2007'den Bugüne 92,137 Tavsiye, 28,188 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Sinir
Sinir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Sinir Kavramı ile İlgili 108 Makale
KARPAL TÜNEL SENDROMU Boyun bölgesinden çıkıp kol ve ele dağılan üç sinirinden biri olan median sinirin el bileğinde dar bir kanalda sıkışmasına karpal tünel sendromu (KTS) denir. Karpal Tünel Sendromunun nedeni nedir? En önemli sebepler; el bölgesindeki tendonlardaki kalınlaşmalar, gebeliğe bağlı su ve tuz tutulması, el bileğinin tekrarlayan hareketleri, romatizmal hastalıklardır. El bölgesindeki iyileşmiş kırıklar, ve tiroid bezinin az çalışması ve amiloidoz KTS’nun diğer sebepleridir. Karpal Tünel Sendromu ile karışabilecek hastalıklar nelerdir? Boyun bölgesindeki fıtık, kireçlenme, eklem iltihaplar dır. Karpal Tünel Sendromunun Belirtileri nelerdir? Kadınlarda daha s... »»»
Kubital tünel sendromu ya da ulnar tünel sendromu özellikle masa başı çalışanların kabusu. Boyun, sırt ve bel ağrısı çeken ofis çalışanları, tüm dünyada sinsi bir rahatsızlık olarak hızla yayılan kubital tünel sendromundan da muzdarip. Sinir sıkışması nedir? Telefonla konuşurken sık sık elinizi değiştirmek zorunda kalıyor, gece yattığınızda elinizi başınızın altına koyunca bir rahatsızlık mı hissediyorsunuz? Ya da kitabınızı okurken parmaklarınız uyuşuyor, bilgisayar kullanmakta hatta saçınızı taramakta bile zorlanıyor musunuz? Dirsekte görülen ulnar sinir sıkışmasıyla ilgili şikayetler bunlarla sınırlı değil. Dirsekte sinir sıkışması; yüzük ve serçe parmağa giden ulnar sinirin dirsekteki ... »»»
► Dördüncü (Troklear) Sinir Felci Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, Göz Doktoru
Dördüncü (Troklear) sinir felci göz kliniklerinde en sık karşılaşılan siklovertikal şaşılık tablosudur. 3.sinir felcinde olduğu gibi doğuştan veya kazanılmış şekilde görülebilir. Doğuştan olgular % 40-70 arasında bildirilmiştir. Kazanılmış sebepler arasında, travmalar, vasküler patolojiler, tümoral kitleler ve diğer nörolojik problemler sayılabilir. En sık edinsel sebep travmalardır. 50 yaşın üzerindeki izole 4. sinir felcinde ilk olarak vasküler nedenler akla gelmelidir. Diabet, hipertansiyon öyküsü olan hastalarda hemen görüntüleme tetkikleri istenmemelidir. Bunların 3-4 aylık takip süresi içerisinde duruma göre gerekirse sebebe yönelik tetkikler yapılmalıdır. Bir kısım hastada sebep be... »»»
SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM) Sinir Sistemi ( Systema Nervosum ) ikiye ayrılır. çevresel sinir sistemi ve merkezi sinir sitemi (veya sinir ağı), canlıların iç ve dış çevrelerini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi işleyen, vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde elektrik sinyallerinin farklı bölgelere iletimini sağlayan, organların , kasların aktivitelerini düzenleyen bir organ sistemidir. Beyin insan vücudunun en önemli organlarındandır. Sinir sisteminde bulunan hastalıklar; Meningitis ( menenjit ) , Şizofreni , Alzheimer hastalığı , Kortikal görme bozukluğu, Parkinson hastalığı , Epilepsi ( sara ) hastalığı bunlar sinir sisteminde bulunan bazı hast... »»»
GENEL SİNİR SİSTEMİ - SYSTEMA NERVOSUM GENERALE Sinir sistemi, insanın gerek bizzat kendisinde, gerekse çevresinde meydana gelen olaylarla ilişkisini sağlayan bir sistemdir. Diğer bir tanımlama ile duyusal ve duyumsal uyarıları alan, insan organizmasının iç ve dış ortam değişikliklerine uymasını sağlayacak tepkimelere cevap veren bir sistemdir. Tüm canlılar, yaşamları boyunca, kendi vücutlarında ve çevrelerinde ortaya çıkan olaylara karşı belirli bir reaksiyonla karşılık verirler. Yani bu olaylar canlı organizmada belirli bir değişikliğe neden olurlar, onu uyarırlar. Canlılar da bu uyartıları kendi çıkarları doğrultusunda yanıtlarlar. Canlıların bu tembih edilebilme, uyarılma yeten... »»»
ÖFKE NEDİR ? SEBEPLERİ NELERDİR ? KONTROLÜ NASIL SAĞLANIR? Öfke duygusu genellikle savunma ile ilgili bir duygudur. Bireylerin benlik bütünlüklerini tehdit altında hissettikleri zamanlarda ortaya çıkar ve bu yönüyle kişinin hayata olan adaptasyonunu sağlar. Aslında öfke normal bir duygudur. Fakat neden olduğu yıkıcı etkilerden dolayı normal olmadığı veya hiç olmaması gerektiği şeklinde bir algı vardır. Bu algının oluşmasında öfke duygusu değil de onun ifade ediliş şeklinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Her bireyin öfke eşiği farklıdır. Öfkelenme düzeyimizde, kişilik yapımız ve çevremizdeki bireylerin etkisi büyüktür. Özellikle aile içerisinde sorunları öfke ile çözmeye... »»»
ÖFKE DUYGUSU VE KONTROLÜ Öfke duygusu hayata tutunmamızı ve hayatta kalabilmemizi sağlamaya yönelik olarak genetik kodlarımızda var olan bir duygudur. Her insanda var olan bu duygunun ifade ediliş şekli kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Kimi insanlar öfkelenince kontrolünü kaybedip kendine ve çevresine zarar verirken kimisi de öfke duygusunu karşı tarafa yansıtmayıp iç dünyasında fırtınalar kopararak yaşamaktadır. Öfke duygusunu nasıl ifade edeceğimiz çoğu vakit öğrenme yöntemi ile şekillenmektedir. Özellikle ailesinde sinirli, çabuk parlayan anne baba modeline sahip çocukların ilerleyen zamanlarda benzer şekilde öfkelerini ifade ettikleri gözlenmektedir.... »»»
ÖZEL SYSTEMA CARDIOVASCULARE – ÖZEL SYSTEMA CIRCULATORIUM – ÖZEL KALP – ÖZEL DAMAR VE DOLAŞIM SİSTEMİ İnsanda yaşam için gerekli olan oksijenin, besin maddelerinin ve iç salgı bezleri tarafından salgılanan hormonların hücrelere taşınması, hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının ve karbondioksitin atılması Dolaşım sistemi - Systema vasorum ile olmaktadır. Dolaşım sistemi - Systema vasorum – Angiologia, emme basma tulumba tarzında çalışan Kalp - Cor, kalpten organlara, organlardan kalbe kan taşıyan damarlar ile bu damarlar tarafından taşınan kandan oluşur. Bu oluşumlardan kan, yapısı ile birlikte daha kapsamlı olarak Histoloji ve Fizyoloji derslerinde incelenmektedir. Şimdi önce kalbi, s... »»»
HORMONLAR VE GÖREVLERİ HORMON : Hormon kelimesi Latince Harmao – uyarıyorum kelimesinden gelmektedir. Hormon kelimesi uyarmak, harekete geçirmek anlamlarına gelmektedir. Vücutta özel bezler tarafından üretilip kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları organ ve dokularda fonksiyon düzenleyici olarak çok düşük miktarları ile görev yapan organik bileşiklere uyaran anlamına gelen hormon denir. Hormonlar, çok az miktarları ile etki etmeleri ve biyolojik katalizör gibi davranmaları nedeniyle enzimlere çok benzemekle beraber bazı yönlerden farklıdırlar. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz. 1.Hormonlar etki gösterdikleri organdan başka bir organda sentezlenirler. 2.Hormonlar kullan... »»»
Öfke! işyerinde, sokakta, evde, okulda, trafikte hatta bazen durduk yerde karşılaştığımız kendi kendimize yaşadığımız, sıklıkla karşılaştığımız bir duygu. Herkes öfkenin farklı bir şeklini ve şiddetini yaşar. Kimisi öfke duygusuyla birine ya da kendine zarar verirken bir başka kişi bunu içine atıp hiç bir şey yokmuş gibi davranabilmektedir. Halk arasında öfkeyle ilgili en sık söylenen şey alttan alıp görmezden gelmeye çalışmanın iyi bir şey olduğudur. Ancak yapılan araştırmalar öfkenin de tıpkı sevinç, mutluluk gibi doğal bir duygu olduğunu önemli olanın öfkenin nasıl ifade edildiği olduğunu göstermektedir. Öfkenin birçok farklı nedeni bulunmakla birlikte genelde öfke yaratan durumlar şu... »»»
ÖFKE NÖBETLERİ GEÇİREN ÇOCUKLAR Anne-baba ve eğitimciler genellikle bir-dört yaş grubundaki çocukların öfke nöbetleri sergilediklerini gözlemlerler. Erkek ve kızlarda aynı oranda görülen bu tür davranışlar söz konusu dönemdeki çocukların yarısında en az haftada bir kez görülebilir. Öfke nöbeti geçirmek olağan olmasına karşın, veli ve öğretmen için üzücü olabilir çünkü başa çıkılması zor bir durumdur. Çocuklar karşı koyarak, itiraz ederek, ağlayıp, vurup ısırarak tepkilerini ortaya koyabilirler.Öfke patlamalarının sıklıkla görüldüğü bu dönemi bazı uzmanlar “korkunç ikili yaşlar”, diğerleri ergenlikte görülen bağımsızlık mücadelesine benzeterek “ilk ergenlik” olarak tanımlarlar. Bir bu... »»»
Çocukta Öfke Nöbetleri Bebeklerimiz 18 ay - 2 yaş civarına geldiğinde, onların masum melek bebeklik hallerinden çıkıp tamamen farklı kişilikte bir çocuğa dönüştüğünü düşünmeye başlarız. Rahatlıkla kontrol edebildiğimiz bebeğimiz gitmiş, yerine her şeye itiraz eden, her şeyi kendi yapmakta ısrar eden, artık tahammül sınırlarımızı zorlamaya başlamış bir çocuk gelmiştir. Bazı anne babalar, "keşke çocuklarımız büyüyene dek sürekli şekillendirebileceğimiz bir hamur olabilse de istediğimiz şekilde onları yetiştirip, rahat etsek" derler ancak böyle düşünmek elbette ki doğru değil. Çünkü çocuklar yetişkinlerden farklı düşünseler de, farklı davransalar da ayrı bireylerdir ve onların kendi tepki... »»»
► Sinir Sistemi Hastalıklarında Beslenme Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
► Fasiyal Sinir Reanimasyon Teknikleri Prof.Dr.Oğuz BASUT, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Fasiyal Sinir (Yüz Siniri) ve Hastalıkları Prof.Dr.Oğuz BASUT, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Tuzak Nöropatiler-Sinir Sıkışması Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Diyabet ve Sinir Hasarı (Nöropati) Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Dıabet ve Sinir Hasarı (Nöropati) Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Karpal Tünel Sendromu (El Bileği Seviyesinde Sinir Sıkışması) Prof.Dr.Orhan ŞEN, Nöroşirurji Uzmanı
► Öfkeli Anneler ve Çocukları Psk.Yasemin TÜZEMEN
► Öfke Kontrol Bozukluğu Tedavisi Mümkün mü ? Dr.Burak TOPRAK, Psikiyatrist
► Polyvagal Teori Nedir? Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU
► Öfke Yönetimi Psk.Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN
► Öfke Kontrolü Psk.Dnş.İsa Ozan GÜN
► Sinirli Değilim Neden Strese Bağlı Başım Ağrısın? Prof.Dr.Ertuğrul UZAR, Nörolog
► Ameliyatsız Bel ve Boyun Tedavisi Dr.Mehmet PORTAKAL, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
► Öfkeli Ergen Rehberi Psk.Nihan DİKME
► Karpal Tünel Sendromu Fzt.Mehmet ÇAKIR
► Öfkesiz Misiniz ? Psk.Gizem HÜNERLİ
► Borderline Kişilik Bozukluğu Psk.Alpaslan KESKİN
► İrritabl Barsak Hastalığı Dr.Mustafa ŞENER, Genel Cerrah
► Öfke Terapisi Psk.Barış Emre GÜNEMRE
► Öfke Kontrol Sorunu Psk.Fatma ÇAKIR ÇALIŞKAN
► Yüz Felci (Fasyal Paralizi) Prof.Dr.Selçuk ONART, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Nöroinfeksiyonlar Prof.Dr.Hikmet YILMAZ, Nörolog
► Öfke ve Kontrolü Psk.M.Kenan ALYÜRÜK
► Öfke Nedir? Psk.Barış Emre GÜNEMRE
► Çocuklarda Saldırganlık ve Öfke Nöbetleri Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Diabetik Nöropati Nedir? Nedenleri ve Korunma Yolları Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ, Nörolog
► Gece Uyuşan Eller: Karpal Tünel Sendromu Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ, Nörolog
► Öfkemizin Efendisi Olmak Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Her An Öfkeli Misiniz? Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Çocuklarda Öfke Yönetimi Psk.Bahattin GÖKTAN
► Öfke ve Öfke Kontrolu Psk.Aylin AYDEMİR
► Başarısız Bel Cerrahisi Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Boyun Fıtığı ve Boyunda Kireçlenme Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Lomber Dar Kanal (Omurga Kanal Darlığı) Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Sinirli-Öfkeli-Kızgın Babalar ve Çocukları Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN
► El Cerrahisi Travmalar / Karpal Tünel Sendromu / Dupuytren Hastalığı Dr.Alper BAYRAKTAR, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Bitkilerle Modern Tedavi Dr.Ahmet TOPTAŞ
► Bel Fıtığı ve Gerçekler Prof.Dr.M. Volkan AYDIN, Nöroşirurji Uzmanı
► Öfkemi Nasıl Kontrol Edebilirim? Psk.Ceren AKBOYAR
► Tiroid Bezi Hastalıkları ve Tedavisi Dr.Sinem KANAR, Genel Cerrah
► Çocuklarda Öfke Kontrolü Psk.Aysun AKTAŞ
► Karpal Tünel Sendromu (Kts) Dr.Bülent ÇELİK, Nöroşirurji Uzmanı
► Panik Atak Varsa Tiroid ve Şeker Tetkiki Yaptırın Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Beyin ve Öğrenme Psk.M. Emin BAKIRDEMİR
► Çabuk Sinirleme Sorunu Psk.Eda GÖKDUMAN
► Graves Hastalığı - Zehirli Guatr Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Stres, Depresyon ve Hormonlar Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Öfke Yönetimi Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Öfkeli Çocuklar Psk.Hülya TOPAL
► Diş Sızlaması Dt.Güzin KIRSAÇLIOĞLU
► Tuzak Nöropatiler Prof.Dr.Hülagü KAPTAN, Nöroşirurji Uzmanı
Sinir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Vedat AKDEMİR Fotoğraf
Uzm.Psk.Vedat AKDEMİR
İzmir
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi23 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (31) - Videolar - İletişim Bilgileri
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Fzt.Vedat ÜLKER, İstanbul
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Melih EROL, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Orhan ŞEN, Adana , Nöroşirurji Uzmanı
Fzt.Kamil YILMAZ, İstanbul
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Op.Dr.Mustafa ŞENER, İstanbul , Genel Cerrah
Op.Dr.Ramazan Tarık ÜNSAL, İstanbul , Genel Cerrah
Op.Dr.Alper BAYRAKTAR, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Kadir KOTİL, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.A.Serdar SARAÇ, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Mine GÜR, İzmir
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Prof.Dr.Oğuz BASUT, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dyt.Ferdi ÖZTÜRK, İstanbul
Dr.Nagihan YARAROĞLU, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Prof.Dr.Taşkın YURTSEVEN, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Selçuk ONART, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Berkant YELKEN, Eskişehir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, İzmir , Nörolog
Prof.Op.Dr. Cem ATABEY, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Bülent ÇELİK, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Mehmet PORTAKAL, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Psk.Hakan DEMİR, Diyarbakır
Doç.Dr.Adnan CANSEVER, Ankara , Psikiyatrist
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Op.Dr.Mücahit EMRE, Aksaray , Göz Doktoru
Prof.Dr.Çetin EVLİYAOĞLU, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Fzt.Cihat SEYREK, İstanbul
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Prof.Dr.M. Volkan AYDIN, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.İlhan ELMACI, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.Hayriye ÖZCAN, İstanbul
Uzm.Psk.Fırat TURAN, Yurtdışı
Fzt.Sedef TEZER, İstanbul
Psk.Sabahattin ZENGER, Diyarbakır
Uzm.Psk.Seda KURT, İstanbul
Op.Dr.Şahin NAMİ, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ, İzmir , Nörolog
Psk.Selen MORAY, İstanbul
Prof.Dr.Hülagü KAPTAN, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Mine GÜLER, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.İbrahim AKTÜRK, İçel (Mersin)
Fzt.Feride BİLİR, İstanbul
Prof.Dr.Faik ÖZVEREN, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Zeynep BODUR, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Yeşim PARMAN, İstanbul , Nörolog
Dr.Ayşenur DURNA, Antalya , Nörolog
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Fahriye YAZICIOĞLU, Antalya , Tıp Doktoru
Fzt.Serkan SAĞLIK, İçel (Mersin)
Dr.Ömer SÖKMEN, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Ali ÖZTÜRK, Adana , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Onur KULAKSIZOĞLU, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Fzt.Cem GÖK, Ankara
Prof.Dr.Nezih OKTAR, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Murat ALTAŞ, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Dr.Kenan KIBICI, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Mehmet Kaan ÜNGÖREN, Kırklareli , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Ayşe Nur TEKİN, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.İbrahim SÖYLEMEZ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Gülçin EKEKE, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Op.Dr.Ümit Ali MALÇOK, Kocaeli , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Prof.Dr.Kadir TAHTA, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Fzt.Mehmet ÇAKIR, İstanbul
Psk.Umut ÇİÇEK, İçel (Mersin)
Op.Dr.Aylin KARANLIK, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Osman ARICA, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Ümit HAZAR, Ordu , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Op.Dr.Fahri ERYILMAZ, Çorum , Nöroşirurji Uzmanı
Fzt.Dilek ÜNSAL, İstanbul
Dr.Volkan SUBAŞI, Adana , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Mehmet BAHÇECİ, Bursa , Gastroenteroloji Uzmanı
Op.Dr.Bülent KILIÇ, Tekirdağ , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Aliye Ceyla ÖZBAYOĞLU, Yalova , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Ertuğrul UZAR, Bursa , Nörolog
Dr.Sinem KANAR, İstanbul , Genel Cerrah
Dr.Veli KURT, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Hikmet YILMAZ, Manisa , Nörolog
Dr.Dt. Selim AYDIN, İstanbul
Dr.Şemmi KOYUNCU, İzmir , Ortopedi Uzmanı
Prof.Dr.Hülya AYDIN GÜNGÖR, İstanbul , Nörolog
Prof.Op.Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Hasan YILDIRIM, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Fatih TONKAZ, Denizli , Ortopedi Uzmanı
Dr.Feride KORKMAZ, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Atilla İLHAN, Ankara , Nörolog
Doç.Dr.Salih SELEK, Yurtdışı , Psikiyatrist
Prof.Dr.İlhan YARGIÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Dilek SOLMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Hüsnü ERKMEN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Burak TOPRAK, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ramazan KAMÇI, Diyarbakır
Prof.Dr.Tibet ERDOĞRU, İstanbul , Ürolog
Dr.Ahmet SÜMEN, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Prof.Dr.Aynur ÖZGE, İçel (Mersin) , Nörolog
Dr.Suat CAN, Antalya , Psikiyatrist
Fzt.İpek MURAT, İstanbul
Dr.Emre TAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Hazal ÖZCAN, İstanbul
Prof.Op.Dr. Oğuz CEBESOY, Gaziantep , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Özgür Selim UYSAL, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Prof.Op.Dr. Kadir TUFAN, Adana , Nöroşirurji Uzmanı
Doç.Op.Dr.Ali ÖNER, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Doç.Op.Dr.Murat SAYIN, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Dt.Adnan ADALI, Antalya
Dr.Ramazan SARI, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Rana KARABULUT, Konya , Akupunktur Hekimi
Dr.Bülent Naci KANEVETÇİ, Antalya , Anestezi Uzmanı
Dr.Hasan Semih BİLGİN, Manisa , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nihat EGEMEN, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Dilaver ERŞANLI, İstanbul , Göz Doktoru
Op.Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, İstanbul , Göz Doktoru
Op.Dr.Sefa KÖSEM, Denizli , Ortopedi Uzmanı
Dr.Ahmet TOPTAŞ, İstanbul
Dr.Ayça CAN UZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Dnş.Burak AZAK, Eskişehir
Prof.Dr.Semra HIZ, , Çocuk Doktoru
Fzt.Şahin KARPUZ, İstanbul
Doç.Dr.İhsan DOĞAN, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Fzt.Yusuf KÖSE, İstanbul
Dr.Çiğdem CURA YAYGIN, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Çezar ATASOY, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Abdulkadir KOÇER, İstanbul , Nörolog
Prof.Dr.Bülent ERDOĞAN, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Fzt.Muhammet IŞIK, İstanbul
Fzt.Hasan SARI, İstanbul
Dr.Ahmet ŞENSES, Aydın , Psikiyatrist
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Şimal SONGUR, İstanbul
Op.Dr.Atilla YILMAZ, Hatay , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Ümit ŞAHİN, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Hasan ÖZTİN, Ankara , İç Hastalıkları Uzmanı
Fzt.İzzet PEKCAN, Eskişehir
Fzt.Çetin SAYACA, İstanbul
Dr.Nevzat YILMAZ, Diyarbakır , Psikiyatrist
Fzt.Duygu TUNÇ, Kırklareli
Doç.Dr.Serdar Baki ALBAYRAK, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Füsun ALEHAN, Ankara , Çocuk Doktoru
Dr.Ahmet ISSIN, Erzincan , Ortopedi Uzmanı
Gülşah CÜMBÜŞ, İstanbul
Op.Dr.İbrahim Serhat KAYIRAN, Sivas , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Orhan KARACA, İstanbul , Psikiyatrist
Fzt.Hüsniye YOL, İstanbul
Dr.Mahmut DEMİR, Eskişehir , Psikiyatrist
Dr.Burak KULAKSIZOĞLU, Antalya , Psikiyatrist
Doç.Dr.Ahmet ALPASLAN, Bursa , Psikiyatrist
Prof.Dr.Yavuz ÖZÜGÜL, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Reyhan Başak GÜRPINAR, İstanbul , Nörolog
Op.Dr.Yıldırım YÜKSEL, İstanbul , Genel Cerrah
Op.Dr.Hamit GÖZ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
sinir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların sinir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
sinir sıkışması, karpal tünel sendromu, karpal tünel sendromu nedir, karpal tünel sendromunun nedenleri, karpal tünel sendromunun belirtileri, karpal tünel sendromunun nedeni, karpal tünel sendromu tedavisi, dirsekte sinir sıkışması, dirsekte sinir sıkışmasının tedavisi, peroneal sinir sıkışması, peroneal sinir sıkışmasında tedavi, sinir sıkışması nedir, şaşılık, troklear, troklear siniri, troklear siniri felci, troklear sinir felci, dördüncü sinir felci, sinir sistemi hastalıklarında beslenme, migren, migren ve beslenme, depresyon ve beslenme, epilepsi ve beslenme, sara ve beslenme, karpal tunel ve beslenme, şeker hastalığı ve beslenme, hipertansiyon ve beslenme, serebrovasküler hastalıklarda beslenme, alzheimer hastalığı ve beslenme, fasiyal paralizi, fasiyal reanimasyon, sinir anastomozları, sinir tamiri, fasiyal paraliz, fasiyal sinir, bell felci, yüz felci, yüz siniri, fasiyal sinir hastalıkları, yüz hastalıkları, yüzde felç, periferik sinir cerrahisi, tarsal tünel sendromu, baker kisti, morton nöroması, morton nöromasının çıkarılması, priformis sendromu, tünel sendromu, karpal, karpal tünel, meralgia parestetica, muskulokutanöz sinir, torasik outlet, radial sinir, kübital tünel, kübital tünel sendromu, şeker hastalığı, sinir hasarı, nöropati, diyabet, diyabette felç, ayakta yanma, diabet, diyabetik nöropati, sinirde hasar, sinir sistemi, sinir sistemi gelişimi, beyin gelişimi, beyin, beyincik, nöral tüp, diabetik nöropati, şekerde sinir hasarı, systema nervosum, periferik sinir yaralanmaları, brachial pleksus, brakiyal pleksüs yaralanması, brakial pleksüs felci, kol siniri felci, brakiyal pleksüs, brakiyal pleksüs nedir, brakiyal pleksüs tedavisi, kol sinir ağı hasarı, çocukta brakiyal pleksüs, çocuklarda brakiyal pleksüs, doğumsal brakiyal pleksüs, erb duchenne, üst brakiyal pleksüs lezyonu, klumpke paralizisi, alt brakiyal pleksüs lezyonu, neuron, neuroglıa, genel sinir sistemi, insan sinir sistemi, sinir sistemimiz, sinir sisteminin yapısı, sinir sisteminin bölümleri, sinir sisteminin gelişmesi, el bileği, ellerde uyuşma, boyun ve kola vuran ağrı


08:19
Top