2007'den Bugüne 92,543 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Obsesif Kompulsif Bozuklu
Obsesif Kompulsif Bozuklu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Obsesif Kompulsif Bozuklu Kavramı ile İlgili 98 Makale
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Dnş.Müjgan SONUÇ
Normal ve anormal davranışı belirleyen şey ortak gerçekliğimize uygun olup olmamasıdır… Salgın sürecinde herkesin bildiği, tehlikeli bir virüsün olduğu, insanların ağır derecede hastalanıp öldüğü gerçeğidir… Obsesif-kompulsif bozuklukta ise virüs sadece zihindedir… Zihnine defalarca giren, endişe, tiksinti veya huzursuzluk duygularına neden olan istenmeyen, hoş olmayan bir düşünce, imge*veya dürtülere obsesyon deniyor. Kişinin sürekli kirli olduğunu düşünmesi, pislik veya mikrop bulaşmasından korkması, şeytanca veya günahkar düşünmekten korkması, düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı, aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı, hata yapmaktan korkması en yaygın obsesyon belirtileri arasında. ... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Şeyma ALTINEL
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) 1. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Nedir? Obsesyon (saplantı, takıntı): Kişinin isteği dışında ısrarlı ve zorlayıcı bir şekilde aklına gelen, kişi tarafından saçma ve mantık dışı olarak görülen, anksiyete (kaygı) ortaya çıkartıcı ve yineleyici özellikteki düşünce, dürtü ya da imgeler olarak tanımlanmıştır. Kompulsiyonlar (zorlantı) ise: kişinin, obsesyonlarına yanıt olarak ya da belirli kurallara göre gerçekleştirmek zorunda olduğunu hissettiği, yineleyici törensel davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir. Obsesif-kompulsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huz... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Semiha KARA
Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) belirgin bir sıkıntıya sebep olan, zamanın boşa harcanmasına yol açan, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki veya eğitimle ilgili işlevselliğini, olağan toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini önemli ölçüde bozan ve tedaviye cevap verebilen bir ruh sağlığı sorunudur. OKB sıklıkla çocukluk çağının sonlarında ve ergenlikte ortaya çıkmakta ve yaşam boyunca devamlılık gösterebilmektedir. Erişkinde OKB başlama yaşının en az üçte biri ya da yarısı kadarında 15 yaşından önce olduğu bildirilmiştir. Obsesyonlar, kişinin iradesi dışında oluşan, bastırılamayan iç sıkıntısına yol açan, yineleyici bir biçimde kendini gösteren düşünceler, dürtüler ya da düşlemler ola... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Arzu BEYRİBEY
Obsesif-kompulsif bozukluk (Okb), ilk olarak 19. yüzyılda tanımlanarak, kompulsiyon ile birlikte, karakterize bir ruhsal rahatsızlıktır. Obsesyon, tekrarlayan şekilde, bireyin zihnine gelerek, bilinçli bir gayret ile uzaklaştırılamayan, huzursuzluk oluşturan, dürtü veya düşüncelerdir. Kompulsiyonlar ise obsesyonların negatifliğini ortadan kaldırarak, nötralize etmek amacıyla, bireyin tekrarladığı hareket ya da zihinsel eylemlerdir. Obsesyonların meydana getirdiği huzursuzluğu başlarda giderici etki yapan kompulsiyonlar, zamanla, kendi varlıklarıyla da anksiyete ve rahatsızlık yaratabilmektedirler. Okb’nin ortaya çıkışını ve devamlılığını izah etme konusunda, bilişsel teori... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Dnş.Fatih FİDAN
Obsesif-Kompulsif Bozukluk Birçok insan zaman zaman çeşitli durumlarda evham, kaygı ve takıntılara kapılabilir. Ancak günlük yaşamda ortaya çıkan bu durumlardaki duygularıyla ve düşünceleriyle mücadele edebilir ve problemlerini yaşamını etkileyecek kadar büyük bir noktaya varmadan çözüme ulaştırabilir. Obsesif kompulsif bozukluk adı verilen anksiyete bozukluğuna sahip olan bireylerde ise; takıntılı düşünceler günlük yaşamı etkileyecek ve günlük aktivitelerini kısıtlayacak düzeye ulaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Obsesif kompulsif bozukluk ( OKB) , dünya çapında 15-44 yaş arasında hastalık nedeniyle iş göremezliğe sebep olan il 20 hastalık arasındadır. OKB dünyada her yaş grub... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) NEDİR ? Okb bir anksiyete (kaygı) bozukluğudur. Hastalığa takıntı-zorlantı hastalığı da denilmektedir. Bireyin yapmak istemediği fakat tekrarladığı düşünce, his , fikir, takıntı veya davranışlar bütünüdür. Obsesyonlar ; bireyler tarafından mantıkdışı olarak yorumlanır ve kişiye yoğun sıkıntı ve huzursuzluk veren fikir ve düşüncelerdir. Kompulsiyonlar ise; obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluk hissini azaltmak veya yok etmek için tekrarlanan yineleyici davranış ve zihinsel eylemler bütünüdür. Kişi bu obsesyon ve kompulsiyonlar saçma olduğunu bilse dahi bunları yapmaktan ve düşünmekten kendini alı koyamaz. Tekrarlanan her davranış ve düşünce ... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Nuray ŞAHİN
OKB’nin temel belirtileri; obsesyon(takıntı) ve kompulsiyonların(zorlantı) varlığıdır ve bu belirtiler aşırı ve anlamsız gelse de birey bunları yapmaktan veya düşünmekten kendini alıkoyamaz. Obsesyonlar; istenmeden gelen ve belirgin kaygı ya da sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtüler ya da imgelerdir. Kompulsiyonlar ise; genellikle obsesyona tepki olarak ortaya çıkan, katı bir biçimde uygulanması gerektiği düşünülen, yapılmadığında belirgin bir kaygıya neden olan, bireyin kendini yapmaktan alıkoyamadığı yineleyici davranışlardır. Örnek olarak; kapı koluna dokunduğunda insanın aklına kirlendiği düşüncesinin gelmesi takıntı, gidip ellerini yıkaması ise zorlantıdır. ... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Dnş.Havva BAYAR
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) Birçoğumuzun zaman zaman alışılmışın dışında düşünceleri olabilir. Örneğin gözümüzün önünde şöyle görüntüler canlanabilir; markette yüksek sesle bağırabiliriz, sokakta yanımızda yürüyen hamile bir kadını tekmeleyebiliriz, sakat bir insanın bastonuna vurabiliriz, yaşlı bir insanın ayağına çelme takıp düşürebiliriz, kuyrukta beklerken hoplayıp zıplayabiliriz, herhangi bir neden yokken iş arkadaşımızın suratını yumruklayabiliriz. Pek çoğumuz bu tür düşünceleri önemsemez ama bazı insanların zihni sürekli bunlarla meşguldür. Bu tür düşünceler Obsesif-Kompulsif bozukluk (OKB)’un belirtileri olabilir. Obsesif-Kompulsif bozukluk (OKB) tekrarlayan, istenmeyen dü... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Dr.Turgay KASAP, Psikiyatrist
Birçok kişinin aşırı temizlik, titizlik, düzenlilik, eşya veya para biriktirme, simetriye önem verme, kapıyı-ocağı kontrol etme gibi çeşitli takıntıları, kuruntuları, saçma bulduğu halde yapmak zorunda kaldığı davranış ve düşünceleri olabilir. Çoğunlukla bunlar önemli bir zaman kaybına veya ciddi bir sıkıntıya neden olmazlar. Ancak, bazı kişiler aşırı ve saçma buldukları halde bu davranış ve düşüncelerini tekrar tekrar yapmaya ve sürdürmeye devam ederler. Bu durum önemli oranda zaman kaybına yol açar, belirgin bir sıkıntı verir ve kişiyi zorlamaya, yaşamla, kendisi ile ve çevresi ile ilişkisini bozmaya başlarsa, üzerinde durmak ve bunun ruhsal bir sorun olabileceğini düşünmek gerekir. Bu... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluklar Psk.Namık ACAR
Kısaca okb olarak da ifade edilen bu psikolojik rahatsızlık bir insanın bazı şeyleri takıntı haline getirmesi,takıntılarınca zorlanması sonucu ortaya çıkan ve psikolojik yönden aşırı yorucu olan bir psikolojik tarvma halidir.Bu alandaki istatistiklere baktığımızda kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bir yüzdeye sahiptir.Mizaç olarak daha çok duyarlı,titiz ve detaycı insalarda görülmektedir.Bu rahatsızlık insanlarda üç aşamada yerleşmektedir.Bunlar kuluçka dönemi,yerleşme dönemi ve pekişme dönemleridir. Kuluçka dönemi çoğunlukla var olan titizlik,hassasiyet ve detaycılığa rağmen rahatsız olunan şeylere tepki verilmemesi,hissedilen sıkıntının içeride biriktirilmeye başlanmasıyla ... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk - Okb Psk.Gonca RASLAYAN
Obsesif Kompulsif Bozukluk anksiyete (endişe) bozuklukları sınıfından psikolojik bir bozukluktur. Bu bozukluğu yaşayan kişiler, zihinlerindeki kontrol edemedikleri, tekrarlayan ve kaygı yaratan düşünceler nedeniyle huzursuzluk yaşarlar. Bu huzursuzluğu ortadan kaldırmak, sıkıntıyı azaltmak için tekrarlayıcı Davranışlar ve zihinsel eylemlerde (ritüel) bulunurlar. Kişinin zihnine kontrolsüzce giren, engel olunamayan ve yoğun şekilde bir sıkıntıya sebep olan bu düşünce ve fikirler obsesyon olarak adlandırılır. Kontrol edilemeyen Düşüncelerin sebep olduğu sıkıntıyı gidermek için yapılan tekrarlayıcı Davranışlar ise kompulsiyon olarak tanımlanır. Tekrarlayan Davranışlar (kompulsiyonlar) yaşan... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Ecem KARAOĞLU
OKB ile Yaşamak Amerikan Psikiyatri Örgütü’nün açıklamış olduğu son verilere göre obsesif kompülsif bozukluk dediğimiz OKB ortalama 19,5 yaşlarda ortaya çıkıyor. Erkeklerde ise kızlara göre görülme olasılığı daha yüksek. Erkeklerin yüzde 25’inde semptomlar 10 yaşından önce başlıyor. Semptomların 35 yaşından sonra çıkması ise seyrek rastlanan bir durum. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’nün epidemiyolojik alan taramalarına göre ise bu hastalık dünyada 50 milyondan fazla kişide görülmekte. Peki aslında hayatımızın bu kadar için olan OKB nedir? Obsesif Kompulsif Bozukluk toplumumuzda takıntı-saplantı hastalığı ismi ile günlük dilimize yerleşmiştir. En basit hali ile... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Gonca BAĞLAR
Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kimi zaman istenmeden gelen, uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin anksiyete ya da sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtüler olarak tanımlanan obsesyonlar ile kişinin obsesyona bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulanması gereken kurallarına göre kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar ya da zihinsel eylemler olarak tanımlanan kompulsiyonlarla karakterize bir anksiyete bozukluğudur. (DSM – IV – TR) Obsesyon, kendiliğinden oluşan, yineleyici, sıkıntı yaratan, kişinin saçma ve yanlış olduğunu bildiği düşünce, dürtü ya da imajlardır. Kompulsiyon ise genelde bir obsesyona engel olmak iç... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Tuncay ÇALIKOĞLU
Obsesif Kompulsif bozukluğu anlamak için yap-boz savunma düzeneğini açıklamak gerekmektedir. Yap-boz düzeneği, id'in dürtüleri ile süperegonun baskısı altındaki dürtülerin ego zemininde savaşını ifade eder. İdden gelen dürtüler deşarj bulmaya çalışırken süperegodan gelen baskılar bunu önlemeye çalışır. Bu arada simgeler üzerinde bir savaş cereyan eder ki buna yap-boz savunma düzeneği denir. Elini kirli hissedip yıkayan, kapıyı kilitlediği halde kilitlemediğini hisseden, ütünün fişini çektiği halde çekmediğinden kaygılanan, kapı kollarına dokunamayan, uzaktan kumandaları eline alamayan, kadırımların çizgilerine basamayan, zihnine kötü bir düşünce geldiğinde o eylemi baştan yapma gereği his... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
Obsesif kompulsif bozukluk için bir hocam “psikiyatrinin kanseri” demişti. Bu tanım her ne kadar tedavi almak isteyen ve bu makaleyi okuyan hasta için olumsuz bir giriş olsa da kişinin duruma bakış açısı için oldukça önemli. Çünkü maalesef bu tanım, OKB hastaları ve diğer bazı ruhsal hastalıklar gibi, tedaviye geliş açısından geç kalınmış bir tabloyu gösteriyor. Araştırmalar OKB hastalarının tedaviye 2 ila 7 yıl gibi gecikmeli bir başvuru yaptığını gösteriyor. Bunun yanında bu tanım yine diğer psikiyatrik hastalıklara göre plasebo cevabının düşük olduğu hasta grubudur. Yani hasta mutlaka ilaçla tedavi edilmelidir. Fakat araştırmalar göstermektedir ki sadece ilaç tedavisi alan hastalar ilacı ... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Özlem AKKEL
Okb,anksiyete bozukluklarının alt sınıflandırmasında yer alan,kişinin hayatını zorlayıcı ve sınırlayıcı bozuklukların arasındadır.Birçoğumuzun günlük yaşamda karşılaştığı,engel olamadığı kaçınmalar,zorlayıcı davranışlar ve rahatsız edici düşüncelerin iş,okul ve sosyal yaşamda problem yaratıcı duruma gelmesi ve ailemiz ile çevremizdeki diğer insanlardan aldığımız geribildirimler ile birlikte çoğunlukla uzman yardımına ihtiyaç duyarız.Sahip olduğumuz bu düşüncelerin anlamsız ve saçma olduğunu bilmemize rağmen inatçı bir şekilde tekrarlıyorsa,düşüncelerimize engel olamıyor ve kaçınma davranışları gösteriyorsak ve zorlayıcı davranışı yapmadığımızda yoğun endişe hali içerisinde hissediyorsak bu b... »»»
OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK Obsesif-kompulsif bozukluk, istem dışı gelen, bireyi tedirgin eden, benliğe yabancı, bilinçli çaba ile kovulamayan, yineleyen düşünceler ( obsesyon) ve çoğu kez bu saplantılı düşünceleri etkisizleştirmek için yapılan, istem dışı, yinelenen hareketler ya da zihinsel eylemler (kompulsiyon) ile belirli bir ruhsal bozukluktur. Obsesyonlar istenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin anksiyete ya da sıkıntıya neden olan, sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemlerdir. İstenmeden gelmeleri ve uygunsuz bir nitelikte olmaları “benliğe yabancı (ego distonik)” olduklarını göstermektedir. Kişi, obsesyonel düşüncelerini, dürtülerini ya da düşlemlerini k... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Dr.Şükran TELCİ, Psikiyatrist
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) Obsesyonlar(takıntılar) ve obsesyonlara karşı gelişen kompulsiyonlar(davranışlar) ile seyreden psikiyatrik bir hastalıktır. Obsesyonlar (takıntılar): Kişinin zihnini zorlayan, aklına istemeden gelen, tekrarlayıcı düşünceler, duygular veya görüntülerdir. Kişi bunların saçma olduğunu bilir, ama kafasından uzaklaştıramaz. Bu takıntılar gün içinde bir saatten fazla zaman alır. Kişinin soysal, akademik ve meslekî uyumunu bozar. Kompulsiyonlar(davranışlar): Obsesyonun yarattığı sıkıntıyı gidermek amacıyla yapılan zorlantılı davranışlardır.Kişi söz konusu davranışı gerçekleştirmediği takdirde kötü bir şey olacağı ya da sevdiklerini kaybedeceği gibi olumsuz b... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK OKB anksiyete bozuklukları içinde gruplanır. Günlük hayatta batıl inancı olan, en ufak şeylerden kaygı duyan veya şüphelenen insanlar çoktur. Bu gibi belirtileri gösteren herkes hasta olarak kabul edilemez, ancak bu düşünce ve davranışlar aşırıya kaçtığında obsesif kompulsif bozukluktan söz edilir. Bazı kişiler aklına kötü bir şey geldiğinde bir tahtaya vurarak “allah korusun” der veya evden çıkarken dış kapının kilitli olup olmadığını bir kaç defa kontrol eden sıktır, bu tür davranışları obsesif kompulsif bozukluk olarak değerlendirmek yanlış olur. Bu hastalığın en önemli özelliği kişilerin takıntılı düşüncelerinin ve davranışlarının farkında ol... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Dnş.Yusuf BAYALAN
Obsesif kompulsif bozukluk(OKB) DSM-IV-TR(Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması Ve Sınıflandırılması El Kitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)’de Anksiyete Bozuklukları başlığı altında ele alınan bir hastalıktır. Obsesif kompulsif bozukluk, istenmeden gelen, uygunsuz olarak yaşanan, belirgin anksiyete ve sıkıntıya neden olan, benliğe yabancı ve yineleyici özellikte sürekli düşünceler, dürtüler (impulslar) veya düşlemler (imajlar) olarak tanımlanan obsesyonlar ve bunlara ikincil olarak gelişen kişinin yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar veya zihinsel eylemler olarak tanımlanan kompulsiyonlarla karakterize bir bozukluktur. Okb, kendi... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Emir Emre DOĞAN
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) anksiyete bozuklukları başlığı altında yer almaktadır. Obsesyonlarda, istenmeden gelen ve belirgin bir kaygı ya da sıkıntıya neden olan yineleyici düşünceler, düşlemler vardır. Bu düşünceler ve düşlemler sadece gerçek yaşam sorunları hakkında duyulan aşırı üzüntüler değildir. Obsesyonlu bir kişi, takıntılı düşüncelerini kendi zihninin bir ürünü olarak görür. Bu düşünce ve düşlemlere önem vermemeye, bunları başka düşünceler ya da eylemlerle baskılamaya, etkinsizleştirmeye çalışır. Kompulsiyonlarda ise kişi, obsesyonlarına tepki olarak birtakım yineleyici davranışlarda bulunur. Bunlar; el yıkama, düzene koyma, kontrol etme gibi davranışlar ya da sayı sayma, baz... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Nedir? ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Furkan BAYRAM
"OKB" (Obsesif Kompulsif Bozukluk) psikolojik bir hastalıktır ve obsesyonlar ve kompulsiyonlar olarak bilinen belirli semptomları içerir. OKB, kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilecek tekrarlayan, istenmeyen ve zorlayıcı düşüncelerle (obsesyonlar) ve bu düşünceleri bastırmak veya önlemek için yapılan tekrarlayıcı davranışlarla (kompulsiyonlar) karakterizedir. Obsesyonlar, kişinin kontrol edemediği, sürekli zihinde tekrar eden ve rahatsız edici düşüncelerdir. Bu düşünceler genellikle gerçekçi olmayabilir, ancak kişi onları sürekli olarak deneyimler ve bu düşüncelerden kurtulmak zor olabilir. Genellikle karşımıza çıkan obsesyon türleri bunlardır: 1. Kirlilik Obsesyonları: Sürekli ol... »»»
OKB / Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) nedir? Kısaca okb dediğimiz bu duruma çevremizde sıklıkla rastlayabiliyoruz. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yakın zamana kadar kaygı bozuklukları içinde tanımlanan okb, son araştırmalarla birlikte kendi başına ayrı bir psikolojik durum olarak ele alınmıştır. Psikolojinin popüler konularından biri olan okb’nin ne olduğunu en genel ifadelerle şu şekilde açıklayabiliriz: Öncelikle obsesif kompulsif bozukluğun 2 farklı durumdan oluştuğundan bahsedebiliriz. Bu 2 farklı durum her zaman bir arada bulunmamaktadır. Bunlar; osesyonlar ve kompulsiyonlardır. Obsesyonlar; tekrarlayan ve kişiyi rahatsız eden uygunsuz, zorlayıcı düşünceler veya dürtüler... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk(Okb) Tipleri Psk.Gökhan BİNGÖL
Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB) Tipleri Obsesif kompulsif bozuklukların (OKB) birçok tipi bulunmaktadır. Tipler hastalığın belirtilerine göre sınıflandırılır. Bu bozukluk çeşitli şekiller alsa da hepsi de aynı rahatsızlığın farklı görüntülerini yansıtır. Obsesyon ve kompulsiyonlar ülkeden ülkeye, kültürden kültüre, toplumdan topluma değişiklik gösterebilmektedir. Ülkemiz içerisinde ve tüm dünya topluluklarında yaygın olarak görülen obsesyon ve kompulsiyon çeşitleri aşağıda örnekler verilerek şu şekilde sıralanabilir. Kirlenme veya Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonu Halk arasında temizlik hastalığı olarak bilinir. Kişinin bedeninin-vücudunun ve kıyafetlerinin kir, mikrop, toz gib... »»»
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Belirtileri Takıntı-zorlantı bozukluğu olarak da adlandırılan obsesif kompulsif bozukluk; kişinin tekrarlayıcı, rahatsız edici, kaygı verici, utandırıcı, korkutucu düşünceler, şüpheler, mantık dışı isteklerle mücadele ettiği; tüm bu olumsuzlukları kontrol edebilmek için, sıkıntısını bir nebze de olsa azaltmak için tekrarlayıcı bazı davranışları veya zihinsel uğraşları yerine getirdiği bir psikiyatrik bozukluktur. Obsesif kompulsif bozukluk, genellikle hem saplantı hem de kişinin kendini zorlamasını içerir. Ancak, sadece obsesyon semptomları olması da mümkündür. Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında takıntıların ve zorlamaların aşırı olduğu kolaylıkla fark ... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Nedir? Psk.Gökhan BİNGÖL
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) NEDİR? Hayatın her döneminde karşılaşılan olaylar karşısında endişe duymak, evhamlanmak son derece sağlıklıdır. Çoğunlukla kişi bu gibi durumlarla baş ederek, bu duygularını geride bırakır ve gündelik yaşamına devam eder. Ancak bazı kişiler bu durumun normal olmadığını bildiği hâlde endişe ve takıntılarına devam eder. Tıpta obsesyon olarak bilinen takıntılı olma hâli, kişinin zihninden atamadığı fikir, düşünce ve / veya dürtü olarak tanımlanabilir. Kişinin kendi isteği dışında aklına gelen bu durum, kendisi tarafından mantıksız bulunsa da kişi, bu düşüncelerden uzaklaşamaz. Toplum arasında, insanların genel manada takıntı hastalığı olarak adlandırdığı obses... »»»
Obsesyon kişiyi rahatsız eden ve işlevselliği bozan düşüncelerdir. Obsesyonlar kendisini zihinsel imgeler ya da dürtüler olarak ta gösterir. Bu obsesif düşünceler kişinin elinde olmadan gelirler. Kişiler bu düşüncelere kapılmak istemeseler de rahatsız olsalar da düşünmekten kendilerini alıkoyamazlar. Kompulsiyon kişinin obsesyonlarını azaltmak ve rahatlatmak amacı ile yapmadan duramadığı davranış ve eylemlerdir. Bazı kompulsiyonlar düşünce bazında da kendisini gösterebilir. Bu davranışlar obsesif düşünceler ile gelen kaygıyı azaltırlar. Çoğu OKB’li birey eğer o tekrar edici davranışı yapmazlar ise başlarına kötü bir şey gelebileceğini düşünürler. Obsesif kompulsif bozukluğu olanlarda hem ... »»»
Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Toplumda takıntı hastalığı olarak da bilinen obsesif kompulsif bozukluk, bir tür kaygı bozukluğudur. Obsesyon, günlük dilde takıntı, kuruntu, vesvese olarak adlandırdığımız; istenmeyen ve kontrol edilemeyen; kişide kaygı ve sıkıntı uyandıran, kişilerin değer sistemi ile çelişen saplantılı düşüncelerdir. Kompulsiyon ise kontrol edilemeyen düşüncelerin sebep olduğu endişe, kaygı, sinirlilik halinden kurtulmak ya da korkulan bir sonucu engellemek amacıyla kişilerin tekrarlayan, ritüelleşen bazı davranışlar ve zihinsel eylemlerdir. Kompulsiyonlar, obsesif düşünceleri önlemek için yapılır. Ancak, kompulsif davranışlar geçici bir rahatlama sağlar. Takıntılı düşün... »»»
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Shakespeare'in Machbeth isimli ünlü eserinde bayan Machbet’in kayınıyla işbirliği yaparak kocasını öldürdükten sonra ellerini sürekli kanlı görmesi sebebiyle kendisinde oluşan vicdan azabını ortadan kaldırmak için sürekli ellerini yıkamaya başlaması, ama ne yaparsa yapsın ellerinin temizlenmediği düşüncesi kendisinde rahatsız edici şekilde el yıkama hastalığını başlatır. Shakespeare Machbeth isimli eseri dışında birçok sanat yapıtında teması işlenen Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB); Günümüz de birçok insanın muzdarip olduğu, sebebinin tam olarak bilinmediği, kişinin yaşantısını ve çevresini (özellikle de 1. dereceden ailesini) zor durumda bırakan takıntı, ve... »»»
► Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
OBSESİF KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU Yaygın şekilde mükemmelliyetçilik, duygusal katılık, esnek olamama, düzensizlik, ısrarcılık ve kararsızlıkla karakterizebir bozukluktur. NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR? Toplumda %1, psikiyatrik bozukluklarda %3-10, erkeklerde kadınlara oranla 2 kat daha fazla görülmektedir. Genetik çalışmalarda 1.derece akrabalarda daha sık görülmektedir. BELİRTİLERİ NELERDİR?  Mükemmelliyetcilik, düzenlilik ve esnek olmayan bir tutum önde gelen özelliklerdir.  Kurallar, düzenlemeler, temizlik ve düzgünlük gibi konularla aşırı ilgilidirler.  İnatçılık boyutlarına varan bir ısrarcılık sık görülen bir özellikleridir.  Sezgi... »»»
Obsesif-kompulsif bozukluklar (OKB) Amerika Birleşik Devletlerin ’de ki en yaygın dördüncü psikiyatrik teşhistir. Her kırk yetişkinden biri hayatının bir noktasından OKB kriterlerini karşılar (Karno ve ark., 1988). OKB’nin tedavisi için genellikle ‘yüzleştirme’ ve ‘tepki önleme ’yi içeren davranışçı tedavi tercih edilir. OKB hastalarının yaklaşık yüzde yetmiş beşi davranışçı tedavi ile belirgin gelişmeler göstermektedir (Steketee, 1993; akt: Leahy, 2007). Bu kazanımlar genellikle tedavi bittikten sonrada korunur. Dahası Anafranil, Prozac ve Paxil gibi seratonin agonistlerinin de OKB tedavisinde etkili oldukları görülmüştür. Ancak ilaç tedavisinin durdurulmasından sonra eğer ayrıca davranışçı... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Nedir? Psk.Aslı TAŞ KAYABAŞ
Halk arasında “Takıntı Hastalığı” olarak da bilinen obsesif kompulsif bozukluk, Jack Nicholson’a oskar ödülü kazandıran As Good As It Gets, Benden Bu Kadar filmiyle çok başarılı bir şekilde anlatılmıştı. Bu filmde Nicholson, kapı kollarını tutmamaya çalışan, çizgilere basmadan yürüyen obsesif kompulsif bir yazarı canlandırmıştı.. Yine aynı şekilde Shakespeare’in unutulmaz klasiği Macbeth’de Lady Macbeth’in ellerinin temizlenmediğini düşünerek sürekli yıkaması, bazı kaynaklara göre edebiyatta obsesif kompulsif bozukluğun ilk örneklerinden kabul edilmektedir. Kaygı bozukluklarının en sık karşılaşılanlarından biri olan obsesif kompulsif bozukluk, toplumda %2-3 oranında görülen, kadınlar... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Tüm Yönleriyle Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
YETİŞİKİNLERDE OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK Takınaklı ve zorlu düşünce, düşünce ve fikir düzeyinde ortaya çıkan ve sık görülen bir tutsaklık türüdür. Takınaklı düşünceler kişinin düşünce ve isteği dışında sürekli olarak yinelenen, tedirginlik veren, inatçı düşünce ya da hareketlerdir. Bu düşüncelerin saçma olduğu kabul edilir. Ancak bütün bu çabalara rağmen, zihinden sökülüp atılamaz. Bu düşüncenin etkisi altındaki kişi, saçma bulduğu kimi davranışları engelleyemez. Bir bayan danışanımızda elektrikli aletlerin prizde olup olmadığı biçiminde takınaklı bir düşünce vardı. Bu nedenle evinde elektrikli alet kullanamaz olmuştu. Elektrik ütüsünü çok ender olarak kullanmak zorunda kald... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Terapisi Psk.Aygün Tuçe ATAŞ
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE TERAPİSİ Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) bir çeşit kaygı bozukluğudur. Obsesif Kompulsif Bozukluğa sahip kişiler “obsesyon” ve “kompulsiyon” ların her ikisine bir den sahiptir. Obsesyonlar rahatsız edici düşünceler, zihinsel imgeler (görüntüler ) ve ya dürtülerdir. Ritüeller olarak da adlandırılan kompulsiyonlar ise genellikle obsesyonun yarattığı kaygı , sıkıntıyı azaltmak ve ya kötü bir şeyin olmasını engellemek amacıyla yapılan kişinin kendini yapmaktan alıkoyamadığı davranışlar ve ya zihinsel eylemlerdir. Obsesyonlar çok çeşitli olabilir birkaç örnek vermek gerekirse “ elim çok kirli” “ dışarıda yemek yedim kötü bir hastalığa yakalanacağım” “ ço... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluğa Dair Psk.Dilek AKICI TAYANÇ
Musallat Fikrin Adası Psikiyatrik tanılara denk düşen her bir durum ,bireyin algıladığı gerçekliğe karşıt ve kendi kurgusunun ürünü bir başka gerçeklik oluşturma neticesi olarak görülebilir.Kişi içinde bulunduğu dış dünyayı(kendi kurmacasından bağımsız ,halihazırda varolagelen gerçeklik) bir perspektiften bakarak algılar ve yorumlar.Bu yorumlama süreci bir dış dünya konumlandırmasıyla son bulur. Bireyin dış dünya(algılanan ve bireyin iradesi dışında varedilmiş gerçeklik)algısı içinde tehlike ve güvensizlik hislerine meydan verecek birtakım bilişsel çarpıtmalar mevcutsa ,halihazırdaki gerçeklikten zıddıyla güç alan ve tamamen kişinin kendi kurgusuna dayanan bir başka gerçeklik alanı (ba... »»»
► Obsesif - Kompulsif Bozukluk Nedir? Psk.Azade ALTINTAŞ DURMUŞ
Obsesif - Kompulsif Bozukluk Nedir? Halk dilinde takıntı hastalığı olarak da bilinen, obsesif- kompulsif bozukluk, temelde obsesyon ve kompulsiyon olarak adlandırılan belirtilerin oluşturduğu ruhsal bir bozukluktur. Obsesif Kompulsif Bozukluğun temel özelliği kişide belirgin strese yol açacak düzeyde şiddetli tekrarlayan obsesyon ve kompulsiyon belirtileridir. Obsesyon ve kompulsiyonlar zaman alıcıdır ve kişinin alışılmış düzeni, işle ilgili işlevlerini sosyal etkinliklerini veya ilişkilerini önemli ölçüde engeller. Obsesif Kompulsif Bozukluğu hastada obsesyonlar, kompulsyonlar veya her ikisi birden olabilir. Obsesyonlar, davetsiz olarak akla gelen girici, tekrarlayan düşünceler, itk... »»»
“Mikrop bulaşma korkularına tutulmuş olan Ali bey, bir binanın altından geçerken yukarıya baktığında gözünde bir damla hissetti. Hasta birinin pencereden dışarıya tükürdüğü düşüncesi ile takıntı (obsesyon) geliştirdi. Kendini 16 katlı binanın her odasına gidip, her hangi birinin pencereden tükürüp tükürmediğini sormak zorunda hissetti. Aklını kaçırdığını düşünüyordu.” OKB’nin TANIMI: Takıntı sorunu olarak da tarif edilen Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB); bireyin aklından uzaklaştıramadığı, iradesi ve kontrolü dışında zihnine hücum eden, rahatsız edici, çoğu zaman tehdit edici, ısrarcı ve tekrarlayıcı düşünceler olarak tanımlanan obsesyon ve çoğunlukla obsesyonlara tepki olar... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar) Psk.Romina KUYUMCUOĞLU
Obesesif- Kompulsif Bozukluk kişinin ailesel, akademik, mesleki ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen ruhsal bozukluklardan biridir. Her yaş döneminde görünebilir (çocukluk, ergenlik, yetişkinlik dönemi). Obsesif Kompulsif Bozukluk, tedavi edilmedikçe yoğunluğu ve şiddeti artan ve kişinin hayatının her alınını olumusuz bir şekilde etkileyen bir bozukluktur. Obesesyonlar; bireyin zihninden uzaklaştıramadığı, iradesi ve kontrolü dışında aklına gelen, rahatsız edici, ısrarcı ve tekrarlayıcı düşüncelerdir. Bu düşünceler, çoğu zaman kişiye saçma ve anlamsız gelsede kişi bunları düşünmeyi engelleyemez. Obsesyonel düşünceler sıklıkla; ‘‘ya olursa?’’, ‘‘ya yaptıysam?’’, ‘‘ya olduysa?’’ şe... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk - Takıntılar Dr.Bülent ALTINTAŞ, Psikiyatrist
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) belirtileri, tıp literatüründe ilk kez ondokuzuncu yüzyılda tanımlanmış, ancak yirminci yüzyıl başlarında ayrı bir klinik sendrom olarak ele alınmaya başlanmıştır. OKB'de iki temel belirti kümesi bulunmaktadır: Obsesyonlar ve kompulsiyonlar. Obsesyon kişide belirgin anksiyete ya da sıkıntıya neden olan, inatçı, tekrarlayıcı ve rahatsız edici düşünce, imge veya dürtülerdir. Kompulsiyonlar ise bu rahatsız edici düşüncelerin oluşturduğu kaygıyı azaltmak ya da korkulan sonuçlardan korunmak veya kaçınmak için yapılan tekrarlayıcı davranış veya zihinsel eylemlerdir. Kompulsiyonlar, büyüsel bir düşünce biçiminin sonucu olarak, kişiyi ... »»»
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (TAKINTI- ZORLANTI BOZUKLUĞU) Obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz durum bir çeşit kaygı bozukluğudur. Takıntı (obsesyon) aniden zihne uygunsuz olan gelen, sıkıntı verici, tekrar eden, kişinin kontrolü dışında olan düşünce, hayal, imge iken zorlantı (kompulsiyon) ise obsesyonlara bağlı olarak gelişen anksiyeteyi azaltmak amacıyla belirli kurallara bağlı olarak yapmak zorunda olduğunu hissettiği, kişinin yapmaktan kendisini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar, zihinsel eylemler olarak tanımlanmaktadır. Kişiler takıntıları olduğunda bu takıntıları onlara rahatsızlık verdiği için onlardan kurtulmaya çalışırlar. Kişi takıntılı düşüncelerinin mantıklı olmadığını ço... »»»
Bireyin istemsiz zihninde beliren düşünce,istek ve hayallerden doğan sıkıntıyı bastırmak ve etkisiz hale getirmek için sıkı kurallara bağlı kalarak gerçekleştirdiği tekrarlayıcı davranışlar ve zihinsel eylemlerdir. OKB”NİN YAYGINLIĞI? Görülme sıklığı %1-3 arasında değişir, bunun anlamı Türkiye’de 1,5-2,5 milyon kişide bu rahatsızlığın olmasıdır. OKB TEKRARLAR MI? Tekrarlayıcı bir yapıya sahip olup özellikle kişinin hayatının sıkıntılı dönemlerinde alevlenmeler ve artış gösterir. OKB”NİN TANISI? Bazı Psikolojik ölçeklerin ve tıbbi incelemelerinin yanın da kişinin sosyal,mesleki ve diğer önemli alanlarında kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen süreçler ele alınıp tan... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi Mümkün mü? Dr.Burak TOPRAK, Psikiyatrist
Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir ? OKB, kişinin zihnine bir anda gelen zorlayıcı takıntılı düşünce, imge ve fikirlerin olduğu sonrasında bu sıkıntılı düşünce ve imgeleri yok etmek için ortaya çıkan kompulsiyon adı verilen yineleyici eylem ve düşüncelerden oluşur. Obsesif kompulsif bozukluk nadir bir hastalık sanılmasına rağmen son yıllarda görülme sıklığı giderek artmaktadır. Obsesif Kompulsif Bozukluk Kaç Yaşında Başlar Obsesif kompulsif bozukluk genellikle çocukluk yıllarında başlamasına rağmen kişinin bunu bir hastalık olduğunu farketmesi 20’li yaşlarda olur. Uzun yıllar yaşamış olduğu takıntılı düşüncülerin bir kişilik özelliği olduğunu düşünüp tedavi olma arayışına girmeyebilir. A... »»»
Bilişsel bilimin rolü klinik kaygı araştırmalarında giderek önem kazanmaktadır duygusal bozukluklardaki bilişsel süreçler kişinin kendi aktarımına dayanan yöntemlerle de araştırılabilir. okb temelde obsesyon ve kompulsıyon olarak adlandırılan belirtilerin oluşturduğu ruhsal bir bozukluktur obsesyonlar bireyin kabul edemediği kişinin iradesi ve kontrolü dışında otomatık olarak oluşan yıneleyen ısrarcı düşünce imge ve dürtülerdir. bu zihinsel olaylar subjektif sıkıntıya yol açar. çoğu zaman tehdit edici olan obsesyonlar kişi tarafından ne kadar utanç verici zarar verici ve kabul edilemez olarak değerlendirilirse yaşanma olasılığı o kadar artar ve kontrol edilebilirliği okadar azalır kişi bastı... »»»
•“Evden çıkmadan önce ocağı en az 5 kere kontrol ederim.” •“Ellerimi günde 15-20 defa yıkamazsam rahat edemem.” •“Zihnimde çok rahatsız edici görüntü ve düşünceler var, olmayacak yerlerde aklıma geliyorlar.” •“Benim istediğim düzende olmazsa o ortamda duramam.” •“Rezil olmaktan ve hata yapmaktan çok korkarım, rezil olacağıma ölürüm daha iyi.” Sizin de aklınızdan çıkmayan bu tür düşünceler var mı? Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) nedir? Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) bir anksiyete (kaygı) bozukluğudur. Obsesyon (takıntı) kişinin zihninden atamadığı, istenmeyen, takıntılı düşünce, fikir ve görüntüler olarak tanımlanır. Herkesin zihninde zaman zaman rahatsız edici düşünceler belirebilir a... »»»
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ruh kanseri olarak görülen bir anksiyete (kaygı) rahatsızlığı türüdür. Ruh kanseri olarak görülmesinin nedeni önceleri masum başlaması, sonrasında giderek hayatın değişik alanlarına yönelip yaşam kalitesini altüst etmesinden kaynaklanır. Çoğumuz ütünün fişini çektik mi veya musluğu, pencereyi kapattık mı diye eve geri dönüp kontrol etmişizdir. Ancak kontrol sayısının ve kaygının giderek artışı ve defalarca kontrol edilmesine rağmen ev dışında bu kaygının yaşanmaya devam etmesi, bu rahatsızlığı gündeme getirir. Obsesyon: Kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında gelirler, kiş... »»»
Bilinen adıyla takıntı, bilimsel adıyla obsesif-kompulsif bozukluğu yetişkinlerde gözlemlenebildiği gibi çocuklarda da gözlemlemek mümkün. Bu süreci gözlemleyebilmek ve anlamlandırabilmek için öncelikle ne olduğunu iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum. Takıntı ya da obsesyon; istenmeden gelen, uygunsuz bir şekilde yaşanan ve belirgin bir sıkıntıya neden olan yineleyici düşünce ya da dürtüdür. Örneğin; sürekli olarak ellerinin pis olduğunu düşünmek, hastalık kaptığını düşünmek, sürekli kapının, ocağın, kilidin açık olduğunu düşünmek gibi. İstenmeden tekrarlayan bu düşünceler, obsesyona yani takıntıya sahip olan kişilerce davranış veya zihinsel eylemler geliştirilerek zihinde oluşan düşünceler... »»»
Obsesif-kompulsif bozukluk, yani halk dilinde takıntı hastalığı olarak bilinen rahatsızlık; anksiyete bozuklukları arasında yer alan ve birçok insanın yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır. Çevrenize baktığımızda birçok insanın takıntılı davranışları olduğunu görürsünüz ve insanlar bu davranışları yapmaktan kendilerini alıkoyamazlar. Ancak hastalık düzeyinde olduğuna karar verebilmemiz için bu davranışlarının, kişinin yaşamını olumsuz etkileme düzeyine bakmak gerekir. Eğer kişinin takıntıları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan davranışları günlük yaşam kalitesini düşürüyor ve kişiyi ciddi bir şekilde olumsuz etkiliyorsa bu durum, zaman ve enerji kaybı anlamına gelir ki tedavi ol... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Saplantı-Takıntı) Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (SAPLANTI-TAKINTI) Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), istenme dengelen, uygunsuz olarak yaşanan, belirgin anksiyete ve sıkıntıya neden olan, benliğe yabancı ve yineleyici özellikte sürekli düşünceler, dürtüler veya düşlemler (imajlar) olarak tanımlanan obsesyonlar ve bunlara ikincil olarak gelişen kişinin yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar veya zihinsel eylemler olarak tanımlanan kompulsiyonlarla karakterize bir bozukluktur. Genel nüfusun %2-3'ünü etkileyen OKB, sık rastlanır bir hastalık olup tüm dünyada 100 milyonun üzerinde insanı etkilemektedir. Her 50 kişiden birinde OKB bulunmaktadır. Obsesif kompulsif bozukluk, her yaş ve etnik gru... »»»
Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluk Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kişide sıkıntı yaratan ve kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen tekrarlayıcı özellikli obsesyon ve/veya kompulsiyonların varlığı ile tanımlanır. Çalışmalar OKB’nin çocuk ve ergenlerde görülme sıklığının %1-%3 olduğunu öne sürmektedir. OKB çocukların yaşam kalitelerini düşürmekte ve onların aile akedemik ve sosyal hayatlatını olumsuz yönde etkilemektedir. OKB semptomları çocukluk döneminde tedavi edilmediğinde, yetişkinlikte devam etmekte ve kronikleşmektedir. Çocuğunuzda aşağıda belirtilen obsesyon ve kompulsyonları görüyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun. Obsesyonlar Çocuklarda kaygı yarata... »»»
OBSESİF KOMPULSİF(TAKINTI-ZORLANTI) BOZUKLUĞU Genellikle süregen,kimi zamanda dönemsel gidiş gösteren,kişinin günlük aktivitelerini belirgin olarak etkileyen bir hastalıktır.Obsesyon,kişinin isteği dışında ısrarcı ve zorlayıcı birşekilde aklına gelen,zihninden atamadığı,kişi tarafından saçma ve mantık dışı görülen,anksiyete ortaya çıkarıcı,yineleyici dürtü,davranış olarak tanımlanabilir. Kişi obsesyonlarını kendi bilincinin bir ürünü olarak görür,dış etkenlerin zihnine bulaşmış olamayacağını düşünür. Kompulsiyonlar ise;anksiyeteyi azaltmak amaçlı yapılan,belirli kuralları olan,korkuları azaltmayı amaçlayan törensel eylemlerdir. Anksiyeteyi azaltmak amaçlı yapılan törensel eylemler ... »»»
OBSESİF - KOMPULSİF BOZUKLUK’TA BDT VE PAT TEKNİKLERİ Obsesif - kompulsif bozukluk Obsesif−kompulsif bozukluk (OKB); kişide sıkıntı oluşturan ısrarcı ve zorlantılı düşünce, imge ya da dürtüler ile karakterize obsesyonlar ile sıkıntıyı azaltmak için yapılan kompulsiyon adı verilen tekrarlayıcı, törensel davranışlar veya düşünsel eylemlerle belirli; erken başlangıçlı, kronik seyirli ve önemli derecede yeti yitimi yaratabilen, yaygın bir bozukluktur. Hem DSM−IV hem de ICD−10 OKB’u tanımlarken hastalığın tipik, kendine özgü belirtilerine dayanırlar. ICD−10 ölçütleri;(25) Bir kişinin ICD−10’a göre OKB tanısı alması için, yineleyici obsesyonel düşüncele... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı) Psk.Birgül EMİROĞLU BAKAY
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (Takıntı Hastalığı) Ocağı açık unutmuş olabilir miyim? Ütüyü prizden çıkarmış mıydım? Ya sevdiklerimin başına kötü bir şey gelirse! Ya insanlara zarar verirsem ya da kötü bir söz söylersem? Efsanelere ve birçok edebi esere konu olmuş olan takıntı hastalığının en çarpıcı ve meşhur örneği Shakespeare’in Macbeth adlı eserinde yerini bulmuştur. Lady Macbeth’in etkisiyle kocası Macbeth, Kral Duncan’ı öldürür ve L. Macbeth’de bir el yıkama hastalığı başlar. “Arabistan’ın bütün parfümleri getirilse bu elin kirleri temizlenemez” der ve ellerini yıkamaya devam eder. Obsesif-Kompulsif bozukluk tekrarlayıcı ve kontrol edilemeyen düşüncelerle ve tekrarlayıcı ritüel... »»»
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK üzerine DETAYLI bir ÇALIŞMA 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Anksiyete Kavramı Anksiyete, tanımlanması zor korku ve endişe duygusudur. Bu duyguya vücutla ilgili bir takım duyumlar da eşlik edebilir. Göğüste sıkışma, kalp çarpıntısı, terleme, baş ağrısı, midede boşluk duygusu ve hemen tuvalete gitme gereksiniminin doğması gibi duyumlar olabilir. Huzursuzluk, dolanıp durma isteği de sık görülen durumlar arasındadır. Anksiyete tetikte olunması için gelen bir uyarıdır. Yaklaşan tehlikelere karşı uyarı niteliğindedir. Kişini tehdit öğesi ile baş etmek üzere savunmaya geçmesi için metabolizmanın bir çeşit alarm dur... »»»
ZİHNİMDEKİ SAKIZ: TAKINTILAR - OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK İnsan, doğal olarak çevresinde ve kendi iç dünyasında olan biten her şeyi anlamlandırmak ister. Kimse anlam veremediği, algılayamadığı bir durum içerisinde olmak istemez. Hele hele kafamızın içinde dönüp duran ‘saçma sapan’, hiç kimseye anlatamadığımız, bizi utandıran veya aşırı derecede kaygılandıran düşünceler varsa, hayat iyice zorlaşır. Kişi bu duruma bir anlam veremez. Daha da kötüsü derdini de kimseyle paylaşamaz. Obsesif-Kompulsif Bozukluk denilen, Tükçeye ise ‘Takıntı Zorlantı Bozukluğu’ olarak da geçen bu rahatsızlık aslında iç dünyamızda yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunun işaretidir. Hemen hepimizde hafif şiddette bu t... »»»
Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) diğer adı Takıntı-Zorlantı Bozukluğu’dur. “Takıntılar” ya da literatürdeki kullanımıyla “obsesyonlar”, insanın aklına ‘zorla’, ‘istenmeden’ ve tekrarlayıcı bir şekilde gelen, aynı zamanda kişide belirgin bir sıkıntıya neden olan düşünceler ve imgelerdir. Mesela, ütüyü fişten çektim mi, ocağın altını kapattım mı gibi kontrolle ilgili; acaba Allah’a küfrettim mi, namazımı doğru kıldım mı gibi dinle ilgili; ya da gözünün önüne sürekli çocuğunun kaza yapmış görüntüleri geliyor olabilir… Kişi, bu düşünce ya da imgelere, yani görüntülere aldırmamaya ya da bunları baskılamaya çalışır. Ya da, bu düşünce ve görüntülerin kendisine verdiği sıkıntıları ortadan kald... »»»
“Takıntı zorlantı” ya da “saplantı zorlantı” hastalığı gibi isimlendirilen bu hastalığın tanımı; kişinin kimi zaman kendisi istemeden ve saçma geldiği halde atamadığı, sürekli, yineleyici ve saplantılı düşünceler, dürtüler ya da düşlemlerin oluşturduğu sıkıntıyı ve bunaltıyı ortadan kaldırmak için yapmak zorunda kaldığı tekrarlayıcı eylemlerin (zihinsel, sözel, davranışsal) günlük hayatında çok yer kaplamasıdır. “Zorlantı” olarak nitelendirilen saplantısı ile gerçekçi bir ilişkisi olmadığı halde yapmak zorunda kaldığı bu eylemlerin günlük hayatında çok yer kaplaması, ilişkileri ve işlevselliği bozmasıdır. Elbette ki her insan için saplantılı, takıntılı düşünceler oluyor ama burada önemli ... »»»
BÖLÜM I. GİRİŞ VE DÜŞÜNCE EYLEM KAYNAŞMASI 1.1. Giriş Bu gözden geçirme yazısında son yıllarda özellikle klinisyenlerin ve araştırmacıların yoğun ilgisini çeken ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ’da oynadığı rol ile tartışılmaya başlanan, Düşünce Eylem Kaynaşması (Thought Action Fusion) üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için öncelikle Düşünce Eylem Kaynaşması (DEK) kavramı tanımlanarak, özellikleri ve tarihsel süreç içinde gelişimi incelenecektir. Daha sonra DEK kavramına ilişkin klinik ve deneysel araştırmalar gözden geçirilecektir. OKB’nin bilişsel ve metakognitif formülasyonunda DEK’in üstlendiği rol incelenecek ve son olarak ilgili... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Saplantı-Zorlantı Bozukluğu) Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
OBSESİF KOMPULSİF Obsesyonlar (saplantılar) istemli bir çaba ile bilincimizden/zihnimizden uzaklaştıramadığımız düşüncelerdir. Kompulsiyonlar (zorlantılar) ise istemli bir çaba ile durduramadığımız eylemlerdir. Obsesif Kompulsif Bozukluk ise obsesyon ve kompulsiyonların temel belirti olduğu bir anksiyete bozukluğudur. Obsesyonlar ve kompulsiyolar günlük hayatta sık olarak izlenir. Evden çıkarken kapıyı sık sık kontrol ederiz. Yatarken gazı, elektrikli aletleri, fişi, prizi, kontrol ederiz. Bankadan para alırken veya para yatırırken birkaç kez sayarız. Gerçekte bu olaylar düşünce ve eylemlerimiz arasında geri bildirim işlevi gören (yani hatırlatan, hatırlatıcı niteliği olan)... »»»
ŞİZOFRENİDE OBSESİF KOMPULSİF FENOMENLER: BİR GÖZDEN GEÇİRME GİRİŞ Psikotik bozukluklarda obsesif kompulsif semptomların (OKS) varlığı ve/veya birlikteliği bir asırdır bilinmesine rağmen, yaygınlıkları, tanınması ve tedavisi konusunda tam bir uzlaşma yoktur (1). Temel sorun, obsesif kompulsif (OK) fenomenlerle psikotik fenomenlerin iç içe geçmiş karmaşık ilişkisi ve henüz etkili tedavi stratejilerinin belirlenememiş olmasıdır. Şizofrenide görülen OKS’ler veya OKB kimi zaman hastalığın prodromal döneminde ortaya çıkmakta bazen de hastalığın seyri içinde görülmektedir. Son zamanlarda, psikozun atipik antipsikotiklerle tedavisi sırasında OKS’lerin ortaya çıkmasının veya a... »»»
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (TAKINTI-ZORLANTI BOZUKLUĞU) İnsanların %80 ‘ inden çoğunda zaman zaman çeşitli konularda evham, endişe ve takıntılar olabilir. Ancak çoğu kez günlük yaşam içinde ortaya çıkan bu duygular ile baş edebilir ve sorunlarımızı yaşamımızı etkileme noktasına varmadan çözüme ulaştırabiliriz.Düşünceleri daha kısa sürelidir,daha düşük yoğunluktadır ve daha az sıklıkta ortaya çıkar. Diğer yandan OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk)’de takıntıların genellikle daha özgül bir başlangıcı vardır,bunlar daha çok rahatsızlık verir ve bu kişiler, söz konusu düşüncelerini azaltmaya ya da yüksüzleştirmeye ileri derecede zorlanırlar.Bu kişilerin takıntıları ve zorlantıları ... »»»
Kısaca OKB olarak adlandırdığımız bu rahatsızlık, kişiye önemli ölçüde rahatsızlık veren düşüncelerin (obsesyonların) olması ve bu düşüncelerden kurtulmak amacıyla bazı davranışların sürekli olarak tekrar edilmesi (kompulsiyonlar) ile kendini gösteren; aynı zamanda takıntı hastalığı olarak da bilinen bir rahatsızlıktır. Aşağıda bazı obsesyonlara örnekler verilmiştir: Bulaşma ve kirlenme, Hastalık kapma, Eşyaların belli bir düzende olması gerektiği düşünceleri, Bazı elektrikli eşyaları ya da evin kapılarını, pencerelerini kapatmadığına yönelik düşünceler, Dinine ters bir davranışta bulunduğuna yönelik düşünceler (kişi, namaz kılarken, abdest alırken bir şeyleri unuttuğunu, akl... »»»
ÇOCUKLARDA OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK OKB kaygı bozuklukları alt kategorisinde yer alan obsesyon ve kompulsiyon semptomlarını içeren ruhsal bir bozukluktur. Obsesyonlar tekrarlı, ısrarcı, istemsiz gelen düşünce, imge ve dürtülerdir. Kompulsiyonlar ise obsesyonlara tepki olarak gerçekleştirilen tekrarlı, amaçlı ve kasıtlı davranış ya da zihinsel aktivitelerdir ( Mash ve Wolfe, 2005). Çocuklarda obsesyonlar arasında en yaygın olanlar kirlenme, kendine ve diğerlerine zarar verme şeklinde görülür. Bu obsesyonlara tepki olarak oluşan kompulsyonlardan en yaygın olarak görülenler ise yıkama, banyo yapma, tekrarlı sayma , düzen, dokunma, tekrar tekrar okuma ve yazma, ve çeşitli zihinsel ritü... »»»
Danışanımın ifadelerinden (Anne) 32 yaşındayım.. Laborantım…Çalışma hayatımı tahmin edebilirsiniz aslında, minimalize bir çalışma ortamı…Beyazın bütün tonlarını ezberlediğim, farklı renklerle karşılaştığımda gözlerimi kıstığım bir çevre.. Eve geliş ile üniversiteden çıkışta yaşadığım kıyafet devir teslimi…Eve giriş ile banyoya sıçrayış arasındaki kısa mesafe.. Bu süreç evlilik ve çocuk sahibi olana kadar o kadar sorunsuzdu ki… ”Senin işin bu ve bunu tek yaşayan sen değilsin” kabullenişi bana ağırlık bile hissettirmiyordu. Bir şekilde dinleniyor ve kendime zaman yaratıyordum. Büyüme ortamımda annem, kardeşlerim ve bana karşı fazla titizdi, sebebi nedir bilmiyorum ama evimize her misafir gel... »»»
Birçok insan zaman zaman çeşitli konularda evham, endişe ve takıntılara kapılabilir. Ancak çoğu kez günlük yaşam içinde ortaya çıkan bu duygular ile baş edebilir ve sorunlarımızı yaşamımızı etkileme noktasına varmadan çözüme ulaştırabiliriz. Takıntılı düşüncelerin günlük yaşamımızı etkileyecek, günlük aktivitelerimizi kısıtlayacak düzeye gelmesi durumunda Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) adı verilen bir ruhsal hastalık akla gelmelidir. Takıntı hastalığı olarak da bilinen Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), bir tür kaygı bozukluğudur. Bireyleri döngüsel olan düşünce ve davranışlara hapseder. Diğer bir ifadeyle kişiler kontrol edemedikleri, zihinlerinden uzaklaştıramadıkları, sürekli olarak t... »»»
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) OKB, tanısal anlamda istenmeyen ve zorlayıcı obsesif düşüncelerin, rahatsız edici imgelerin ortaya çıkması ve bunların yarattığı sıkıntıyı önlemeye yönelik kompulsif davranışların eşlik ettiği bir tablo olarak tanımlanır. Hastalarda obsesyonlar veya kompulsiyonlar veya her ikisi birden yer almaktadır. OKB’li kişiler genellikle obsesyon ve kompulsiyonlarının aşırı ve mantıksız olduğunu bilirler, kişilerin küçük bir kısmı mantıksız olduğunu düşünmez. Rahatsızlık, delireceğiniz veya deli olduğunuz anlamına gelmez ancak tedavi edilmediğinde kendiliğinden iyileşme şansı çok azdır. Çoğumuz kapıyı kitleyip kitlemediğimiz veya ocağı söndürüp söndürmediğimiz g... »»»
Obsesif Kompulsif Bozukluk ( Takıntı–Zorlantı Bozukluğu) Tedavisi Obsesif Kompulsif Bozukluk, bireylerin önemli ölçüde zamanını alan, kişiyi bunalım ve sıkıntıya sokan, günlük işlerini yapmasına engel olan bir rahatsızlıktır. Takıntı yani obsesyonlar; kişinin kendisini düşünmekten alıkoyamadığı kaygı ve bunaltı uyandıran tekrarlayan düşünceler, gözünün önünde gelen resimlerdir. Zorlantılar yani kompulsiyonlar ise; takıntıların neden olduğu kaygı ve bunaltıyı ortadan kaldırmak için yapılan tekrarlayıcı zihinsel eylem ya da davranışlardır. Takıntılar; Kirlenme Takıntısı; Kir ya da mikrop kapma, hastalık bulaşma takıntıları örnek olarak verilebilir. Biriktirip Saklama Takıntısı: Ge... »»»
Günlük dilde takıntı, saplantı hastalığı olarak bilinen bu hastalık, son yıllarda psikoloji alanında en çok ilgi gören konular arasındadır. Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) olan kişiler, zihinlerinden uzaklaştırmadıkları, kontrolleri dışında sık sık zihinlerine hücum eden, rahatsızlık veren, genellikle tehdit edici, ısrarcı ve tekrarlayıcı düşüncelere sahiptirler. Bu düşünceler kişinin kendisine de saçma ve anlamsız gelen düşüncelerdir. Fakat OKB'si olan kişiler obsesif düşünceleri ve bu düşüncelerden uzaklaşmak için yaptıkları ritüellere aşırı derecede zaman harcadıklarından dolayı mesleki ve sosyal yaşantılarında problemler yaşarlar. Bazı hastalarda bu ritüeller tüm gün alabildiği gibi, ç... »»»
TAKINTILARIM VE BEN OKB ( OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ) Obsesyon (saplantı) , kişinin rahatsız edici bulduğu , gerici, sıkıntı yaratan, kişinin ruh hali üzerinde yüksek etkisi bulunan , yineleyici düşüncve dürtülerdir. Kompulsiyon (zorlantı) ise bir obsesyona (saplantı) tepki olarak yada katı kurallara göre yapılan motor yada mental eylemlerdir. Kişi yaptığı davranışın aşırı ve anlamsız olduğunu bilir.bu davranış obsesyonların etkisini azaltmaya yada olmasından kortuğu şeyi önleme amacına yönelik olarak yapılmaktadır. Ancak bu amaçla yapılana davranış arasında gerçekci ya hiç bir ilişki yoktur yada aşırı abartılı olarak görülür. Zihne zorla giren , rahatsızlık veren ve sıkıntı yaran ... »»»
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (SAPLANTI-ZORLANTI BOZUKLUĞU) -OKB- ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Obsesyon, kişinin kontrol edemediği şekilde aklına sürekli zorla gelen düşünce, fikir ve görüntülerdir. Bunlar kişi tarafından uygunsuz algılanır ve onda sıkıntı ve kaygı yaratır. Kompülsiyonlar ise, obsesyonların yarattığı sıkıntı ve kaygıyı azaltmak için ya da katı kurallara (ritüel) bağlı kişinin giriştiği açık ve örtülü (zihinsel) davranışlardır. Kompülsiyon olmadan obsesyon görülme ihtimali çok düşüktür. Başlangıcı erken ergenlik ve genç erişkinlik dönemleridir. Erkeklerde daha erken başlar. Çocuklarda da görülebilir. Kişiler tedaviye gelmeden önce genellikle uzun bir zaman beklerler. Tipik Obsesyon ve... »»»
Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Ruh hastalıkların fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal yaşamı negatif etkileri olmaktadır. Bir kişinin ruh sağlığının bozulması, yaşam kalitesini bozacak kendisini, çevresini ve dünya algısını olumsuz etkileyeceğinden, sorunlara neden olmaktadır. Bu ruhsal hastalıkların başında Obsesif kompulsif bozukluk daha çok kullanımı kısaltılmış hali olan ‘OKB’ gelmektedir. Obsesif Kompulsif bozukluk obsesyon ve kompulsiyon belirtileri ile giden kronik psikolojik bir bozukluktur. Obsesyon bireyin kendi zihninin ürünü olarak tanımladığı, yok saymaya, bastırmaya ya da başka düşünce veya hareketlerle yok etmeye çalıştığı, kişinin benliğini rahatsız eden (ego-dist... »»»
Bir kaygı türü olan takıntı hastalığı (Obsesif-Kompulsif Bozukluk), kişilerin kendilerini yapmaktan alıkoyamadığı ve yapmayınca da kendilerini rahatsız hissettikleri düşünceler ve bunlara bağlı olarak uyguladıkları davranışlar bütünü olarak adlandırılmaktadır. Bireyleri strese sokan, işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen, kontrol edilemediği sanılan bu durum huzursuzluk yaratmaktadır. Obsesif-Kompulsif belirtiler taşıyan bireyler, düşüncelerini engelleme yönünde belirli ritüelleşen davranışlar sergilemekte ve bu düşünceler her akla geldiğinde kısır döngü olarak bu davranış ritüelleri tekrarlanmaktadır. İnsanlar bazen bu düşüncelerin mantıksız, anlamsız ve saçma olduğunun farkına varabilirl... »»»
İnsanların, hayatını tehdit eden olaylar ile karşılaşınca kaygı duyması normaldir. Tüm dünyayı etkisi altına alan tehdit edici Koronavirüs birçok kişide kaygıya da yol açtı. Bilinmemezlik duygusu kaygı ve korkuyu arttıran en önemli etkenlerden biridir. Koronavirüs durumunda da belirsizliğin hakim olması, ne zaman biteceğinin bilinmemesi, henüz tam bir tedavisinin bulunmaması, kimden nasıl buluşacağının belirsizliği kişilerde yoğun bir kaygıya neden olabilmektedir. Kaygı; yaşamın bir parçası olmak ile birlikte belli miktarda olması, kişileri tehlikeden korumak ve önlem almak adına koruyan bir sistemdir. Kaygının belli ve yönetilir miktarda olması koruyucu iken, kaygının kontrol altında olma... »»»
OKB (Obsesif-Kompulsif Bozukluk), Vaka Örnekleri Işığında OKB’nin Gelişimsel ve Bilişsel Organizasyonu DSM-4-R (Psikiyatride hastalıkların tanılanması ve sınıflandırılması el kitabı) (APA, 2005)’e göre OKb’nin temel belirtileri obsesyon ve kompulsiyonların varlığıdır ve bu belirtiler aşırı ve anlamsız gelse de birey bunları yapmaktan veya düşünmekten kendini alıkoyamaz. Obsesyonlar kimi zaman istenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin kaygı ya da sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemelerdir. Kompulsiyonlar ise genellikle obsesyona tepki olarak ortaya çıkan, katı bir biçimde uygulanması gerektiği düşünülen, yapılmadığında belirgin ... »»»
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKKB): Mükemmeliyet, Düzen ve Kontrol Üçgeni İşlerimi eksiksiz ve tam yapmak için çok zaman harcıyorum. Ayrıntılar, düzen, sıralama benim için çok önemli. Düzgün iş çıkarmak için detaylar ile uğraşıyor; bu yüzden ya son dakika ya da zamanında işlerimi bitiremiyorum. Bir işte kimsenin benim gibi özenli yapacağına güvenmiyorum tek başıma yapmak istiyorum, takım çalışmasını sevmiyorum. Ahlaki değerler, vicdanen rahat olabilme ve dürüstlük kırmızı çizgim, herkeste bunun farkındadır. Ne kendime ne de başkasına esneklik göstermem. İnsanlar cimri olduğumu düşünüyor ancak sadece tutumluyum… Yukarıda bahsettiğim özellikler kendinize ya da yakınınıza tanıdık ge... »»»
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve qEEG Temelli Neurofeedback Tedavisinin Etkinliği : Vaka serisi ÖZET NF bir çok hastalığın tedavisinde yaygın olarak çalışılmış olsa da, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisindeki klinik etkileri hakkında D.C. Hammond tarafından yayınlanmış sadece 3 çalışma mevcuttur. Bu çalışmada OKB’si olan kişilerde qEEG temelli NF tedavisinin etkinliği vaka çalışmalarıyla incelenmiştir. Çalışmanın amacı OKB’si olan kişilerin semptomlarının klinik seyrini incelemek ve qEEG temelli NF tedavisinin etkinliğini değerlendirmek oldu. 36 ilaca dirençli OKB hastasına 9-84 seanslık q-EEG temellineurofeedback tedavisi uygulanmıştır. Günlük seanslar yarımşar saat süren 2 se... »»»
OBSESSİVE – COMPULSİVE INDIVIDUALS’ FAMİLİES AND THEİR COGNİTİVE PROCESSES IN THEİR SOCİAL ENVIRONMENT Gülcihan AGAEVA İstanbul Esenyurt Üniversity, Social Sciences Institute Ph. D Program Project, January 2016 Supervisor: Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU ABSTRACT Study obsessive - compulsive personality disorder personality disorder, the effects of this by taking a subject, refers to the characteristics and the processes that take place in individuals diagnosed as personality disorder. Families with obsessive-compulsive personality disorder on the subject of the interaction they develop with their children in the face of has been mentioned. 1. GİRİŞ Obsesif – kompulsif bozukluk,... »»»
DEPRESYON Konuşmak, konuşabiliyor ve kendini ifade edebiliyor olmak her zaman burada okunduğu kadar kolay olmayabilir. Kişi belirli olaya/duruma/kişiye karşı hissettiği olumlu ya da olumsuz duygularını; aklından geçen doğru ve yanlışları dile getirmek için gereken ortamı ya da uygun koşulu - ki bu ortam ve koşullar kişiden kişiye farklılık göstermekte ve bireylerin temel inançlarındaki farklılıkları ortaya çıkarabilmektedir- hissedemediğinde ve o anlarda ifade sorunu yaşadığında boş bardağa güzel, yoğun bir damla su damlatmış sayılır. Nasıl ki bu damlalar arttıkça kişinin zihinsel/düşünsel faaliyetleri; günden güne doldurmaya başladığı bardağına yönelir, istemsiz de olsa. Devam eden haya... »»»
Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) – Takıntı-Zorlantı Bozukluğu 1. Genel Bakış OKB , bir anksiyete (kaygı) bozukluğudur. Tekrarlanan obsesif düşünce ve/veya davranışlardan oluşur. Bu düşünce ve/veya davranışlar kişinin zamanını (günde bir saatten çok) almakta veya ciddi oranda iş/özel hayat fonsiyonelliğini azalmaktadır. Fonksiyonelliği ne ölçüde etkilediği önemlidir çünkü takıntı ve zorlantılar her insanda semptom olarak belirli bir ölçüde görülebilir. Önemli olan bu takıntı veya zorlantılar kişinin iş performansını düşürüyor mu veya özel hayatındaki ilişkileri etkiliyor mu? En önemlisi de kişide ciddi orada stres yaratıyor mu? Her ne kadar ölçüt olarak takıntı veya zorlantının ... »»»
Obsesif kompülsif bozukluk, kompülsiyon davranışların veya zihinsel eylemlerin eşlik ettiği obsesif düşüncelerle (yani müdahaleci, tekrarlayan, istenmeyen düşünceler) tanımlanan nöropsikiyatrik bir rahatsızlıktır (APA, 2013). Bozukluğun dünya çapında yaşam boyu yaygınlığı %0.25-3.0 (Walitza ve ark., 2020) iken, çocuklar ve ergenler arasında tahmini yaşam boyu yaygınlık oranı %1-3'tür (Uhre ve ark., 2020). Bu dağılımda, müdahale edilmeyen obsesif kompülsif belirtilerinin ileriki yaşlarda baş edilmesi daha da zorlaşmaktadır. (Stewart ve ark., 2004). Ayrıca yaşam kalitesi ile sosyal, bilimsel ve aile işleyişinde önemli bir bozulma ile ilişkilidir (Krebs ve Heyman, 2015). Obsesif kompülsif bozuk... »»»
Obsesif kompülsif kişilik bozukluğunun modern kavramsallaştırmaları, 20. yüzyılın başlarındaki psikanalistlerin özellikle Freud’un teorilerinden ve klinik gözlemlerinden büyük ölçüde etkilenmektedir (Pfohl ve Blum, 1991). Freud, kişilerde birlikte ortaya çıkma eğiliminde olan bir anal erotik özellikler üçlüsü (düzenlilik, aşırı tutumluluk ve inatçılık) tanımlamıştır. Düzenlilik bedensel temizlik, görevleri yerine getirmedeki vicdanlılık ve güvenilirlik konusunda endişeleri içerir. Aşırı tutumluluk ya da cimrilik, kendini en uç şekilde para hırsı olarak gösterebilir. İnatçılık ise başkaldırma, öfke ve öç alma şeklinde kendini gösterebilir (Freud, 1908). Başka bir deyişle, anal karakter olara... »»»
Birçok duygu yaşanır ve birçok duygu insanları davranışlarda bulunmalarına yönlendirir. Bir duygu vardır ki insanın hayatını cehenneme dönüştürebilir. O duygunun adı “suçluluk” tur. Bu kadim duygu insanların hayatında ayağına dolaşabiliyor. Ayşe 19 yaşında üniversite okuyan bir gençtir. Son birkaç aydır hayatı çekilmez hâldeyken danışma merkezine başvurdu. Çok huzursuz, kaygılı, sıkıntılı ve en önemlisi de “suçlu” hissediyordu. Sürekli zihnine gelen düşüncelerden çok bunaldığı için akademik başarısı da düşmüş ve artık okula dahi gitmek istemiyordu. Zihnine gelen çeşitli düşünceler vardı. “Kalemimi elledim ya hamile kalırsam. O kaleme sperm(meni) bulaşmışsa, kalemimi diğer kaleml... »»»
Takıntılar, her insanda olabilecek olan, tekrarlı olarak yapılan davranışlardır. Bu davranışlar temizlik, simetri, çizgilere basmamak veya belirli sayılar ile ilgili pek çok şekilde görülebilir. Bazı insanların bu tarz davranışları onların gündelik yaşamlarını çok etkilemez iken , bazı insanlarda ise yaşamlarını engelleyecek, işlevselliklerini ellerinden alacak kadar rahatsız edebilmektedir ve obsesif kompulsif gibi ciddi psikolojik rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Obsesif kompulsif bozukluk tekrarlayıcı biçimde zihni meşgul eden ve kaygıyı arttıran düşünceler ile tekrarlayıcı, kaygıyı gideren ritüel benzeri davranışlarla karakterize, kronik bir seyir gösteren ve belirgin işlevs... »»»
► Obsesif Miyim Neyim? Okb mi? Takıntı mı? Uzm.Psk.Dnş.Yalçın YILMAZ
► Güven ve Obsesyon Psk.Dnş.Cem Batuhan AKINCIOĞLU
► Cinsel Takıntılar ve Tedavisi Psk.Ceren TATAR
► Dini ve Cinsel Takıntılar Psk.Ceren TATAR
► Anksiyete Bozuklukları, Kaygı Bozukluğu, Okb, Sosyal Fobi Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, Psikiyatrist
► Obsesyonun Dinamikleri Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Takıntılarımız Psk.Makbule UZUN ÇINAR
► Anksiyete Bozuklukları Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, Psikiyatrist
► Kaygı Bozuklukları Psk.Nur GEZEK
► Antidepresanlarla İlgili Bilimsel Veriler Ne Diyor? Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Psikiyatrist
Obsesif Kompulsif Bozuklu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (73) - Videolar - İletişim Bilgileri
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Semra TANAS, İstanbul
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Uzm.Psk.Fundem ECE, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Begüm UÇMAN, İstanbul
Psk.Meral KAYA, İstanbul
Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, İzmir , Nörolog
Psk.Dilara IŞIK, İstanbul
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
Dr.Mehmet OĞUZ, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Dr.Enver GÜL, Samsun , Psikiyatrist
Psk.Selin ERGÜDEN, İstanbul
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Orhan TARUK, İstanbul
Dr.Tanju SÜRMELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Bursa , Psikiyatrist
Psk.Ela KÖK, İstanbul
Psk.Sabri SALUR, Zonguldak
Doç.Dr.Yunus HACIMUSALAR, Kayseri , Psikiyatrist
Dr.Mehmet Bülent AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Selen CAN, Ankara
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Bengü GÜLDEREN, KKTC (Kıbrıs)
Dr.Ceyda GÜVENÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Levent SÜTÇÜGİL, Ankara , Psikiyatrist
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Dr.Turgay KASAP, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Agah AYDIN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gözde KENÇ, İstanbul
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Dr.Şükran TELCİ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Genco USTA, Ankara , Psikiyatrist
Doç.Dr.Sevcan KARAKOÇ, İstanbul , Tıp Doktoru
Dr.Özgür ÖZBEBİT, Van , Psikiyatrist
Dr.Özgür ÖZDEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.İlhan YARGIÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Dr.Burak TOPRAK, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Mustafa ERKAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Bülent ALTINTAŞ, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Aytekin ŞAHAN, Tekirdağ , Psikiyatrist
Dr.Gülşah MERAL ÖZGÜR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Suat CAN, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Ardıl Bayram ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Dilber SİPAHİOĞLU, Bursa , Psikiyatrist
Psk.Esin AŞKIN, İstanbul
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Dr.Aslı BOSTANCI, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Nihat BEŞİKÇİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Mert ÖZAYDIN, İstanbul
Psk.Feyza UZUN, İstanbul
Psk.Semiha KARA, İçel (Mersin)
Psk.Müge ADALI, İstanbul
Uzm.Psk.Beyza TAKAN, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Gülcihan AGAEVA, İçel (Mersin)
Psk.Düzgün UĞUR, Diyarbakır
Uzm.Psk.Onur AYDIN, İstanbul
Psk.Armağan AKYOL, İstanbul
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Damla TERCAN, Kahramanmaraş
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Dr.Mustafa TATLI, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Burçin Nuri AKAL, Samsun , Psikiyatrist
obsesif kompulsif bozuklu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların obsesif kompulsif bozuklu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
takıntılar, obsesif kompulsif bozukluk, obsesyon, kompulsiyon, takıntı, zorlantı, saplantı, takıntı hastalığı, obsesif, obsesif kompulsif, takıntılı, obsesif bozukluk, takıntı bozukluğu, okb bozukluğu, obsesyonlar, kontrol takıntısı, düzen takıntısı, temizlik hastalığı, saplantı bozukluğu, obsesyon tedavisi, okb tedavisi, titizlik hastalığı, tükenmişlik sendromu, kompulsif, temizlik takıntısı, evham, sayma davranışı, zorlayıcı davranış, takıntılı düşünce, engel olamama, el yıkama takıntısı, kirlenme, mikrop kapma, kompulsiyonlar, bozukluk, anksiyete bozukluğu, tekrarlayan davranış, kompulsiyon nedir, kompulsiyon hastalığı, kompulsiyon bozukluğu, kompulsif bozukluk, anksiyete bozuklukları, yineleyici düşünceler, sürekli düşünceler, yineleyici dürtüler, saplantılar, saplantı hastalığı, obsesif düşünce, obsesif imaj, obsesif dürtü, obsesyon içerikleri, okb hastalığı, bulaşma obsesyonu, kuşku obsesyonu, saldırganlık obsesyonu, cinsel obsesyonlar, cinsel takıntılar, dinsel obsesyon, simetri obsesyonu, somatik obsesyon, saklama obsesyonu, zorlantılar, kirlilik obsesyonu, takıntılı düşünceler, sürekli kontrol etme, aşırı düzen, titizlik, simetri hastalığı, vesvese, dini obsesyon, sayı sayma, okb türleri, okb çeşitleri, okb tipleri, okb nedir, takıntı nedir, okb belirtileri, obsesif kompulsif bozukluk belirtileri, obsesif kompulsif tedavisi, obsesif kompulsif bozukluklar, okb terapisi, sürekli el yıkama, aşırı titizlik, sıklıkla görülen obsesyonlar, sıklıkla görülen kompulsiyonlar, okb kognitif terapi, takıntı tedavisi, obsesif - kompulsif bozukluk, sayma takıntısı, küfür etme takıntısı, sayı sayma takıntısı, mikrop takıntısı, mikrop kapma takıntısı, mikrop kapma korkusu, düzeltme hastalığı, bilişsel davranışçı terapi, kirlenme takıntısı, aşırı temizlik, rituel, cinsel takıntı, takıntı zorlantı bozukluğu


11:29
Top