2007'den Bugüne 92,484 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Alkol
Alkol Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Alkol Kavramı ile İlgili 83 Makale
Alkol kullanma biçimleri ele alındığında sosyal içicilik, alkol kötüye kullanımı ve bağımlılık davranışı kavramları öne çıkmaktadır. Sosyal içicilik, kullandığı alkol nedeni ile sağlık sorunu ya da sosyal sorun yaşamayan ve alkol kullanımı kesildiğinde hiçbir sorun ortaya çıkmayan kişiler için kullanılan isimlendirmedir. Sosyal içici olarak adlandırılan bu kişiler alkol kötüye kullanımının olumsuz etkilerini yaşamadıkları halde alkolle ilişkili kazalar gibi tek bir içme döneminin olumsuz sonuçlarının riskiyle karşı karşıyadırlar. Yüksek riskli içicilik sonucu birçok sosyal ve tıbbi sorunlar yaşayan, fakat alkole bağımlı olmayan insanlar, alkol kötüye kullananlar veya bağımlı olmayan sor... »»»
ALKOL Bilinen bütün toplumlarda bazı insanlar, bilinç değişikliklerine neden olan maddeler kullanma alışkanlığı edinmişlerdir. Bu gibi maddeler iki ana gruba ayrılır. Bira, şarap ve sert içkiler gibi alkollü içkiler ve esrar (haşiş), meskalin, kokain, eroin ve LSD gibi uyuşturucu maddeler. Bunlar başlangıçta küçük dozlarda alınmaya başlar daha sonra doz giderek artar ve en sonunda kullanan kişiyi tamamen egemenliği altına alan bir bağımlılık şekillenir. Alkolikler, sonunda belirgin zihinsel ve bedensel bozukluk gösterecek derecede alkole bağımlı olan içicilerdir. Alkoliklerin çoğu, sürekli olarak çok içki içen kimselerdir. Bununla birlikte çeşitli türde alkol düşkünlükleri bilinmekte... »»»
Alkol, bağımlılıklar içinde en yaygın kullanılan maddedir. Alkol bağımlılığı iş ortamında işlevselliğin azalması, aile ilişkilerinin bozulması, hafif düzeyde dikkat dağılmasından kazalara yol açabilecek düzeye kadar düşünce süreçlerinin değişmesi gibi sonuçlara yol açmaktadır (Ciubară ve ark., 2015). Dünya Sağlık Örgütü, alkol bağımlılığını “uzun süre ve alışılmışın dışında miktarlarda alkol alan, alkole bağlı olarak ruhsal, bedensel ve toplumsal sağlığı bozulan, buna karşı içinde bulunduğu durumu değerlendiremeyen; değerlendirse bile alkol alma isteğini durduramayan, müdahale gereksinimi olan bir bozukluktur” diye tanımlar. Dünya Sağlık Örgütü Alkol Alt Komitesi, alkolikleri iki katego... »»»
Ruhsal hastalığı olan kişilere yönelik damgalanma, ayırımcılık ve olumsuz tutumlar toplumda yaygın olarak bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeni, hastaların tehlikeli kişiler olduğu inancı ve bu nedenle ortaya çıkan korkudur. Yapılan araştırmalarda elde edilen bilgiler ve günlük uygulamalarda gözlenenler, ruhsal hastalıklarla mücadelede karşılaşılan en önemli sorunlardan birisinin damgala(n)ma ve olumsuz tutumlar olduğunu göstermektedir. Toplumun her kesiminde sağlık çalışanları ve hasta yakınları da dahil olmak üzere damgalamaya sık olarak rastlanmaktadır. Ruhsal hastalıklar konusunda en yetkili kişiler olan profesyonel ruh sağlığı ekibi arasında bile olumsuz tutum ve damgalamaya r... »»»
Günümüzün en yaygın sorunlarından biri haline gelen maddenin kötüye kullanımı durumu kendisini en çok alkol tüketimi olarak gösterir. Diğer uyuşturucu maddelere geliştirilen bağımlılıklar ile alkole geliştirilen bağımlılık arasında teknik olarak hiç bir fark yoktur. Alkolün sosyal hayatın içinde uyuşturucaya göre daha kabul edilir olması, ulaşılabilir olması, devlet mekanizmalarının serbest bırakmış olması gibi bir çok ikincil sebep alkol bağımlılığını diğer madde bağımlılıklarına göre daha sık ortaya çıkmasına sebep olur. Bağımlılık terimi genel anlamda bir maddeye geliştirilen karşı konulamaz istek olarak düşünülsede, her madde bağımlılığının altında çocukluktan gelen psikososyal bağıml... »»»
Çeşitli maddelerin kronik kullanımları insanlarda fiziksel, psikolojik ve davranışsal değişikliklere neden olur. Kronik madde kullanımdan sonra ortaya çıkan tolerans ve yoksunluk belirtileri fiziksel madde bağımlılığını ifade etmektedir. Ayrıca yoksunluk, kişinin sıkıntılı bir durumdan kaçınmak için maddeyi arzuladığı psikolojik bağımlılığı da belirtebilir. Davranışsal bağımlılık ise, madde arayışının patolojik örüntüsünü ifade etmektedir. Olumsuz fiziksel, psikolojik, toplumsal veya yasal sonuçlara rağmen kontrol edilemeyen ve sürekli kullanım olarak tanımlanır. Genel popülasyondaki insanların çoğunluğu, bağımlılık potansiyeli olan bir maddeye kronik maruz kalmaya tepki olarak davranışsal ... »»»
ALKOLE BAĞIMLI MISINIZ? Alkol tüm dünyada en sık kullanılan psikoaktif maddedir. 18.yy’dan sonra alkol tüketiminde çok hızlı bir artış olmuştur. Alkolizm 1900'lü yılların başlarında bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Alkol bağımlılığı, biyolojik, ruhsal ve sosyal etkenlerin rol oynadığı bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Alkolizm bir davranışsal bozukluktur. Özgün davranış fazla miktarda alkol alınmasıdır. Alkolizmin ilerlemesi ile davranış değişiklikleri de ortaya çıkmaya başlar. Yalnız içme, şişeyi saklama gibi davranışlar başlar ve bu davranışlara sıklıkla suçluluk duyguları eşlik eder. Bu duygular içme gereksinimini daha da arttırır. Bu kişiler işlevselliklerini sürdürebilmek... »»»
KARACİĞER DENİLEN HARİKA ORGANIMIZ Sizlere Bu yazımda Vücudumuzun Biyokimya laboratuarı olan Karaciğer denilen harika organı anlatmaya çalışacağım . Karaciğerimiz hayran olunacak bir kimyasal maddeler fabrikasıdır. Pek çoğumuz onun değerini bilmeyiz ve onu yormak için elimizden geleni yaparız. Fakat Karaciğer o denli dayanıklı ve kendisini korumasını bilen bir organdır ki , ancak dörtte üçü tamamen yok olduktan sonra Hayatımız tehlikeye girer.Üstelik en ağır şekilde hasar gördüğünde bile , olağanüstü bir kendini yenileme ( rejenerasyon ) gücü vardır. Vücudumuzun yalnızca en önemli biyokimya organı değil , aynı zamanda en büyük organıdır. Ağırlığı erişkin insanlarda yaklaşık 1400 gramd... »»»
Alkol, beyin, sinir sistemi,sindirim sistemi, karaciğer, kemik iliği gibi hayati merkezler başta olmak üzere bütün vücudu etkileyen bir maddedir. Etkinin şiddeti alınan alkolün miktarına ve sıklığına bağlı olduğu kadar kişinin duyarlılığına göre de değişir. Alkolün neden olduğu toplumsal,ruhsal,adli vb.kötü sonuçlar bu satırlara sığmayacak kadar fazladır. Alkolizm,müzmin(kronik),tekrarlayıcı bir hastalıktır.Bu hastalık ilerleyicidir;yani gittikçe kötüleşebilir.Şiddetli alkoliz;şeker hastalığı ya da yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklarda olduğu gibi sürekli takibi gerektirir.Aralarda kriz durumu yaşanabilir. Alkoliklerde alkole karşı fiziksel duyarlılığın yanı sıra bütün istenmeyen so... »»»
► Alkol Bağımlılığı Psk.Arzu GÜNEŞ
► Alkol Bağımlılığı Psk.Nilgün HASAN
► Alkol Bağımlılığı Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
► Alkol ve Madde Bağımlılığı Psk.Tamer Numan DUMAN
► Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Alkol ve Karaciğer Hastalıkları Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, Gastroenteroloji Uzmanı
► Alkol ve Madde Bağımlılığı Psk.Serpil KIZILTAŞ GÜNYÜZ
► Alkol Kullanımının Tarihçesi Dr.Sibel KILINÇ, Psikiyatrist
► Alkol ve Madde Bağımlılığı Psk.Gül MERİÇ
► Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Psk.Bayram ŞİMŞEK
► Alkol Kullanım Bozukluklarının Nedenleri Dr.Ali GÖK, Psikiyatrist
► Alkol ve Madde Bağımlılıklarından Kurtulmak Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Alkol ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, Psikiyatrist
► Ergen Astım Hastalarında Tehlike: Astım - Alkol - İlaç Etkileşimi Prof.Dr.Yonca TABAK, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Bağımlı Birini Anlamak Psk.Mehmet ARAS
► Bağımlılık Sarmalı ve Mücadele Stratejileri Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN, Ürolog
► Alkolizm Nedir? Psk.Tutku Damla TOPALOĞLU
► Ergenlerde Riskli Davranışlar Psk.Ece Gürani ŞANDA
► Aile ve Kriz Psk.Arzu GÜNEŞ
► Bağımlılık Psk.Arzu GÜNEŞ
► Tedavide Bağımlılığa Yaklaşım Psk.Sabahattin ZENGER
► Alkolizm ve Çocuk Psikolojisi Psk.Ali BIÇAK
► Sorularla Gebelikte Beslenme Dyt.Gülden ÖZÇİNİ
► Alkolle Gelen Şiddet Psk.Serpil KIZILTAŞ GÜNYÜZ
► Alkolü Bırakmanın Yolları Psk.Feyzullah ALPMAN
► Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Ergenlik Psikolojisi ve Problemleri Psk.Özlem DEMİRCİ
► Gebelik Takibi ve İzlenmesi Nasıl Olmalı? Prof.Dr.Cem TURAN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Gençlerde Bağımlılık Dr.Osman ŞAHİN, Nörolog
► Hemoroid (Basur) Nedir ve Kimlerde Görülür? Dr.Mustafa ŞENER, Genel Cerrah
► Manik Depresyon Psk.Serap DUYGULU
► Gebelik Takibi (Prenatal Bakım) Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Alkolik Karaciğer Hastalığı Prof.Dr.Enver DOLAR, Gastroenteroloji Uzmanı
► Karaciğer Sirozu Prof.Dr.Enver DOLAR, Gastroenteroloji Uzmanı
► Kanser ve Beslenme Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
► Alkolizm ve Beslenme Dyt.Elvan ODABAŞI
► Metabolızmayı Hızlandırmak ve Zayıflama Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Gebelikte Beslenme Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► B12 Vitamini ve Folik Asıt Vitamini Faydaları ve Kullanımı Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Alkolizm: Alkolik Değilim Diyenler Dr.Psk.Başak DEMİRİZ
► Yüksek Kolesterol Efsanesi Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
► Alkolsüz İçecekler ve Diyet Dyt.Turgay KÖSE
Alkol Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (72) - Videolar - İletişim Bilgileri
Dyt.Beste ALİMERT, İstanbul
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Op.Dr.Mustafa ŞENER, İstanbul , Genel Cerrah
Prof.Op.Dr. Yaşar ÖZGÖK, Ankara , Ürolog
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Prof.Dr.Kaya ÖZKUŞ, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Dyt.Canan DOĞAN, İstanbul
Psk.Narek KARASU, İstanbul
Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, İzmir , Gastroenteroloji Uzmanı
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dr.Ahmet KOYUNCU, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Deniz Koray GÖRÜCÜ, Adana , Psikiyatrist
Dyt.Burcu ÖZEN, İstanbul
Dr.Berkant YELKEN, Eskişehir , Psikiyatrist
Psk.Seçil YİKAR, İstanbul
Dr.Mehmet OĞUZ, İzmir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Adnan CANSEVER, Ankara , Psikiyatrist
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Psk.Sena TUNÇ, İstanbul
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Orhan TARUK, İstanbul
Dr.Tanju SÜRMELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Sabahattin ZENGER, Diyarbakır
Psk.Oya MORTAN, İstanbul
Dr.Evrim Ebru YILMAZER, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Mesut ÇETİN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Baybars VEZNEDAROĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Uğur DALAN, İstanbul
Dr.Mehmet Bülent AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Prof.Dr.Cem TURAN, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Zeynep BODUR, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nesrin DİLBAZ, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Mehmet İBİŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN, İstanbul , Ürolog
Prof.Dr.Şükrü UĞUZ, Adana , Psikiyatrist
Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Duygu ÖZEL, Antalya
Dr.Obengül EJDER, Adana , Tıp Doktoru
Dr.Çetin ETİK, Bursa , Psikiyatrist
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Alişan Burak YAŞAR, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Bengü GÜLDEREN, KKTC (Kıbrıs)
Dr.Ceyda GÜVENÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Serhat ÖZMEN, İstanbul
Psk.İrem ERDİNÇ, İstanbul
Psk.Duygu DOĞMUŞ, İstanbul
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Dr.Tayfun ZEREN, Adana , Psikiyatrist
Dr.Cem İsmail KÜÇÜKALİ, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Uzm.Psk.Mehmet ARAS, Diyarbakır
Psk.Ahmet ERDİL, İstanbul
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Hakan AYTAŞ, Ankara , Akupunktur Hekimi
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Kastamonu , Psikiyatrist
Prof.Dr.Yonca TABAK, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Dr.Hakan KARAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Seda AYAR, İstanbul
Dr.Özgür ÖZBEBİT, Van , Psikiyatrist
Prof.Dr.Haluk SAVAŞ, Gaziantep , Psikiyatrist
Doç.Dr.Salih SELEK, Yurtdışı , Psikiyatrist
Prof.Dr.İlhan YARGIÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Hüsnü ERKMEN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Burak TOPRAK, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Enver DOLAR, Bursa , Gastroenteroloji Uzmanı
Dr.Serhat İPEKÇİ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Sibel KILINÇ, Uşak , Psikiyatrist
Dr.Ali GÖK, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Aytekin ŞAHAN, Tekirdağ , Psikiyatrist
Dr.Suat CAN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Sevgi ÇELİK, İçel (Mersin)
Dr.Pelin KIYAN, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Dr.Serhat YÜKSEL, Sakarya , Psikiyatrist
Dr.Mehmet BAYIN, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Mehmet DEMİREL, Bursa , Psikiyatrist
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Dr.Aslı BOSTANCI, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Sibel MERCAN, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Beyza TAKAN, İçel (Mersin)
Dr.Ayça CAN UZ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Osman ŞAHİN, İzmir , Nörolog
Uzm.Psk.Onur AYDIN, İstanbul
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Aytül TÜRER, KKTC (Kıbrıs)
Dr.Hacer KONUKÇU, Balıkesir , Psikiyatrist
Dr.Çiğdem CURA YAYGIN, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Çezar ATASOY, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Murat ASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Bülent YILDIRIM, Ordu , Psikiyatrist
Dr.Gökhun İnan YÜCEL, Edirne , Psikiyatrist
Yağmur BEDİR, İstanbul
Dr.Orhan KARACA, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Burak KULAKSIZOĞLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Ürün GÜL, İstanbul
alkol KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların alkol KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
bağımlılık, alkolizm, alkol bağımlılığı, alkol kullanım biçimleri, sosyal içicilik, alkol kötüye kullanımı, alkole bağımlılık, alkolik, alkoliklik, etil alkol, delirium tremens, alkol ve karaciğer, karaciğer sirozu, siroz, alkolün zararları, alkolün etkileri, alkol alışkanlığı, içki, alkolikliğin tedavisi, alkol direnci, alkolün kalorisi, içkilerin kalorisi, alkolizmin evreleri, alfa alkolizim, alfa alkolizim nedir, beta alkolizm, beta alkolizm nedir, gamma alkolizim, delta alkolizim, alkol tedavisi, alkol bağımlılığı tedavisi, bağımlılık tedavisi, alkolik tedavisi, içki bağımlılığı, içkiye bağımlılık, alkolik olmak, alkol alımı, alkol yoksunluğu, alkol sorunu, uyuşturucu bağımlılığı, alkol madde kullanımı, madde bağımlılığı, sarhoş olma, alkol bağımlılığı belirtileri, entoksikasyon, amfetamin bağımlılığı, kafein bağımlılığı, esrar bağımlılığı, kokain bağımlılığı, halüsinojen bağımlılığı, tiner bağımlılığı, bally bağımlılığı, uçucu bağımlılığı, sigara bağımlılığı, nikotin bağımlılığı, eroin bağımlılığı, fensiklidin bağımlılığı, karaciğer hastalıkları, türkiyede alkol tüketimi, alkole bağlı ölüm, hepatik fibrozis, inflamasyon, nekroz, fibrozis, alkolik hepatit, steatozz, karaciğer yağlanması, steatohepatit, hepatosellüler karsinomialkol dehidrohenaz, asetaldehit oksidaz, asetaldehit dehidrogenaz, alkol miktarı, içkilerdeki alkol oranı, viski, rakı, bira, şarap, votka ispirto, alkol miktarı formülü, alkolik karaciğer yağlanması, psikoaktif madde, bağımlılık davranışı, bağımlılık nedir, alkolizm tedavisi, alkol kullanımı tarihçe, alkol kullanımının tarihi, alkolün tarihi, tarihte alkol kullanımı, madde bağımlılığının tedavisi, ekstasy, kokain, bağımlılılık, bonzai bağımlılığı, rakı bağımlılığı, alkol kullanımı, madde kullanım bozuklukları, madde bağımlılığı tedavisi, alkol kullanım tedavisi, alkol kullanım bozuklukları, alkol paranoyası, alkolik halüsinozis


11:08
Top