2007'den Bugüne 92,486 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 20,001 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Tanı
Tanı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Tanı Kavramı ile İlgili 166 Makale
► Şizofreninin Tanı ve Tedavisi Psk.Fahri ŞAHİN
Şizofreni pozitif ve negatif bir takım semptomlarla kendini gösteren, işlevsellikte ciddi problemlere yol açan ve çoğunlukla yaşam boyu seyreden anormal bir psikolojik bozukluktur. Şizofreni tanısı almış bir bireyin yaşam kalitesi ve doyumu oldukça düşüktür. Gerek hastalığın başlı başına yarattığı mental rahatsızlıklar gerekse hastalığın tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar veya yöntemler buna maruz kalan bireylerin işlevselliğini önemli derecede etkilemektedir. Kişinin işlevselliğini bozan pozitif belirtiler; konuşmada düzensizlik, halüsinasyonlar, sanrılar ve garip davranışlar olarak, negatif belirtiler ise istek azalması, düşünce ve konuşmada azalma, zevk alamama, duygularda küntleşme gibi... »»»
► Preimplantasyon Genetik Tanı (Pgt) Prof.Dr.Ercan Mustafa AYGEN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) nedir? Preimplantasyon genetik tanı, tüp bebek tedavisi sırasında gelişen embriyolarınızın uterusa yerleştirilmeden önce genetik yapılarının incelenmesi amacıyla yapılan bir uygulamadır. Bu uygulama ile herhangi bir genetik anomali (kromozom veya gen seviyesinde) gebelik meydana gelmeden önce embriyo aşamasında teşhis edilebilmekte ve bu problemli embriyoların değil sağlıklı embriyoların transferi ile kromozomal veya gen düzeyindeki problemlerin daha embriyo transferi yapılmadan tespit edilmektedir. Böylece tekrarlayan tedavi başarısızlıkları, genetik bozukluk taşıyan bir embriyo nedeni ile oluşmuş bir hamileliğin sonlandırılması veya hasta bir çocuğun d... »»»
► Preimplantasyon Genetik Tanı (Pgd) Dr.Mürüde ÇAKARTAŞ DAĞDELEN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Embriyoların genetik olarak sağlıklı olup olmadığının anlaşılması tüp bebek tedavisinde mevcuttur. Preimplantasyon genetik tanı (PGT) ileri yaşa sahip kadınlarda, daha önce tekrarlayan başarısız tüp bebek deneme öyküsü olan hastalarda ve geçmişinde down sendrom gibi genetik bozukluk tespit edilen gebelik öyküsü olan kadınlarda kullanılabilen güvenli bir yöntemdir. İleri derecede erkek faktörü olan ve belirlenmiş genetik hastalık riski taşıyan çiftlerde de sağlıklı gebelik elde edilmesi amacıyla PGT uygulanmaktadır. Preimplantasyon genetik tanı (PGT), İVF veya İCSİ işlemleri sonrası gelişen embriyoların incelenmesi ve uygun ise bu embriyolardan bir veya iki hücre alınarak biyopsi yapılmas... »»»
OTİZİM NEDİR? Otizm yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren sosyal ilişkiler iletişim davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla belirli nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Nadir görülmesine karşın bireyin ve ailesinin tüm yaşamını etkilemektedir. Otistik bozukluk, ayrıca bebeklik otizmi, çocukluk çağı otizmi, erken bebeklik otizmi olarak da adlandırılan ve yaygın gelişimsel bozuklukların içinde en çok bilinenidir. Bu durum, sosyal iletişimde sürekli ve belirgin bozulmayı iletişimde sapmayı, sınırlı ya da streotipik davranışları ve ilgileri olmasını içerebilir. İşlevselliğin bu alanlarındaki bozulmalar, 3 yaşından önce var olmalıdır. Yaklaşık o... »»»
Davranım bozukluğu, başkalarının haklarının, temel toplumsal normların veya her ikisinin de ihlal edildiği sürekli bir antisosyal ve saldırgan davranış kalıbını ifade eder (APA, 2013). DSM-5'te belirtildiği gibi kavga, zorbalık, zalimlik, soygun, cinsel aktiviteye zorlama, yangın çıkarma, hırsızlık, dolandırıcılık, okuldan kaçma ve diğer kural ihlalleri gibi ciddi saldırgan ve antisosyal davranışları içeren dışsallaştırma bozukluğudur. Davranım bozukluğu, çocukların veya ergenlerin psikiyatrik değerlendirmesinin en yaygın nedenidir (Robins, 1991). Tüm çocuk psikiyatrisi sevklerinin %30 ile %50'si davranım bozukluğunu içerme eğilimindedir (Kazdin, 1985). Ontario Çocuk Sağlığı Çalışması, 4 i... »»»
Seçici konuşmazlık, popülasyonun %1-2'sini etkileyen bir kaygı bozukluğudur. Seçici konuşmazlık, konuşmada fiziksel bir engel olmamasına rağmen, çocukların gerekli zamanlarda konuşamaması olarak tanımlanmaktadır (APA, 2013). Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı-5'e (APA, 2013) göre, bu konuşamama en az 1 ay süreyle belirgin olmalı ve eğitimsel veya mesleki başarıda ya da sosyal iletişimde bozulmaya yol açmalıdır. Ayrıca, konuşulan dile yabancılığa, bir iletişim bozukluğuna veya diğer gelişimsel, öğrenme veya psikotik bozukluklara atfedilemez. Bununla birlikte, diğer durumlarda, örneğin, kendilerini rahat hissettikleri yakın aile üyeleri veya yakın arkadaşları gibi kişilere karş... »»»
DEHB olanlarda ne tür şikayetler var ? 1-Tek bir işle uzun süre uğraşamama, sürdürememe 2-Uzun süre odaklanamama 3-Günlük aktivitelerde unutkanlığın olması 4-Aşırı hareketlilik, yerinde duramama, dikkatini yoğunlaştıramama 5-Dürtüsellik 6-Fevrilik, sonuçları düşünmeden hareket etme DEHB'İN TARİHÇESİ 1902’lerde önce G. Still ve Alfred Tredgold ‘’ dürtüsellik ve dikkat bozukluğu’’ tanımını ortaya koydu. İlk olarak bu şekilde bilimsel olarak bir hastalık olarak tanımlanmaya başlandı. O yüzden son zamanlarda çok duyduğunuz DEHB sanki son zamanlarda artmış yeni bir hastalık gibi değil. 100 yıldır var olan bir hastalıktır DEHB. O zamanlarda ilk başlarda dürtüsellik ve dikkatin bozukluğu... »»»
İdeal İlişki ve İlişki Terapisi İdeal İlişki Nedir? İdeal ilişki, ideal bir benlik inşasıdır. Her insanın belli birtakım değerler, eğilimler ya da beceriler doğrultusunda oluşturduğu bir benliği söz konusudur. Bu benlik, kendi dünyasının bir gerekliliği olarak inşa edilmektedir. Ancak, kendi dünyasının kendi benliğini oluşturan insan, aynı şekilde kendi dünyasında kendi benliğini oluşturan partneriyle bir ilişki kurduğu zaman, iki benlik üzerinde de etkiler ortaya çıkmakta ve ideal benliğin inşası başlamaktadır. İlişkilerde partnerler, birer heykeltıraş gibi birbirlerinin benliklerini etkilemekte, birbirlerinin davranışsal eğilimlerine, kişilik özelliklerine, beceri ve değerlerine yeni biçi... »»»
DÜNYA KÖPEK IRKLARI 2- B HARFİ Siz değerli okuyucularıma bu yazımda dünyaca ünlü ve çok tutulan, sevilen, çok beslenen, belirli özelliklere sahip, saf olarak yetiştirilen köpek ırklarının B harfi ile başlayanlarını anlatmaya çalışacağım. Köpek ırklarını anlatırken, köpeğin özelliklerini tanımlarken 1 den 10 a kadar sayılar kullanacağım. Kullanacağım bu sayılar 1- 3 çok az, 4- 5 az, 5 – 6 orta, 7 – 8 iyi ve 9 – 10 çok iyi anlamında olacaktır. Daha önce yayınlamış olduğum Dünya Köpek Irkları A harfi Demonstratif’in devamı olduğundan sayılar 1. Yazının devamı olarak 33 numaradan başlamaktadır. 33.BANDOGGE MASTİFF ÖZELLİKLERİ Familya: Mastiff Diğer Adları: American Mastiff, Amerikan M... »»»
Günümüzde psikoterapi denilince akla yeni bir yöntemmiş gibi gelmektedir. Fakat psikoterapinin binlerce yıllık mazisi vardır. Çok geriye gitmeden Osmanlı Devleti’nde II. Beyazıt döneminde 15. yüzyılda Edirne’de yapılan şifahânede müzik ve su sesi gibi yöntemlerle terapi yapıldığını örnek olarak verebiliriz. Günümüzde yaklaşık 400 civarında psikoterapi okulu vardır. Fakat hatırı sayılır psikoterapi iki elin parmaklarını geçmez. Bu yazının maksadı psikoterapinin tarihinden bahsetmek değildir. Bu sebeple psikoterapinin yeni bir tedavi yöntemi olmadığını belirterek bu bahsi kapatabiliriz. Psikoterapiyi anlatmak için televizyon örneklendirmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Öncelikli ... »»»
Şema Kavramının Gelişimi Şema kavramı tarihsel olarak Antik Yunan felsefesine, Kant felsefesine, psikolojideki gestalt hareketine, Barlett’in hatırlamayla ilgili görüşlerine ve Piaget’in düşüncenin gelişimiyle ilgili kuramına dayanır. Genel bir terim olarak şema, yapı, iskelet, taslak anlamındadır. Antik Yunan felsefesinde Stoacı mantıkçılardan özellikle Chrysippus’un (M.Ö. 279-206) “çıkarım şemaları” (inference schemata) şeklinde mantık prensiplerini sunduğu belirtilmiştir. Kant felsefesine göre şema, herhangi bir sınıfın tüm üyeleri için ortak olan şeyin adı olarak ifade edilmiştir. Kavram ayrıca geometri, eğitim, literatür analizi ve bilgisayar programlamada farklı alanları ifade etmek... »»»
► Hıpotıroıdızm Tanı ve Tedavısı Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Keratokonus Tanı ve Tedavisi Dr.İlker YALÇIN, Göz Doktoru
► Vajinismus Tanı ve Tedavi Protokolleri Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Psikiyatrist
► Tanı Testleri Neden Yapılır? Dr.Ülkü GÖRMEZ, İç Hastalıkları Uzmanı
► Guatr Hastalığının Tanı ve Tedavisi Dr.İrfan KARALAR, Genel Cerrah
► Akciğer Kanserinin Tanı ve Tedavisi. Prof.Dr.Güven OLGAÇ, Göğüs Cerrahisi Uzmanı
► Meme Hastalıkları Tanı Yöntemleri Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Frengi: Tanı, Teşhis, Tedavi Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Rektal Prolapsus Tüm Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Dr.Ramazan Tarık ÜNSAL, Genel Cerrah
► Meme Kanseri: Tanı, Tedavi ve Korunma Dr.Mustafa BENEKLİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
► Nöroendokrin Tümörler: Tanı ve Tedavisindeki Son Gelişmeler Dr.Mustafa BENEKLİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
► Böbrek Kanserleri: Tanı ve Tedavisindeki Yenilikler Dr.Mustafa BENEKLİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
► Kolon ve Rektum Kanserleri: Tanı-Tedavi Dr.Mustafa BENEKLİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
► Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisine Yaklaşım Dr.Mustafa BENEKLİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
► Demansta (Bunama) Tanı ve Tedavi Protokolleri Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Psikiyatrist
► Gliomlarda Tanı Tedavi ve Güncel Sorunlar Prof.Dr.Kadir KOTİL, Nöroşirurji Uzmanı
► Vajinismus (Vaginismus) : Tanı, Nedenler, Tedavi Dr.Süleyman ESERDAĞ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Mezotelyoma Hastalığı: Belirtiler, Tanı ve Tedavi Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
► Akciğer Kanseri : Tanım, Tanı, Tedavi Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
► Lenfödem Hastalığı: Belirtiler, Tanı ve Tedavi Doç.Dr.Yener DEMİRTAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Yeni Bir Gebelik Tarama ve Tanı Testi (Nıpt) Dr.Bülent ATASEVER, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Karaciğer Tümörleri, Görülme Sıklığı, Tanı ve Tedavi Prof.Dr.Gülüm ALTACA, Genel Cerrah
► Dikkat Eksikliği : Okul Başarısına Etkisi ve Tanı Dr.İbrahim BİLGEN, Psikiyatrist
► Nöroşirürjikal Yaklaşım:Beyin Tümörleri Tanı ve Tedavisi Prof.Dr.Hülagü KAPTAN, Nöroşirurji Uzmanı
► Kemik Tümörleri : Tipleri, Bulgular, Tanı ve Tedavi Prof.Dr.Kaan ERLER, Ortopedi Uzmanı
► Tüberküloz (Verem) Hastalığı : Belirtiler, Tanı, Tedavi Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
► Çocuklarda Alerjik Nezlenin (Allerjik Rinit) Tanı ve Tedavisi Prof.Dr.Ahmet AKÇAY, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Cinsiyet Belirleme; Pgt (Preimplantasyon Genetik Tanı) ve Microsort Yöntemiyle Dr.Verda TUNÇBİLEK, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Servikal Fraktürler (Boyun Kırıkları) - Mekanizma, Tanı ve Tedavi Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Tiroid Kanserinde Risk Grupları-Tanı-Tedavi Seçenekleri-Seyir? Doç.Dr.Fevzi BALKAN, Endokrinoloji Uzmanı
► Polikistikover Sendromunda (Pcos)Tanı ve Tedavide Doğum Kontrol Hapları Dr.Kenan ERTOPÇU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Tiroid Bezi, Hormonları, Tanı Testleri, Biyopsi Hakkında Bilgiler Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Rahim Ağzı Yaraları (Servisitler) : Tanı, Belirtiler, Nedenler, Testler, Korunma Yöntemleri Prof.Dr.İlker GÜNYELİ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Kolon Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri) : Tanı, Belirtiler ve Tedavi Prof.Dr.Nazım Serdar TURHAL, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
► Böbrek Hastalıklarında Erken Tanı ve Böbrek Hastalarında Beslenme Dr.Fatih DEMİRCAN, İç Hastalıkları Uzmanı
► Çocuklarla Duyguları Konuşma Psk.Beyza Nur DUMAN
► İnsanları Tanımak Psk.Dnş.Cem Batuhan AKINCIOĞLU
► Çocuğunu Tanıyor Musun? Zekeriya GUTER
► Çocuklarda Depresyon Psk.Tuğba ÇETİNKAYA
► Duygularınızı Tanıyor Musunuz? Psk.Dnş.Melek YILDIZ TÜRK
► Otizm Spektrum Bozukluğu Psk.Rojbin OLCASÖZ
► Psikojenik (Psikolojik) Öksürük Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Ruh Sağlığı Çalışanları Görev Tanımlaması Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Eşcinsel Paniği ve Homofobinin Nedenleri ve Çeşitleri Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Kibir Nedir, Ne İşe Yarar? Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Yeme Tutumu ve Yeme Bozuklukları Psk.Şeyma ALTINEL
► Panik Bozukluğu Tanımak Psk.Serhat ÖNCÜLER
► 5 Soruda Asperger Sendromu Psk.Nurefşan YALÇIN
► Kişilikle İlgili Tanımlar Psk.Halil TÜRKMEN
► Duygulanın Psk.Serhat ÖNCÜLER
► İdeal Evlilik Psk.A. Sinem ÖZKAYA ALP
► Cinayeti İzleyen Bir Çocuğun Duygusu Psk.Gülcem YILDIRIM
► Aleksitimi Psk.Özlem YILMAZ
► Depresyon Psk.Gökçe ÇAKIR ŞAHAN
► Benlik Saygısı Tanımı ve Önemi Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Dış Görünüş ve Özgüven Prof.Dr.Ege ÖZGENTAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Ben Kimim? Psk.İshak BÜYÜKYILDIRIM
► Depresyon ve Bilişsel Tedavisi Psk.Alpaslan KESKİN
► Duyguları Tanımlamak Psk.Doğancan GÖKÇE
► Kaygı ile Baş Etme Yolları Psk.İclal ESKİOĞLU AYDIN
► Otizm Psk.Gamze ÖZCAN
► Vajinismus (İlişkiye Girememe) Belirtileri Nelerdir? Vajinismus Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız? Doç.Dr.Nermin KÖŞÜŞ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Duygularını Yönet Psk.Ayşegül SOYSAL
► Engel Tanımayanlara Psk.Osman İLHAN
► Stres, Beden ve Ruh Sağlığı Dr.Psk.Dnş.İlker KABA
► Çocuklarda Tik Bozuklukları Psk.Hakan TOKGÖZ
► Çağın Hastalığı: Depresyon Psk.Handan ERDOĞAN
► Kendine Yakınlaşma Dr.Psk.Dnş.Öykü ÖZÜ GÖKCE
► Probiyotikler Dyt.İnci Beyza YÜREKLİ
► Depresyon Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Pasif İrade: Otizmin Çekirdeği Psk.Üstün ÖNGEL
► Pozitif Psikoloji Nedir? Ne Değildir? Psk.Hasan Turgut ERDOĞAN
► Pika Türleri ve Tedavi Yöntemleri Psk.Dnş.Altuğ EFEOĞLU
► Pedagoji Nedir Pdg.Sedat BAŞ
► Psikoterapi Nedir? Psk.Yasemin BAĞRIAÇIK
Tanı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (72) - Videolar - İletişim Bilgileri
Betül OKUR ÇELİK Fotoğraf
Psk.Betül OKUR ÇELİK
İstanbul
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi18 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (3) - Videolar - İletişim Bilgileri
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Prof.Op.Dr. Sinan KARAOĞLU, Kayseri , Ortopedi Uzmanı
Prof.Op.Dr. Yaşar ÖZGÖK, Ankara , Ürolog
Op.Dr.Ramazan Tarık ÜNSAL, İstanbul , Genel Cerrah
Prof.Dr.Kadir KOTİL, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Süleyman ESERDAĞ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dyt.Güneş AKYIL AYNACI, İçel (Mersin)
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Dr.Sevin KARALAR, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Halil TÜRKMEN, Gaziantep
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Dr.Gökhan ÜRKMEZ, İzmir , Tıp Doktoru
Dt.Reyhan ARIKAN, İstanbul
Op.Dr.Kenan ERTOPÇU, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Zekeriya GUTER, Balıkesir
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Anıl TÜZÜN, İzmir
Doç.Dr.Umut DİLEK, İçel (Mersin) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Op.Dr. Kaan ERLER, KKTC (Kıbrıs) , Ortopedi Uzmanı
Fatih ÇABUK, İstanbul
Prof.Dr.İlker GÜNYELİ, Isparta , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Verda TUNÇBİLEK, KKTC (Kıbrıs) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.S.Cansun DEMİR, Adana , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Hülagü KAPTAN, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Bayram ÇIRAK, Denizli , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Mustafa BENEKLİ, Ankara , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Doç.Dr.Yener DEMİRTAŞ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.İlker YALÇIN, İstanbul , Göz Doktoru
Prof.Dr.Semih KESKİL, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN, İstanbul , Ürolog
Dr.Psk.Bahar KÖSE, İstanbul
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Prof.Dr.Ali ERGÜN, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Prof.Op.Dr. Güven OLGAÇ, Samsun , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Psk.Buket ÜNVER, İstanbul
Dr.Hakan GÜZEL, Adana , Ürolog
Prof.Op.Dr. Ege ÖZGENTAŞ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Doç.Op.Dr.Nermin KÖŞÜŞ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Ülkü GÖRMEZ, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Prof.Op.Dr. Gülüm ALTACA, İstanbul , Genel Cerrah
Prof.Dr.Ahmet AKÇAY, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dt.Nilgün BÜKE, İstanbul
Op.Dr.Bülent ATASEVER, Bolu , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Mürüde ÇAKARTAŞ DAĞDELEN, KKTC (Kıbrıs) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Fatih DEMİRCAN, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Dr.İrfan KARALAR, İstanbul , Genel Cerrah
Prof.Dr.Ahmet ALPMAN, Ankara , Kardiyolog
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Ercan Mustafa AYGEN, Kayseri , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Remzi GÜLEÇ, İstanbul
Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Kayseri , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nazım Serdar TURHAL, İstanbul , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Dr.Sibel KILINÇ, Uşak , Psikiyatrist
Prof.Dr.Orhan TARÇIN, İstanbul , Gastroenteroloji Uzmanı
Dr.Eyaz KARAY, Diyarbakır , Psikiyatrist
Prof.Dr.Faruk MEMİK, Bursa , Gastroenteroloji Uzmanı
Doç.Dr.Fevzi BALKAN, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Melek Gözde LUŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gökçe ÇAKIR ŞAHAN, KKTC (Kıbrıs)
Uzm.Psk.Gülcihan AGAEVA, İçel (Mersin)
Dr.Bayram KAPLAN, İstanbul
Yağmur BEDİR, İstanbul
Psk.Beste UÇAK, İstanbul
Dr.Zehra SERDAR, İstanbul , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
tanı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların tanı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
şizofreni, şizofreni terapi, şizofreni psikolojik tedavi, şizofreni tedavisi, tüp bebek, genetik tarama, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, preimplantasyon genetik tanı, kapsamlı kromozom taraması, acgh, klasik pgt, üçüncü gün blastomer biyopsisi, anöploidi taraması, hipotiroidizm, hipotiroidi, tiroid yetmezliği, hipotiroid, guatr, tiroid, tiroit, troid, troit, tiroid bezi, tiroid tedavisi, guatr tedavisi, guatr nedenleri, keratokonus, kros linking, keratoplasti, kornea halkaları, riboflavin, lazer adayları, kornea, kornea tabakası, kornea incelmesi, depresyon, depresyonun nedenleri, depresyonun tanısı, depresyonun tedavisi, depresif bozukluk, depresif, vajinismus, cinsel işlev bozuklukları, birleşme güçlükleri, ağrılı birleşme, tanı testi, tanı testleri, iyot eksikliği, notül, tiroid cerrahisi, iç guatr, dış guatr, dişi guatr, guatr nedir, guatr hastalığı, guatr tanısı, guatr hastalığında tedavi, akciğer, akciğer kanseri, sigara ve kanser, kanserde öksürük, kanserde nefes darlığı, hemoptizi, bronkoskopi, mediastinoskopi, torakoskopi, vats, torakotomi, lobektomi, pnömonektomi, segmentektomi, adjuvan tedavi, neoadjuvan tedavi, malign plevral effüzyon, akciğerde kanser, akciğer kanserleri, ciğer kanseri, akciğer kanseri belirtileri, meme hastalıkları, meme kanseri, meme ultrasonu, mammografi, meme muayenesi, kist, memede kitle, memede kist, meme kist, meme kitle, meme, frengi, frengi şankrı, latent frengi, ftaabs, tpha, rektal prolapsus, mamografi, meme kanseri tarama, meme kanseri teşhisi, meme kanserinin belirtileri, meme kanseri tedavisi, trastuzumab


15:00
Top