2007'den Bugüne 92,426 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,994 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bozukluk
Bozukluk Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bozukluk Kavramı ile İlgili 169 Makale
► Paranoid Bozukluk Psk.Atakan ŞAHİN
Paranoıd bozukluk bilgi işleme süreci Tarihsel olarak bakıldığında paranoya teriminin DSM II ye kadar tam yerine oturmadığı görülmektedir.Terim, 2000 yıl önce eski yunan da davranışları akıl ve mantıkla açıklanmayan kişiler için kullanılmış olup, para (yan dış) ve nous (akıl) kelimelerinden türetilmiştir. akıl dışı delilik çılgınlık gibi sıfatlarla tanımlanan çok geniş bir yelpazedeki davranışları içerir. davranışlardaki bu çeşitliliğin zaman içinde, davranışların gruplanmasında (sanrılı olanlar olmayanlar kişilikte yıkıma yol açan, açmayanlar gibi) ve kavramda değişikliklere yol açtığını görüyoruz. Kavramı psikıyatriye ilk tanıştırnan VOGEL olmuştur 1764 Fransız ihtilalinden sonra da pinel... »»»
► Bipolar Bozukluk Psk.Ferit KARADAŞ
BİPOLAR BOZUKLUK Manik Depresif Bozukluk veya Manik Depresyon adıyla da bilinen Bipolar Bozukluk, riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlara yol açabilen, ciddi bir psikiyatrik hastalıktır. Bipolar bozuklukta, ruh halinde dönemsel değişiklikler yaşanır ki bu değişiklikler çok keskin uçlu olabilir. Manik dönemde hastan aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, kendini güçlü hissettiği, öforik bir dönemi tanımla. Bu dönemde günlerce süren uykusuzluk, aşırı hareketlilik, durdurulamayan konuşma isteği ve konuşma, sinirlilik ve peşi sıra gelen saldırgan davranışlar, çok fazla ve gereksiz alışveriş yapma ve para harcama, impul... »»»
► Panik Bozukluk Psk.Hasan ARSLAN
Panik bozukluk, yoğun bunaltıyla seyreden ve panik ataklarla kendini gösteren bir ruhsal bozukluktur. Panik Atak beklenmedik bir anda, herhangi bir yerde ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan türde kişi de dehşet duyguları yaratan bunaltı, sıkıntı, korku nöbetleridir. Panik Atak aniden başar ve giderek şiddetlenir, 10 dakika içinde en şiddetli noktaya ulaşabilir. Panik Atak ortalama 10-15 dakika sürer, nadiren 1 saat varan panik atak nöbeti olabileceği gibi 2-3 dakika içinde sonlanan nöbetlerde olabilir. Kişi uykuda dehşet içinde uyandığı sırada da bir panik atak geçirme olasılığı yüksektir. Panik bozukluk, tek başına görülebileceği gibi başka psikiyatrik rahatsızlıkların içindeyken de gör... »»»
İnsan saldırganlığı, kendine, başkalarına veya nesnelere fiziksel veya sözlü zarar vermeyle sonuçlanan çok yönlü bir eylemdir. Çeşitli biçimlerde ortaya çıkar ve doğası gereği savunmacı, önceden tasarlanmış (örneğin yırtıcı) veya dürtüsel (önceden planlanmamış) olabilir. Savunma saldırganlığı insan davranışının normal aralığındayken, önceden tasarlanmış ve dürtüsel saldırganlık anormal olarak görülür. Yalıtılmış bir temelde daha fazla saldırgan davranma eğilimi, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden davranışsal bir özelliği temsil eder. Dürtüsel ve önceden tasarlanmış saldırganlık, saldırgan bireyle, saldırganlığın kurbanlarına ve topluma önemli fiziksel ve psi... »»»
Bipolar bozukluk nedir? Hepimiz gündelik hayatımızda çeşitli duygu iniş çıkışları yaşarız. Hüzün, keder, mutluluk, coşku gibi bir çok duygusal yaşantıları, hayatın karşımıza çıkardığı olaylara göre yaşarız. Burada bahsi geçen duygusal haller anlatıldığı üzere duruma göre ortaya çıkarlar ve bu haller yaşanarak eski dengeli yapıya geri dönüş beklenir. Ancak bipolar bozuklukta yaşamsal olaylarla kısmen veya tamamen ilişkisiz olarak uzun süren ve yoğun duygudurum değişimleri olur. Bu değişimler kişinin andaki bütün yaşantısını etkileyerek, varoluşsal denge halini zedeleyerek, kişiyi duygunun duruma göre ortaya çıkmasını sağlayan sağlıklı ruhsal ve bedensel yapılarını olumsuz etkiler. Yani bi... »»»
OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK Obsesif-kompulsif bozukluk, istem dışı gelen, bireyi tedirgin eden, benliğe yabancı, bilinçli çaba ile kovulamayan, yineleyen düşünceler ( obsesyon) ve çoğu kez bu saplantılı düşünceleri etkisizleştirmek için yapılan, istem dışı, yinelenen hareketler ya da zihinsel eylemler (kompulsiyon) ile belirli bir ruhsal bozukluktur. Obsesyonlar istenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin anksiyete ya da sıkıntıya neden olan, sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemlerdir. İstenmeden gelmeleri ve uygunsuz bir nitelikte olmaları “benliğe yabancı (ego distonik)” olduklarını göstermektedir. Kişi, obsesyonel düşüncelerini, dürtülerini ya da düşlemlerini k... »»»
Obsesif kompülsif bozukluk, kompülsiyon davranışların veya zihinsel eylemlerin eşlik ettiği obsesif düşüncelerle (yani müdahaleci, tekrarlayan, istenmeyen düşünceler) tanımlanan nöropsikiyatrik bir rahatsızlıktır (APA, 2013). Bozukluğun dünya çapında yaşam boyu yaygınlığı %0.25-3.0 (Walitza ve ark., 2020) iken, çocuklar ve ergenler arasında tahmini yaşam boyu yaygınlık oranı %1-3'tür (Uhre ve ark., 2020). Bu dağılımda, müdahale edilmeyen obsesif kompülsif belirtilerinin ileriki yaşlarda baş edilmesi daha da zorlaşmaktadır. (Stewart ve ark., 2004). Ayrıca yaşam kalitesi ile sosyal, bilimsel ve aile işleyişinde önemli bir bozulma ile ilişkilidir (Krebs ve Heyman, 2015). Obsesif kompülsif bozuk... »»»
Kaygının alt türlerinden biri olan panik bozukluk, yaygın bir zihinsel bozukluktur. Panik bozukluk, kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Panik bozukluğun neden meydana geldiği hala kesin ve net bir şekilde belli değildir (American Psychiatric Association, 2013; Roy-Byrne ve ark., 2006). Panik bozukluğu nedeni hala tam olarak bilinmese de genetik veya erken aile faktörleri panik bozukluk için oldukça önemlidir. Panik bozukluğun ana özelliği tekrarlayan, beklenmedik panik ataklardır. Bozukluğu olan çoğu danışan, panik atak olabileceğini düşündükleri durumlardan kaçınır ve kaçınma yaşamlarını ciddi şekilde sınırlayabilir (Taylor, 2006). DSM-5’e göre Panik Bozukluk kriterleri şöyledi... »»»
•“Evden çıkmadan önce ocağı en az 5 kere kontrol ederim.” •“Ellerimi günde 15-20 defa yıkamazsam rahat edemem.” •“Zihnimde çok rahatsız edici görüntü ve düşünceler var, olmayacak yerlerde aklıma geliyorlar.” •“Benim istediğim düzende olmazsa o ortamda duramam.” •“Rezil olmaktan ve hata yapmaktan çok korkarım, rezil olacağıma ölürüm daha iyi.” Sizin de aklınızdan çıkmayan bu tür düşünceler var mı? Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) nedir? Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) bir anksiyete (kaygı) bozukluğudur. Obsesyon (takıntı) kişinin zihninden atamadığı, istenmeyen, takıntılı düşünce, fikir ve görüntüler olarak tanımlanır. Herkesin zihninde zaman zaman rahatsız edici düşünceler belirebilir a... »»»
Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluk Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kişide sıkıntı yaratan ve kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen tekrarlayıcı özellikli obsesyon ve/veya kompulsiyonların varlığı ile tanımlanır. Çalışmalar OKB’nin çocuk ve ergenlerde görülme sıklığının %1-%3 olduğunu öne sürmektedir. OKB çocukların yaşam kalitelerini düşürmekte ve onların aile akedemik ve sosyal hayatlatını olumsuz yönde etkilemektedir. OKB semptomları çocukluk döneminde tedavi edilmediğinde, yetişkinlikte devam etmekte ve kronikleşmektedir. Çocuğunuzda aşağıda belirtilen obsesyon ve kompulsyonları görüyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun. Obsesyonlar Çocuklarda kaygı yarata... »»»
Psikosomatik bozukluklar, mevcut bir tıbbi hastalığın varlığında kısmen duygusal faktörlerden kaynaklanan fizyolojik değişiklikler ile karakterize bozukluklar olarak tanımlanmaktadır. Kardiyovasküler, solunumsal, endokrinolojik, dermatolojik vb. çeşitli sistemlerde ortaya çıkabilmektedir. Somatik belirti bozuklukları, belirgin somatik veya bedensel semptomların göze çarptığı ancak ruhsal bozuklulardır. Kişiler genellikle, vücutlarında farklı bölgelerde oluşan ağrı, yorgunluk, baş dönmesi, çarpıntı vb. gibi bedensel şikayetler ile başvururlar. Aynı anda birden fazla belirtiden şikayetçi olunabileceği gibi, kalıcı ve sürekli nitelikte tek bir belirtiden de bahsedilebilir. Kişi, yüksek düzeyde ... »»»
DSM-5'e (American Psychiatric Association, 2013) göre obsesif kompülsif bozukluk ve bununla ilgili olan bozukluklar şunlardan oluşmaktadır: obsesif kompülsif bozukluk, beden algısı bozukluğu, biriktiricilik bozukluğu, trikotilomani (saç yolma bozukluğu), deri yolma bozukluğu, maddenin/ilacın yol açtığı obsesif kompülsif bozukluk ve ilişkili bozukluk, tanımlanmış diğer bir obsesif kompülsif bozukluk ve ilişkili bozukluk (örn., bedene odaklı yinelemeli davranış bozukluğu, takıntısal kıskançlık). Obsesif kompülsif bozukluk, obsesyonların (takıntı) ve kompülsiyonların (zorlantı) varlığıyla nitelendirilmiştir. Obsesyonlar, yineleyen ve sürekli olan, zorla ve istenmeden deneyimlenen ve çoğu kişid... »»»
ANKSİYETE (KAYGI) NEDİR? Araştırmalara göre her 100 kişiden dördü aksiyete ile karşı karşıya. Cambridge Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar, anksiyeteden en çok 35 yaşın altındakilerin, kadınların ve ruhsal problemler yaşayanların etkilendiğini söylüyor. Anksiyete (Kaygı) bozukluğunun temel özelliği günlük hayatta kendinizi nedensiz ve engelleyemediğiniz bir şekilde sürekli sinirli, gergin, huzursuz ve sıkıntılı hissetmenizdir. Genel anksiyete bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk, panik atak, panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, sosyal fobi ve özgül fobiler (kedi, köpek, uçak fobisi gibi) anksiyete bozukluğunun çeşitleridir. Travmatik yaşam olaylarının ve genetik yatkınlığın an... »»»
► Panik Bozukluk Psk.Betül ÖZDEMİR
► Distimik Bozukluk Psk.Atakan ŞAHİN
► Psikotik Bozukluk Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Panik Bozukluk Psk.Gonca RASLAYAN
► Bipolar Bozukluk Psk.Esra ERDOĞAN
► Yapay Bozukluk Psk.Dnş.Şerife AKSOY
► Panik Bozukluk Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Panik Bozukluk Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Bipolar Bozukluk Psk.Sena TUNÇ
► Bipolar Affektif Bozukluk Psk.Arzu BEYRİBEY
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Dnş.Müjgan SONUÇ
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Şeyma ALTINEL
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Semiha KARA
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Arzu BEYRİBEY
► Her Şeyiyle Bipolar Bozukluk Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Depresyon ve Bipolar Bozukluk Psk.Dnş.Hasan DAĞ
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Dnş.Fatih FİDAN
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► Panik Bozukluk Nedir ? Dr.Burak TOPRAK, Psikiyatrist
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Nuray ŞAHİN
► Erektil Bozukluk(Empotans) Psk.Dnş.Fatih FİDAN
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Panik Bozukluk ve Agorafobi Psk.Aysu AVCI
► Bipolar Bozukluk ve Yaratıcılık Psk.Zeynep AYDOĞAN
► Panik Bozukluk ve Tedavisi Psk.Melis TUNCAY NEÇARE
► Bipolar Bozukluk ve Tedavisi Psk.Dnş.Halil İbrahim DURAN
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Dr.Turgay KASAP, Psikiyatrist
► Paranoya (Sanrısal Bozukluk) Psk.Saadet ELEVLİ
► Obsesif Kompülsif Bozukluk Psk.Ferit KARADAŞ
► Obsesif Kompulsif Bozukluk - Okb Psk.Gonca RASLAYAN
► Beden Dismorfik Bozukluk Psk.Ecem KARAOĞLU
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Ecem KARAOĞLU
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Gonca BAĞLAR
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Tuncay ÇALIKOĞLU
► Obsesif-Kompulsif Bozukluk Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
► Panik Bozukluk Nedir? Psk.Azade ALTINTAŞ DURMUŞ
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Yaygın Gelişimsel Bozukluk Meral HASANDAYIOĞLU
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Özlem AKKEL
► Dissosiyatif Bozukluk Nedir? Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
► Bipolar (İki Uçlu) Bozukluk Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Dr.Şükran TELCİ, Psikiyatrist
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
► Panik Bozukluk ve Tedavisi Psk.Fulya KAYA
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Dnş.Yusuf BAYALAN
► Bipolar Bozukluk Nedir? Psk.Merve MAMACI
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Emir Emre DOĞAN
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Nedir? Psk.Dnş.Furkan BAYRAM
► Obsesif Kompulsif Bozukluk(Okb) Tipleri Psk.Gökhan BİNGÖL
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Nedir? Psk.Gökhan BİNGÖL
► Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluk) Psk.Dnş.Ayşegül TETİK
► Obsesif Kompülsif Bozukluk (Okb) Nedir? Psk.Güzide TÜRKYILMAZ
► Panik Bozukluk ve Baş Etme Yolları Psk.Gizem HÜNERLİ
► Panik Bozukluk ile Başa Çıkmak Psk.Tuğçe PEKER
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Nedir? Psk.Aslı TAŞ KAYABAŞ
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Tüm Yönleriyle Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Terapisi Psk.Aygün Tuçe ATAŞ
► Obsesif - Kompulsif Bozukluk Nedir? Psk.Azade ALTINTAŞ DURMUŞ
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar) Psk.Romina KUYUMCUOĞLU
► Manik-Depresif (Bipolar) Bozukluk Dr.İlhan KANDEMİR, Psikiyatrist
► Obsesif Kompulsif Bozukluk - Takıntılar Dr.Bülent ALTINTAŞ, Psikiyatrist
► Çocuklarda ve Ergenlerde Panik Bozukluk/Atak Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi Mümkün mü? Dr.Burak TOPRAK, Psikiyatrist
► Çocuklarda Takıntı: Obsesif-Kompulsif Bozukluk Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Saplantı-Takıntı) Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
► Bipolar Bozukluk(Duygu Durum Bozukluğu) Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı) Psk.Birgül EMİROĞLU BAKAY
► Takıntı Hastalığı (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Saplantı-Zorlantı Bozukluğu) Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Panik Atak (Panik Bozukluk) Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Psikiyatrist
► Panik Atak ve Panik Bozukluk Nedir? Psk.Şeyma ALTINEL
Bozukluk Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (71) - Videolar - İletişim Bilgileri
Deniz BAĞDAŞ Fotoğraf
Psk.Deniz BAĞDAŞ
İzmir
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi5 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (1) - Videolar - İletişim Bilgileri
Güldane KAVGACI, İstanbul
Dyt.Gizem ŞEBER, İstanbul
Uzm.Veysel KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Esra ORAS, İstanbul
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Psk.Musa BALLI, Antalya
Uzm.Psk.Ece PINAR, İstanbul
Op.Dr.Cahit BOZYEL, Antalya , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Bircan TAVAS, İstanbul
Elif HERGÜNER, İstanbul
Dyt.İpek AĞACA, İstanbul
Psk.Sude FERALİ, İstanbul
Gülşen YILDIRIM, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Emine ARMAN, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Uzm.Psk.Yusuf KAYA, İstanbul
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Dyt.Tuba ÖNAL, İstanbul
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Uzm.Psk.Fundem ECE, İstanbul
Dr.Ahmet KOYUNCU, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Ümit TAŞ, Diyarbakır
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Selin KARA, Kocaeli
Dr.Hakan ERTOK, İzmir , Akupunktur Hekimi
Dr.Deniz Koray GÖRÜCÜ, Adana , Psikiyatrist
Psk.Meral KAYA, İstanbul
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Dr.Emine Filiz ULUHAN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Seçil YİKAR, İstanbul
Psk.Burak ASLAN, İçel (Mersin)
Psk.Tuba SEZER, Sakarya
Op.Dr.Aynur ŞENDEMİR, Bursa , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Uzm.Psk.Fatih PULAT, Balıkesir
Psk.Dilara IŞIK, İstanbul
Soner YELMEN, Samsun
Doç.Dr.Selman Vefa YILDIRIM, Adana , Çocuk Doktoru
Uzm.Psk.Aysu AVCI, İstanbul
Psk.Zeynep BALKIZ, İstanbul
Uzm.Psk.Esra YAVUZ, İstanbul
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Psk.Seda GENÇ, İstanbul
Psk.Ahmet YILMAZ, İstanbul
Psk.Şeyda ŞEN, Isparta
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Dr.Orhan ÇELİK, İstanbul , Psikiyatrist
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Füsun YILMAZ, İstanbul
Dr.Şenol TAŞ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Psk.İclal GÖZCÜ, İstanbul
Psk.Zinet TUNÇ, İçel (Mersin)
Psk.Sena TUNÇ, İstanbul
Uzm.Psk.Esra Naz ÖZEL, İçel (Mersin)
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Yeliz AKSU, İstanbul
Psk.Nevhan VAROL, İstanbul
Dyt.Sevgi SEVMEZ, Kahramanmaraş
Dr.Fahri DAVULCU, İstanbul
Prof.Dr.Aytekin ÖZŞAHİN, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Dr.Tanju SÜRMELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Uzm.Psk.Fırat TURAN, Yurtdışı
Özlem KOÇ, İzmir
Psk.Selin ERGÜDEN, İstanbul
Psk.Beyza ÇALIK, İstanbul
Fzt.Sedef TEZER, İstanbul
Dr.Emrah CANGİ, İstanbul
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Psk.Çisem İLHAN, İstanbul
Prof.Dr.Mesut ÇETİN, İstanbul , Psikiyatrist
Erkan ÖZEN, İstanbul
Ali Uğur BEŞTAY, İstanbul
Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Bursa , Psikiyatrist
Elif IPEK, Kocaeli
Psk.Uğur DALAN, İstanbul
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Psk.Sabri SALUR, Zonguldak
Doç.Dr.Yunus HACIMUSALAR, Kayseri , Psikiyatrist
Dr.Mehmet Bülent AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Psk.Fulya KAYA, Antalya
Fulya CAN, İzmir
Psk.Orhan DÜNYA, İstanbul
Yeliz YEKDAR, Uşak
Psk.Ceyda ERGİN, İstanbul
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Zeynep BODUR, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nesrin DİLBAZ, Ankara , Psikiyatrist
Prof.Dr.Yeşim PARMAN, İstanbul , Nörolog
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
İbrahim EREN, Çorum
Dr.Psk.Bahar KÖSE, İstanbul
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Prof.Dr.Şükrü UĞUZ, Adana , Psikiyatrist
Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Duygu ÖZEL, Antalya
Psk.Selen CAN, Ankara
Dr.Obengül EJDER, Adana , Tıp Doktoru
Psk.Bahar KAYA, İstanbul
Ebru EKİN, Muğla
Psk.Engin EKER, İstanbul
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Fzt.Cem GÖK, Ankara
Dr.Fethi TURAN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Psk.Dnş.Ferhat BULDUM, İçel (Mersin)
Doç.Dr.Alişan Burak YAŞAR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.İbrahim SÖYLEMEZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Bengü GÜLDEREN, KKTC (Kıbrıs)
Serkan BENGİSU, İstanbul
Dr.Ceyda GÜVENÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Reşit TUNA, Şanlıurfa
Aşkın TAŞ, İstanbul
Psk.Buket ÜNVER, İstanbul
Prof.Op.Dr. Ahmet GÜVEN, İstanbul , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Psk.Duygu DOĞMUŞ, İstanbul
Dr.Cem GÖKÇEN, Gaziantep , Psikiyatrist
Psk.Pelin ÖZTAŞ, İstanbul
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Doç.Dr.Levent SÜTÇÜGİL, Ankara , Psikiyatrist
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Kemal COLAY, İzmir
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Dr.Taner CANATAR, Adana , Tıp Doktoru
Hanife TETİK, Aydın
Psk.Serhat DAMAR, İstanbul
Psk.Umut ÇİÇEK, İçel (Mersin)
Dr.Orkun ÇETİN, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Turgay KASAP, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Dnş.Mehmet SUNAOĞLU, Kahramanmaraş
Psk.Zeynep Sinem ERDOĞAN, İçel (Mersin)
Fzt.Ebru SİDAR, İstanbul
Dr.Agah AYDIN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Nihat KAYA, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ahmet ERDİL, İstanbul
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gözde KENÇ, İstanbul
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Kastamonu , Psikiyatrist
Prof.Dr.Selçuk ASLAN, Ankara , Psikiyatrist
Op.Dr.Yıldıray BEKAR, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Prof.Dr.Hakan TIKIZ, Manisa , Kardiyolog
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Emine ERASLAN, İstanbul
Dr.Mehmet Levent SOYLU, Adana , Psikiyatrist
Dr.Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Prof.Dr.M.Murat NAKİ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Psk.Ahu BULDUR, İstanbul
Dr.Hakan KARAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Şükran TELCİ, Antalya , Psikiyatrist
Özlem BİLGİLİ, İstanbul
Psk.Ebrar GÜNEL, İstanbul
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Ercüment DOĞAN, İstanbul
Dr.Aylan AYPEK, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Seçil AYDINÖZ, İstanbul , Çocuk Doktoru
Sena KURTULMUŞ, İstanbul
Dr.Nurcan USLU BALABAN, İzmir , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Emre BULUT, İstanbul
Psk.Utku ARAT, İstanbul
Dr.Fahri KARSON, Kocaeli , Psikiyatrist
Psk.Emre ÖZKAN, Balıkesir
Psk.Aysun EROL, İstanbul
Doç.Dr.Sevcan KARAKOÇ, İstanbul , Tıp Doktoru
Feyza İMREN, Ankara
Prof.Dr.Cengiz BAŞOĞLU, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Nurcan ARSLANTÜRK, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Gürkan ERTUĞRUL, İzmir , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doç.Dr.Özlem YILDIZ GÜNDOĞDU, Kocaeli , Psikiyatrist
Dr.Özgür ÖZBEBİT, Van , Psikiyatrist
Prof.Dr.Atilla İLHAN, Ankara , Nörolog
Dr.Faruk AKÇAY, İstanbul , Çocuk Doktoru
Dr.Özgür ÖZDEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Haluk SAVAŞ, Gaziantep , Psikiyatrist
Prof.Dr.İlhan YARGIÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aytekin AKYÜZ, İzmir , Nörolog
Dr.Serhat ERKİŞİ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Nihal ÖZDEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Kerem UÇAR, Ankara
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Dr.Burak TOPRAK, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Dr.Ayşe ZENGIN TURAN, Antalya , Çocuk Doktoru
Psk.Süheyla ESEN, Kastamonu
Dr.Sibel KILINÇ, Uşak , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
Op.Dr.Atıl AKTAŞ, İçel (Mersin) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Çağla KAV, İstanbul
Psk.Merve OGAN, İstanbul
Uzm.Psk.Gamze TEZCAN, Yurtdışı
Dr.Bülent ALTINTAŞ, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Ali GÖK, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Elif EKMEKCİ, İstanbul
Fzt.Pelin ZÖHRE, İstanbul
Dr.Aytekin ŞAHAN, Tekirdağ , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Onur KÖK, İstanbul
Cemile AKTAN, İzmir
Psk.Yusuf FİŞEK, İstanbul
Dr.Gülşah MERAL ÖZGÜR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Eyaz KARAY, Diyarbakır , Psikiyatrist
Dr.Suat CAN, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Emre TAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ardıl Bayram ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Serkan ÖZBEN, Antalya , Nörolog
Prof.Dr.Suzan ÖZER, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Serhat YÜKSEL, Sakarya , Psikiyatrist
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Demet BALCI, Antalya
Psk.Güneş ÖZEN, İstanbul
Psk.Ece YILMAZ, İstanbul
Psk.Aylin DEMİRAY, İstanbul
Prof.Dr.Faruk MEMİK, Bursa , Gastroenteroloji Uzmanı
Dr.Bülent ÇELİKEL, Ankara , Psikiyatrist
Dyt.Canan UYSAL, İstanbul
Dr.Bülent Naci KANEVETÇİ, Antalya , Anestezi Uzmanı
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Dr.Sema YEŞİLYURT LAPÇİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Aslı BOSTANCI, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Sibel MERCAN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dr.Erşen GÜVEN, Ankara , Psikiyatrist
Op.Dr.Ertürk ERGİN, Adana , Ürolog
Dr.Mustafa ÇAM, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Psk.Dilara ZEYBEK, İstanbul
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Mert ÖZAYDIN, İstanbul
Psk.Feyza UZUN, İstanbul
Psk.Semiha KARA, İçel (Mersin)
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Psk.Hasan AKALIN, İstanbul
Psk.Bahar TÜRK, İstanbul
Psk.Ömer KURT, İstanbul
Psk.Müge ADALI, İstanbul
Uzm.Psk.Beyza TAKAN, İçel (Mersin)
Dr.Ayça CAN UZ, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Gülcihan AGAEVA, İçel (Mersin)
Psk.Damla ALKOÇ, İstanbul
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Dr.İlhan KANDEMİR, İzmir , Psikiyatrist
Nilay GEDİK, Antalya
Psk.Alp BAL, İstanbul
Hakan SADAY, İstanbul
Psk.Gül KIR, Adana
Uzm.Psk.Onur AYDIN, İstanbul
Psk.Ece KONURALP, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Psk.Orçun AYKOL, İstanbul
Psk.Metin KARAKOL, İstanbul
Psk.Armağan AKYOL, İstanbul
Psk.Cansu KARAYEL, İstanbul
bozukluk KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bozukluk KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
paranoid bozukluk, bipolar bozukluk, bipolar bozukluk tedavisi, çocuklarda bipolar bozukluk, bipolar, tedavi, bipolar bozukluğu yaklaşım, panik, panik atak, panik bozukluk, panik atakta psikoterapi, panik atakta terapi, panik bozukluğun tedavisi, panik bozukluk belirtileri, panik bozukluk nedir, anksiyete, kaygı bozukluğu, distimi, distimik bozukluk, distimik bozukluk nedir, distimik bozukluk belirtileri, distimik bozukluk özellikleri, psikoz, psikotik bozukluk, mani, mani belirtileri, hipomani, hipomani belirtileri, yapay bozukluk, munchausen sendromu, nefes daralması, çarpıntı, nefes alamama, sıkıntı, panik atak nedir, panik atak belirtileri, panik atak tedavisi, panik kriz, kaygı krizi, endişe krizi, panik nöbet, panik bozukluk hastalığı, panik atağı, bipolar hastalık, bipolar rahatsızlık, manik epizod, aralıklı patlayıcı bozukluk, aralıklı patlayıcı bozukluk belirtileri, aralıklı patlayıcı bozukluk test, aralıklı patlayıcı bozukluk dsm-5, davranım bozukluğu nedir, dürtü kontrol bozukluğu, apb hastalığı belirtileri, öfke kontrol bozukluğu, aralıklı patlayıcı bozukluk tedavisi, bipolar affektif bozukluk, takıntılar, obsesif kompulsif bozukluk, obsesyon, kompulsiyon, takıntı, zorlantı, saplantı, takıntı hastalığı, obsesif, obsesif kompulsif, takıntılı, manik depresif hastalık, lityum, depakin, depresyon, manik, hipomanik, bipolar bozukluk nedir, bipolar bozukluk hastalığı, bipolar bozukluk rahatsızlığı, duygudurum bozukluğu, obsesif bozukluk, takıntı bozukluğu, okb bozukluğu, obsesyonlar, panik atak neden olur, manik depresif bozukluk, kontrol takıntısı, düzen takıntısı, temizlik hastalığı, erektil bozukluk, ereksiyon sorunu, erkekte cinsel işlev bozukluğu, erkeklerde cinsel sorun, sertleşme problemi, erken boşalma, panik tedavisi, bipolar bozuklukta yaratıcılık, bipolar bozukluk ve yaratıcılık, panik bozukluk tedavisi, bipolar bozukluğun tedavisi, bipolar duygulanım bozukluğu tedavisi, bipolar bozuklugu, bipolar efektif bozukluk, bipolar mizaç bozukluğu


10:44
Top