2007'den Bugüne 92,558 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Motivasyon
Motivasyon Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Motivasyon Kavramı ile İlgili 71 Makale
1. MOTİVASYON NEDİR? Motive teriminin Türkçe karşılığı, güdü, saik veya harekete geçmedir. Motivasyon, bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç demektir. Bireyleri bilinçli ve amaçlı işlerde bulunmaya yönelten dürtü veya dürtüler bileşkesidir. Bireyin örgüt içerisindeki davranış şeklini, gayret düzeyini ve zorluklar karşısında direnç düzeyini belirleyen içsel psikolojik güçler olarak tanımlanmıştır. Tanımların tümü genel olarak motivasyonu; bireyi harekete geçiren, davranışlarını şekillendiren, ve davranışın devamlılığını sağlayan içsel psikolojik ve dışsal ekonomik araçların neler olabileceği üzerinde durmaktadır. Yapılan bu tanımlara göre motivasyonun... »»»
► Motivasyon Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
MOTİVASYON GÜNEŞ IŞINLARI, BİR NOKTAYA ODAKLANMADAN O NOKTAYI TUTUŞTURAMAZ. Alexander Graham BELL NEDEN Çevrenizden size ulaşan tüm uyaranları bir düşünün. Sokaktan geçmekte olan bir kamyonun sesi, acıkan karnınız, televizyondaki film, telefona gelen mesaj, mutfaktan gelen yemek kokusu, yaklaşan sınavın yarattığı korku, çalan telefon, yeni bir bilgisayar oyunu, yarına yetişmesi gereken ödevler… Bu liste uzar, gider. İnsan beyni bilgisayarlar gibi aynı anda birkaç işi birden yapacak şekilde çalışamaz. Belli bir an içerisinde yalnızca tek konu üzerinde çalışılabilir. Öyleyse çevremizden gelen az önce saydığımız örnekler gibi beklide yüzlerce konu içerisinden belli bir tanesini seçerk... »»»
► İç Motivasyon Psk.Füsun BUDAK
İç motivasyon ne demek? Neden önemli? Motivasyon kelime olarak harekete geçirme, hareket ettirme anlamına gelir. Motivasyonun amacı düşünceyi ya da davranışı eyleme geçirmektir. İç motivasyon ise, başkaları tarafından zorlama olmaksızın, insanın kendinin ve yeteneklerinin farkında olarak hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için harekete geçmesidir. Sevdikleri ve istedikleri işleri yapan ve kendi kendini motive edebilen kişiler yılmadan mücadele ederler. İnsanın kendini motive edebilmesi içinde önce kendini tanıması, kendi istek ve beklentilerini belirlemesi gerekir. Danışanlarıma kendilerine ben kimim ve ne istiyorum diye sorup cevaplamalarını öneriyorum. Bu soruya cev... »»»
Motivasyon mucizesi Sınav öncesi en çok ihtiyacımız olan şey nedir? Tek kelimeyle ifade edecek olursak: Motivasyon. Peki motivasyon nedir?motivasyon:bir işi yapabilmek için içimizde duyduğumuz güçlü istek ve bunu sürdürebilme yetimizdir.psikoloji dilinde “güdü” dediğimiz motivasyon ne denli güçlüyse o işi yapma gücümüz de o denli artar.”bir arkadaşımızı görmek için” güçlü bir isteğimiz varsa ne uzaklık engel olur bize ne de bir işimizin olması..bu örneği hayatımızın bütün işleri için düşünebiliriz.şimdi önümüzde bir sınav olduğunu düşünelim.bu sınavla ilgili motivasyonumuz nedir? *bilmiyorum yapabilir miyim? *yani bunu yapmak şart mı? *şimdi yapmazsam aileme ne derim? *herkes üni... »»»
İÇİMİZDEKİ JENARATÖR, MOTİVASYON Motivasyon deyimi, bir kimsenin amacı hakkında bizlerin düşünceleri veya zihinsel yaptığımız değerlendirmedir. İnsanların gerçekleştirme çabasında göründekleri özel amaçların, çoğu kez daha temelli başka amaca erişebilmek için kullanılan bir araç olduğu görülmüştür. Servet. güven,mevki gibi insanın tutum ve davranışlarının nedeni olarak kabul edilen çeşitli amaçlar. nihai amaç olan "kendisi olabilmesi" için aslında birer araçtırlar. Nihai Motivasyon: İnsanın istediği işi yapabilmesi, kendisinin uygun gördüğü şekilde yaşayabilmesi v.s.dir. Motivasyon konusunda günümüzde önemli bir otorite olarak kabul edilen MASLOW, ihtiyaçlar Hiyerarşisini şöyle sıra... »»»
Yazan: Doç. Dr. Murat Artıran, 08/11/2023 Danışanların psikoterapi seansına geldiklerinde amaçları nelerdir? Psikoterapistin hedefleri nelerdir? Terapistin ve danışanın yaşama bakış açıları, yaşam tecrübeleri, kültürel özellikleri ve hafızalarında yer alan bilgileri psikoterapinin hedeflerine olumlu veya olumsuz etkide bulunmakta mıdır? Psikoterapi yaklaşımlarının kurgulandıklarındaki ana amaçlarını sıralarsak öncelikli olarak akla gelenler şunlar olabilir: psikolojik rahatsızlık içinde olan kişiye yeniden işlevsellik kazandırmak, huzurlu bir yaşama kavuşmasına yardımcı olmak, kişilerarası ilişkilerini sağlıklı şekilde sürdürmesini sağlamak ve en önemlisi de kişinin kendi otonomisini (öz... »»»
DAVRANIŞLARIMIZA YÖN VEREN BAZI KAVRAMLAR MOTİVASYON Motivasyon her alandaki insanlar için geçerli olan bir kavramdır. İnsanların toplumun, grupların veya kurumların amaçları doğrultusunda çalışmaları için onların motive edilmesi gerekir. Çünkü motive edilen birey zevkle işini yapar ve buda hem kendisinin hemde kurumun verimliliğini olumlu yönde etkiler. Motivasyon, işin yapılması konusunda bireyin davranışını tanımlar. Her insan davranışının arkasında bir istek ve önünde bir amaç vardır. Amaca ulaşmak için insanın isteklerinin doyurulması gerekir. İstekleri karşılanan kişi ise, kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için daha çok enerji sarf eder. Motivasyon konusu liderlik açısı... »»»
ÇOCUKLARDA GECİKMİŞ KONUŞMA VE TEDAVİSİ Gecikmiş konuşma ,konuşmanın akıcılığı,anlamı ve kelime dağarcığında yetersizlikle karakterize olan bir konuşma engelidir.Temel özelliği çocuğun yaşıtlarına göre bu alanlarda geri kalması ve gelişimsel seviyesinden beklenilenlerin altında olmasıdır. Konuşma bozuklukları içinde sık görülür.Çocuğun bebelik döneminde bakma, dinleme,öykünme gibi konuşma gelişim aşamalarından birini, bir kaçının yada hepsini yaşamamıştır.Yada çocuk bu aşamalardan birine takılmıştır veyahut ta bu aşamalardan birine geri dönmüştür. Bu sorunu yaşayan çocuklar çok çeşitli belirtilerle karşımıza gelebilirler. Örneğin konuşmanın kısıtlılığı, yetersiz sözcük dağarcığı,... »»»
► Motivasyon Üzerine Psk.Esra ÜNAL ŞENGÜL
► Zayıflamada Motivasyon Dyt.Buket ADANÇ
► Başarı ve İç Motivasyon Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Motivasyon ve Özgüven Psk.Dnş.Ertuğrul AKBAŞ
► Sınavlara Hazırlanmada Motivasyon Psk.Süleyman ÇOKAY
► Motivasyon ve Yüksek Performans Dr.Gökhan ÜRKMEZ, Tıp Doktoru
► Başarıya Giden Yol Psk.Müge ADALI
► Sınav Eğitimi ve Koçluğu Psk.Umut ÇİÇEK
► Neden Pilot Olmak İstiyorum? Psk.Nalan EYİN
► Sporda Zihinsel Sağlamlık Psk.E.Cem ENGİN
► Umudu Canlandırmak Psk.Emine ÖZDEMİR
► Konsantrasyon Bozukluğu Psk.Namık ACAR
► Depresyonda mıyım? Psk.İpek İZGİALP
► Öğrenme Motivasyonu Psk.Deniz AKINCI
► Başarı İçin Hedefini Belirle! Psk.Dnş.Mehmet POLATOĞLU
► Kişilik Dağılmaları Psk.Namık ACAR
► Oral Hijyen Motivasyonu Dt.Songül MİRZAOĞLU
► Gemileri Yakmaya Var Mısınız? Psk.Dnş.Kadir KEMEÇ
► Emdr ile Performans Geliştirme Psk.Ebru GENÇKIRLI GÜLER
► Sınav Kaygısını Nasıl Yenebilirim Psk.Dnş.Sehir HİLOOĞLU
► Olsaydılarımıza Rağmen Psk.Dnş.Metin KILIÇ
► Yorgun Sınav Arkadaşım Merhaba Psk.Dnş.Adnan DEMİRCİ
► Sınav Motivasyonu Psk.Serdal GÜR
► Başarı Yolculuğu Psk.Dnş.M. Burak OLGUN
► Olumlu Düşünme Teknikleri Psk.Ceren AKBOYAR
► Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları S.Melek ÇAVUŞ KILIÇ
► Enerji Vampirlerinden Uzak Durmak Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Motivasyonun Gücü Psk.Bilge AYGÜN
► Duygusal Yeme Sendromu Psk.İlknur YILMAZ
► Spor ve Başarı Dr.Gökhan ÜRKMEZ, Tıp Doktoru
Motivasyon Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Hilal BUĞAN, Ankara
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Narek KARASU, İstanbul
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Uzm.Psk.Fundem ECE, İstanbul
Psk.Eyüp AKIN, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Dr.Gökhan ÜRKMEZ, İzmir , Tıp Doktoru
Psk.Bilge USLU, İstanbul
Psk.Burak ASLAN, İçel (Mersin)
Psk.Tuba SEZER, Sakarya
Zekeriya GUTER, Balıkesir
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Seda GENÇ, İstanbul
Dyt.Gülbu TOKCAN, İstanbul
Dr.Şenol TAŞ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Psk.Nurhan ÜNDER, İstanbul
Psk.Mine EREN, İstanbul
Psk.Sabri SALUR, Zonguldak
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Psk.Tülay KÖK, Antalya
Dyt.Berna ÇİL, İstanbul
Dr.Fahriye YAZICIOĞLU, Antalya , Tıp Doktoru
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Dr.İbrahim SÖYLEMEZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.İrem ERDİNÇ, İstanbul
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Psk.Umut ÇİÇEK, İçel (Mersin)
Psk.Gözde KENÇ, İstanbul
Dr.Mükerrem GÜVEN, Antalya , Psikiyatrist
Dyt.Begüm KURAN, Çanakkale
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Psk.Utku ARAT, İstanbul
Dr.Sibel KILINÇ, Uşak , Psikiyatrist
Cem KARATAŞ, Eskişehir
Psk.Cenk UMUR, Eskişehir
Psk.Eray VAROL, İçel (Mersin)
Cemile AKTAN, İzmir
Psk.Serkan KALGAN, İstanbul
Psk.Sinem OLCAY, İstanbul
Psk.Bilge AYGÜN, İstanbul
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Mert ÖZAYDIN, İstanbul
Psk.Ömer KURT, İstanbul
Psk.Müge ADALI, İstanbul
Uzm.Psk.Beyza TAKAN, İçel (Mersin)
Psk.Sami AYDOĞDU, Eskişehir
Psk.Ece KONURALP, İstanbul
Psk.Yasin BAKIŞ, İstanbul
Psk.Deniz SADİ, İçel (Mersin)
Psk.Dnş.Deniz PELTEK, Kahramanmaraş
Psk.Leyla GÜVENKAYA, Kırklareli
Psk.Hüseyin ASLAN, İçel (Mersin)
Psk.Gülsün BAYAN, Balıkesir
Psk.Şimal SONGUR, İstanbul
Dr.Gökhun İnan YÜCEL, Edirne , Psikiyatrist
Psk.Hakan BULUT, Antalya
Gülşah CÜMBÜŞ, İstanbul
Psk.Didem ÜNGÖR, İstanbul
Psk.Semra TARHAN, İstanbul
motivasyon KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların motivasyon KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
iş yerinde motivasyon, motivasyon nedir, motivasyonun önemi, motive, motive olmak, motive etmek, motivasyon edinmek, motivasyon süreci, motivasyon teorileri, ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, maslow, çift etmen motivasyon teorisi, çift etmen motivasyon, başarı güdüsü kuramı, başarı güdüsü, çağdaş motivasyon teorileri, motivasyon teknikleri, iç motivasyon, iç motivasyon nedir, dış motivasyon, motivasyon türleri, kendini motive etmek, motivasyonu arttırmak, motivasyonu kaybetmek, motivasyon hakkında, zayıflamada motivasyon, diyette motivasyon, başarı, özgüven, motivasyon mucizesi, sınavda motivasyon, sınava hazırlık, motivasyonun tanımı, motiv, bencil motiv, bencil motivler, başarmak, yüksek performans, hayatta başarı, başarılı olmak, övgüven, yaratıcılık, motivasyon algısı, başarı algısı, erteleme, motivasyon düşüklüğü, motivasyon eksikliği, tembellik, tembel, herşeyi erteleme, erteleme davranışı, ertelemenin sebepleri, ertelemenin nedenleri, hep erteleme, ertelemenin temelleri, bellek, algı, güdülenme, hafıza, motive olma, ders çalışma, ders çalışma isteksizliği, zihin, spor psikolojisi, sporcu, heyecan, performans, rakip, kazanmak, kazanma psikolojisi, yarışma psikolojisi, kazanmaya şartlanmak, sporda başarı, eşler arası sorunlar, psikoterapide hedefler, psikoterapide motivasyon, otonomi, okul, okul başarısı, motivasyon ve okul, eğitim, ders motivasyonu, okul motivasyonu, eğitim eşitliği, hazırbulunuşluk, hazırbulunuşluluk, eğitim öncesi hazırbulunuşluk, eğitim öncesi hazırbulunuşluluk, psikoloji ve eğitim, eğitim psikolojisi, anaokulu, sınav, yaşam koçu, hayat koçu, menejer, psikolojik terapi, kaliteli yaşam, sağlıkta yaşam koçu, spor koçu, zayıflama koçu, sporcu koçu


13:22
Top