKAN, Endokrinoloji Uzmanı
► Psikolojik Destek Nedir ? Psk.Bahattin GÖKTAN
► Kız Çocuklarında Dış Genital Organlarında Kaşıntı Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Psikoterapi Nedir, Ne İşe Yarar? Psk.Gülüm BACANAK
► Narsisistik Kişilik Bozukluğu Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Zayiflamak İçin Gıda Gruplarını Öğreniniz Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Besin ve Besin Öğeleri Dyt.İpek AĞACA
► Yetersiz Beslenme Nedir? Dyt.Nil ŞAHİN GÜRHAN
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Grup Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Psk.Oktay KORKMAZ, İstanbul
Psk.Ilgın ÖZANT, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Dyt.Ferin BATMAN, İstanbul
Dyt.İpek AĞACA, İstanbul
Dyt.Canan DOĞAN, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Hasan ARSLAN, İstanbul
Dr.Sibel IŞIK DEVECİOĞLU, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
Dr.Aslı AKTÜMEN BİLGİN, Bursa , Psikiyatrist
Psk.Nida SAĞLAMCI, Gaziantep
Psk.Hayriye ÖZCAN, İstanbul
Psk.Zeyniş MERT, Tekirdağ
Psk.Uğur DALAN, İstanbul
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Serter AKBUZ, Uşak
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.İbrahim SÖYLEMEZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Ali SONGÜL, Antalya
Op.Dr.Vedat Erkan DAYICIOĞLU, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Dnş.Sinem Evin AKBAY, İçel (Mersin)
Psk.Güneş GÜMAN, İstanbul
Dr.Nurcan USLU BALABAN, İzmir , Psikiyatrist
Sinem GÜLENÇ, Kocaeli
Dr.Sezin UYSAL, İzmir , Tıp Doktoru
Psk.Fatma FİDAN, İstanbul
Dr.Rıza Cumhur BORATAV, Ankara , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Serhat İPEKÇİ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Ardıl Bayram ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Bilge AYGÜN, İstanbul
Doç.Dr.Fevzi BALKAN, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Suzi MİZRAHİ, İstanbul
Psk.Metin KARAKOL, İstanbul
Psk.Bahar BİLGE, İstanbul
Fzt.Sadır ATAMAN, İstanbul
Fürüzan EROĞLU, İstanbul
Psk.Murat DİNÇER, İstanbul
Dr.Orhan KARACA, İstanbul , Psikiyatrist
Hatice DEMİR, Ankara
Dr.Mehmet Şerif TOP, Tekirdağ , Psikiyatrist
grup KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların grup KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
grup terapisi, grup çeşitleri, grup psikoterapisi, grup psikoterapisinde dönüştürücü etmenler, psikoterapi, grup terapisi nedir, grupla terapi, psikodrama, psikodrama grup terapisi, bireysel psikoterapi, bireysel terapi, grup terapi, toplu terapi, grup terapisi aşamaları, grup terapisi türleri, grup terapisinde danışan türleri, grup terapisinin yararları, grup terapisi uygulama esasları, grup terapi süreci, grup terapisi uygulama alanları, fenomenoloji, grup terapisinin temel ilkeleri, grup terapisinin katkıları, şimdi ve burada ilkesi, grup bağlılığı, terapi grubunda çatışma, toplumsallaşma, toplumsallaşma nedir, toplumsallaşma kavramı, grup terapisi uygulaması, grupla psikoterapi, grup psikoterapi, grup terapisinde oturma, okullarda kdt uygulamaları, sosyal beceri grup çalışması, çocukta anksiyete, çocuklarda anksiyete bozuklukları, bilişsel davranışçı terapi, çocuklarda bilişsel davranışçı terapi, çocuklarda aksiyete, aksiyete, çocukta kaygı, çocuklarda kaygı, çocukta anksiyete bozuklukları, çocukluk döneminde aksiyete, çocukluk döneminde kaygı, çocukluk döneminde kaygılar, çocuklarda bdt, grup-b streptokoksik kolonizasyon, meslek etiği, kibir, narsisiszm, büyüklenmecilik, grup narsisizmi, kibrin dört yüzü, kibir ne iş yarar, kibir nedir, kibirin tanımı, büyüklenmeci kibir, küçümseyici soğukluk, kan gruplarına göre beslenme, kana göre beslenme, kan grubu, kan grubu diyet, kan grubu beslenme, adil dünya inancı kuramı, lerner, kurbanı değersizleştirme, dezavantajlı gruplar, adil dünya inancı, adil dünya inancı yaklaşımı, adil dünya inancı ölçeği, dalbert, kedi kan grupları, köpek kan grupları, kedilerde kan grubu, köpeklerde kan grubu, intihar, intihar nedenleri, intihar sebepleri, intihar riski, intihar risk grupları, oyun gurubu, bebek oyun grupları, bebek gelişimi, bebek ve oyun, bebeklerde oyunun önemi, oyun grupları, politik psikoloji, siyaset psikolojisi, toplum psikolojisi, kitle psikolojisi, grup psikolojisi, liderler, liderlik, liderin iç dünyası, karar verme, lider psikolojisi, liderlerin psikolojisi, liderlik psikolojisi, tiroid nodul


21:34
Top