2007'den Bugüne 91,493 Tavsiye, 28,077 Uzman ve 19,893 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Özel
Özel Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Özel Kavramı ile İlgili 160 Makale
ÖZEL SYSTEMA CARDIOVASCULARE – ÖZEL SYSTEMA CIRCULATORIUM – ÖZEL KALP – ÖZEL DAMAR VE DOLAŞIM SİSTEMİ İnsanda yaşam için gerekli olan oksijenin, besin maddelerinin ve iç salgı bezleri tarafından salgılanan hormonların hücrelere taşınması, hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının ve karbondioksitin atılması Dolaşım sistemi - Systema vasorum ile olmaktadır. Dolaşım sistemi - Systema vasorum – Angiologia, emme basma tulumba tarzında çalışan Kalp - Cor, kalpten organlara, organlardan kalbe kan taşıyan damarlar ile bu damarlar tarafından taşınan kandan oluşur. Bu oluşumlardan kan, yapısı ile birlikte daha kapsamlı olarak Histoloji ve Fizyoloji derslerinde incelenmektedir. Şimdi önce kalbi, s... »»»
Her çocuk bir diğerinden farklıdır. Her çocuğun kendine özgü bedensel,bilişsel,sosyal ve duygusal bir yapısı vardır. Bazı çocuklar bilişsel davranışlarda, duyuşsal motor özelliklerde, iletişim becerilerinde ve motor işlevlerde yetersizlik göstermektedir. Bu gelişim alanlarındaki bir yada birden fazla yetersizlik çocuğu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Gelişim alanlarındaki yetersizliklerden dolayı olumsuz yönde etkilenen çocuklarda genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmakta ve özel eğitim hizmetlerine gereksinim duyulmaktadır. Özel Eğitim, ortalama öğrenci özelliklerinden önemli derece farklılaşan bireylere sağlanan bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üs... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ) VE ÖZEL EĞİTİM Özel öğrenme Bozukluğu / Disleksi konusu çeşitli ülkelerde yüzyılı aşkın zamandır araştırılıp irdeleniyor.Ancak ülkemizde hala gerek sağlık , gerekse eğitim alanında yeterince tanınmıyor . Bu nedenle öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve gençler, eğitim sırasında anlaşılmıyor , kabul görmüyor , başaramıyorlar ve örseleniyorlar. Özel öğrenme güçlüğü çekenler , özel eğitim ve psikoterapi tekniklerinin kullandığı bireyselleştirilmiş eğitim programı ( BEP ) uygulandığında güçlüklerini aşabilirler ve sorunlarını farklılık / özellik olarak yaşabilirler. • Bazı araştırmacılar öğrenme güçlüğü çekilen primer sorun alanın... »»»
ÖZEL ARTROLOGIA - ÖZEL EKLEM BİLİMİ Junctura Extremitatum Thoracicarum (Üsttaraf Kavşağı Eklemleri) Art. acromioclavicularis ve art. sternoclavicularis olarak iki tanedir. Bu eklemlerin ikisi de plana tipi (sinoviyal) eklemler olup; art. sternoclavicularis'in kapsülü lig. sternoclaviculare anterius et posterius ile desteklenmiştir. Art. acromioclavicularis'in kapsülü ise lig. acromioclaviculare ile desteklenmiştir. Art. acromioclavicularis'in ekstrensek bir bağı olan lig. coracoclaviculare (lig. trapezoideum ve lig. conoideum olarak iki bölümü vardır) bu tendolar eklemin stabilizasyonunda rol oynar. Serbest Üsttaraf Eklemleri l. Omuz eklemi (art. humeri.glenohumeral eklem): Hume... »»»
ÖZEL OSTEOLOGIA - ÖZEL KEMİK BİLİMİ A. Appendicular İskelet (Scaleton Appendiculare) Appendiküler iskelet (Gr.skeletos=iskelet, appendiculare=eklenti) başlığı altında gövde iskeletine bağlanmış üst ve alttarafların iskeletini oluşturan kemikler incelenir. I. Ossa membri superioris (üsttaraf kemikleri) Üsttaraflar, gövdenin en üst bölümü olan göğüs'ün iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere çift ve simetrik birer uzantı halindedirler.vücudumuzun en hareketli, dinamik ve esnek bölümü olan üsttaraflar'ın kemikleri iki grup halinde ele alınırlar. üsttarafları göğüs iskeletine bağlayan kemikler üsttaraf kavşağı kemikleri, serbest hareketli üsttaraf kemikleri de serbest üsttaraf kemik... »»»
Fiziksel aktivite; günlük yaşamda kas ve eklemleri kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanabilir. Kişiye özel aktivite; kişinin anatomosi ve fizyolojisi dikkate alınarak seçilmiş egzersiz, yürüme, koşma, yüzmenin yanı sıra çömelme kalkma, çeşitli güç ,denge ,esneklik ve koordinasyon gibi temel çalışmaları içerir. İnsanlar hasta veya sağlıklı da olsa fizyoterapist tarafından birçok fiziksel test ve değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra sağlıkları için en uygun egzersiz programınından faydalanmalıdır. Fiziksel aktivitenin, özellikle de düzenli yapıldığında, gerek fiziksel gerekse ruhs... »»»
EPONİMLER – ÖZEL NOMINA ANATOMICA Siz Değerli okuyucularıma bu yazımda Anatomi ve Tıp terimlerinde kullanılan özel adlar – Eponimler hakkında bilgiler vermek istiyorum. Tıp Terimlerinde bazen özel adlar da terim olarak kullanılabilirler. Bunlara Eponim adı verilir. Örneğin: Meckel, Corti, Sylvius, Galenos birer özel isimdir. Bunların genitiv durumu : in durumu kullanılarak sıra ile Ansa Galeni : Galenos kangalı, Organon Corti : Corti organı, Aquaductus Sylvii : Sylvius’un su kanalı, Diverticulum Meckeli : Meckel çıkmazı terimleri yapılmıştır. Bunun gibi daha birçok örnek vardır. Bununla birlikte özel isimlerden Anatomik terimler oluşturma eğilimi gittikçe zayıflam... »»»
ÖZEL MYOLOGIA - İSKELET KASLARI Baş Kasları Baş kaslarının çoğu yüz bölgesinde bulunur. Kafanın tavanı derialtında galea aponeurotica denilen bir tendonla kaplıdır; bu tendo, deriye sıkı, periosta gevşek bağlıdır. Başlangıç yeri m. frontalis ve bitiş yeri m. 'occipitalis'tir. Bu kaslar kasıldıklarında galea aponeurotica deriyle birlikte öne ve arkaya doğru hareket eder. Yüz kasları iki gruba ayrılır: 1. Mimik kasları, 2. Çiğneme kasları. 1. Mimik kasları : Başlangıç yerleri kemik, bitiş yerleri deri olan kaslardır. Bu kaslar yüzde bulunurlar ve kasıldıklarında, yüzde değişimler gözlenir. Bu değişimlere yüz ifadeleri denir. En büyük mimik kaslar şunlardır: 1. M. frontalis... »»»
ENGELLİ HAKLARI VE ÖZEL EGİTİMİN TARİHİ GELİSİMİ ENGELLİLERİN EGİTİMİ Degerli okuyucularim, Özel Egitim’ i bilmek ve tanimak için önce tarihsel gelisimini ve bu güne, ne mücadeleler verilerek; özel egitimin nereden, nerelere geldigini; bu gelismelere hangi alanin daha çok hizmet ettigini bilmek gerekir. Düsüncesi ile mümkün oldugunca kisaltmaya çalisarak “ÖZEL EGİTİMİN TARİHİ GELİSİMİNİ açiklayarak, makaleme baslamak istiyorum. Saygilarimla… Halil TÜRKMEN “ psikologum1952 “ A.Ü.Egitim Bilimleri Fakültesi Egitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dali Atatürk Döneminde “Egitim Devrimi “ ile tüm gelismis ülkelerde oldugu gibi ” İnsan Haklari Evrensel Bildirgesi’ nde” belirlenen t... »»»
Örnek Olay Furkan Öğretmen, anasınıfına başlayan Barış'ın aradan bir ay geçmesine rağmen gerek arkadaşlarıyla gerekse kendisiyle iletişim kuramadığını görünce biraz onu gözlemlemeye karar vermiştir. Barış, motor becerileri gerektiren etkinliklerde başarısız olmakta, oyunlara katılım noktasında pasif kalmakta ve kendisine verilen görevleri unutmaktadır. Bunların bir uyum problemi olup olmadığından emin olmak isteyen Furkan öğretmen, Barış'ın ailesiyle görüşmeye karar vermiştir. Barış'ın evde okula dair yapılanları hatırlayamadığı, mahalledeki akranlarıyla da çok rahat oyun kuramadığı, duygularını ifade etmekte zorlandığı ve bu sebeplerle diğer çocuklar tarafından dışlandığını öğrenmiştir. Bar... »»»
Borderline kişilik bozukluğu DSM-5’te (American Psychiatric Association, 2013), dramatik, duygusal ve değişken göstergelere sahip kişilik bozuklukları ile kümelenmiştir. Bu kümede antisosyal, histriyonik, narsistik ve borderline (sınırda) kişilik bozuklukları yer almaktadır. Borderline kişilik bozukluğu, en çok araştırılmış psikolojik bozukluklardan bir tanesidir (Butcher ve ark., 2017). Bu bozukluk bireye sıkıntılar yaratan ve profesyonellerden dahi yanlış anlaşılabilen ve damgalanmaya sebebiyet verebilen bir durumdur. Borderline kişilik bozukluğuna sahip bireyler kişiler arası ilişkilerinde, benlik algısı ve duygu durum bağlamında dürtüsel ve tutarsız özellikler ile karakterizedir (Butche... »»»
KİŞİLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Kişilik konusunda, sağlıklı bir bilgi sahibi olabilmek için şüphesiz dünden bugüne kişilik tanımları, bu konuda yapılan araştırmalar, bilimsel çalışmalar ve deneyimler, kişilik kuramcılarının görüş, düşünce ve önerileri bize yol gösterip; ışık tutacaktır. Bugüne kadar kişilik konusunda yapılan çalışmalara kendi araştırmalarımı, çalışmalarımı ve deneyimlerimi de ekleyerek; okuyucularıma, meslektaşlarıma yararlı olacağını umarak; mümkün olduğunca sade ve anlaşılır bir üslupla kişilik nedir, nasıl oluşur ve nasıl gelişir. Kişilik Bozukluklarının Uluslararası Sınıflaması, Tedavi ve Çözümleme Yöntemleri hakkında bilgilendirmeye çaba göstereceğim. Bireyleri... »»»
PEYNİR, TÜRKİYE VE DÜNYA PEYNİRLERİ PEYNİR Peynir, sütte bulunan süt proteini olan kazeinin peynir mayası veya peynir kültürü ile pıhtılaştırılması ve bu pıhtıdan peynir suyunun ayrılmasıyla elde edilen fermente bir süt ürünüdür. Peynir suyu ayrıldıktan sonra eğer tuzlu peynir olacaksa tuzlama aşamasına gelinir. Tuzlama ya peynirin yüzeyine tuz ile kuru tuzlama şeklinde ya da peyniri tuzlu suya - salamuraya daldırılarak yapılır. Tuzlama aşamasını takip eden basamak olgunlaştırmadır, eğer peynir pastörize sütten yapılmışsa taze olarak tüketilebileceği gibi belirli bir olgunlaştırma periyodunu takiben de tüketilebilmektedir. Üretim basamaklarına ait teknik parametrelere bağlı ol... »»»
► 2 Yaş Özel Bir Yaş Meral HASANDAYIOĞLU
► Sevgililer Gününe Özel.. Psk.Burçin KOYUNCU
► Özel Çocuklar ve Aileleri Psk.Dnş.Ömer MENTEŞE
► Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Sibel YALMAN
► Özel Muayenehaneler Kapanmalı Mı Psk.İzzet GÜLLÜ
► Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
► Hamilelere Özel Pilates Fzt.Sema DANIŞIK
► Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Gülten İKİZOĞLU
► Özel Yetenekli Çocuklar Psk.Dnş.Tuğba GÜRÇAĞ
► Disleksi-Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Büşra Nur KÜÇÜK
► Disleksi - Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Dnş.Ömer CİMEM
► Kendimizi Özel ve Önemli Hissetmek Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Özel Egitimde Aile Eğitimi Veysi ÇEÇEN
► Diyet Sezonuna Özel 10 Öneri Dyt.Turgay KÖSE
► Çalışanlara Özel Beslenme Programı Dyt.Perihan KOCA ÇELİKDELEN
► Hamilelik Dönemine Özel Beslenme Dyt.Fatma Merve KALELİOĞLU
► Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir? Psk.Dnş.Alaaddin DEBGİCİ
► Özel Bakım Gerektiren Gebelikler Dr.Yeşim GÜREL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Özel Eğitimde Materyal Kullanımı Değer ÇAĞLI METE
► Özel Çocuklu Ailelerde Patoloji Psk.Dnş.Tunahan UZUN
► Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Psk.Dnş.Ertan GÖRGÜ
► Özel Gereksinimli Çocuklar ve Bilgisayar Psk.Melisa KÜÇÜK DEDEOĞLU
► Özel Eğitim Tarihsel Gelişimi Dr.Psk.Çağatay ERTEN
► Kişiye Özel Gülüş Tasarımı Dt.Erkut AKÇALI
► Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar Psk.Doğan Demirkan ÖZDEMİR
► Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar Psk.İbrahim ERTABAK
► Özgül(Özel) Öğrenme Güçlüğü Nedir? Psk.Elif Y. ÇAVUŞOĞLU
► Üstün Özel Yetenekli Çocuğu Anlamak Psk.Dnş.Oktay TOPALOĞLU
► Özel Eğitimde Anne ve Baba Katılımı Dr.Psk.Müge KİREMİTÇİ
► Kişiye Özel Meme Büyültme Nedir? Dr.Naci ÇELİK, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Spinal Travma, Omurga Kırıkları ve Özel Sendromlar Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Diyet Açılımı : Size Özel Diyet Dyt.Berrin YİĞİT
► Disleksi Nedir? Nasıl Anlarsınız? Psk.Görkem Nur FİDAN
► Duygu ve Duyguların Özellikleri Psk.Emin KOMŞAL
► Aşil Sendromu Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Bilinçdışımızın Temel Özellikleri Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Disleksi (Öğrenme Güçlüğü) Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► 5 Soruda Asperger Sendromu Psk.Nurefşan YALÇIN
► Okuma Güçlüğü Disleksi Şeref BAYSAL
► Otizmi Anlamak Psk.Merve Cansu CAVUS
► Otizm Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► Depresyon Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► Ergenlik Dönemi ve Aile ile İletişim Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Dislekside Özgüven Eksikliği Psk.Betül BULUT
► Aleksitimi Üzerine Bir Gözden Geçirme Dr.Psk.Dnş.İlker KABA
► Her Çocuk Özeldir Psk.İzzet ERDEM
► Aleksitimi-Alexithymia Dr.Psk.Şükriye VAROL
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Rumeysa GÜNAY
Özel Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi83 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (56) - Videolar - İletişim Bilgileri
Büşra UYSAL Fotoğraf
Psk.Dnş.Büşra UYSAL
Kocaeli
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (15) - Videolar (1) - İletişim Bilgileri
Furkan BAYRAM Fotoğraf
Psk.Dnş.Furkan BAYRAM
Kocaeli
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (8) - Videolar (1) - İletişim Bilgileri
Psk.Halil TÜRKMEN, Gaziantep
Fzt.Vedat ÜLKER, İstanbul
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Naci ÇELİK, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dyt.Gizem ŞEBER, İstanbul
Dyt.Beste ALİMERT, İstanbul
Fzt.Kamil YILMAZ, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Uzm.Psk.Elif AY, Trabzon
Psk.Mustafa ÖZAY, İstanbul
Psk.Semra TANAS, İstanbul
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Dyt.Aysun SARIN, İstanbul
Veli DERİN, İzmir
Bircan TAVAS, İstanbul
Adalet SEVİM, Kayseri
Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Psk.Necdet DÖNMEZ, İstanbul
Dyt.İpek AĞACA, İstanbul
Dyt.Seyit KALAYCI, Gaziantep
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Fzt.Ahmet DOĞAN, İstanbul
Dyt.Eylem ERDEM, İstanbul
Op.Dr.Mustafa TORGAÇ, Antalya , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Celil SOYLAN, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Mine GÜR, İzmir
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Dyt.Zülal YALÇIN, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Dyt.Selvi AKMAN, İstanbul
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Ayhan IŞIK, Antalya
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Dyt.Şeyma TUNA, İstanbul
Psk.Müge BEĞENİLMİŞ, İçel (Mersin)
Uzm.Hale SERT, İzmir
Erkut ORUÇ, İzmir
Dyt.Lale ÖZBEK, İstanbul
Dyt.Burcu ÖZEN, İstanbul
Fzt.Eda UZUN, Hatay
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Op.Dr.Pınar TOKATLIOĞLU, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Yeşim GÜREL, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Şenay YILMAZ, İstanbul
Soner YELMEN, Samsun
Erhan BUDAK, Adana
Op.Dr.Özlem GÜLTEKİN, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Dyt.Gülbu TOKCAN, İstanbul
Op.Dr.Güray ÜNLÜ, Antalya , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Can PAMUKCU, Gaziantep , Göz Doktoru
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Anıl TÜZÜN, İzmir
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Fzt.Umut PAKSOY, İstanbul
Dr.Selçuk ASLAN, Adana , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Oya YILDIZ, İzmir
Psk.Hayriye ÖZCAN, İstanbul
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Özlem KOÇ, İzmir
Fatih ÇABUK, İstanbul
Fzt.Sedef TEZER, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Meltem VARAN, İstanbul
Dyt.Melike ÇAVUŞ, Tekirdağ
Dilek GÜNER, Kocaeli
Müge DURMAZ, İzmir
Ali Uğur BEŞTAY, İstanbul
Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Bursa , Psikiyatrist
Şeref BAYSAL, İstanbul
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Dyt.Yunus KAPAR, İstanbul
Elçin BİÇER, İçel (Mersin)
Psk.Burak KOCAMAN, İstanbul
Op.Dr.Şenay AYCAN, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Murat MANGIR, Balıkesir
Fulya CAN, İzmir
Fzt.Kemal KÖSEER, Balıkesir
İbrahim EREN, Çorum
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Psk.Cihan ÇELİK, İstanbul
Dr.Mustafa Faysal BAYSAL, Adana , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Psk.Bahar KAYA, İstanbul
Aysun CENGİZ, Ankara
G. Benan ÖZAN, İstanbul
Serter AKBUZ, Uşak
Dr.Sadık ŞAHİN, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Dyt.Emre KOYUNLU, İstanbul
Aşkın TAŞ, İstanbul
Neslihan KAYA, İstanbul
Prof.Dr.Esat ORHON, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Osman ABALI, İstanbul , Psikiyatrist
Op.Dr.Hülya BOLU, İzmir , Göz Doktoru
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Fzt.Mehmet ÇAKIR, İstanbul
Eren ŞAHİN, Çorum
Op.Dr.Hamdi YAKUT, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Ertürk ATMACA, Antalya
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dyt.Elif FEDAKAR, İstanbul
Ömür KAHRAMAN, Kocaeli
Dyt.H.Kaan URAL, Kırşehir
Muharrem TALU, İstanbul
Dr.Murat GÖK, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Dr.Sultan ÇELİK, İçel (Mersin) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Coşkun Ege OĞUZER, Uşak , Genel Cerrah
Dr.Hakan AYTAŞ, Ankara , Akupunktur Hekimi
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Op.Dr.Bülent ATASEVER, Bolu , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Veli KURT, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Uzm.İrem ERİŞ, İstanbul
Hakan KAYA, İstanbul
Dr.Mehmet Mazlum TURGUT, İçel (Mersin) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Sadi AKŞEHİRLİ, Ordu , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Fatih TONKAZ, Denizli , Ortopedi Uzmanı
Psk.Fatma FİDAN, İstanbul
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Kerem UÇAR, Ankara
Op.Dr.Mehmet Okan ÖZDEMİR, Bursa , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Hasan YILDIZ, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Remzi GÜLEÇ, İstanbul
Psk.Elvin AKI, İstanbul
Op.Dr.Sinan YÜCEL, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Psk.Süheyla ESEN, Kastamonu
Sümeyye BÜYÜK, İstanbul
Op.Dr.Mustafa ÜZEYİR, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Psk.Sevim TARIMSAL, Tekirdağ
Doç.Dr.İsmet TAMER, İstanbul , Aile Hekimi
İsmet SEZGİN, İstanbul
Psk.Merve OGAN, İstanbul
Uzm.Psk.Gamze TEZCAN, Yurtdışı
Op.Dr.Deniz ALTINBAY, Adana , Göz Doktoru
Prof.Dr.Ayşe AKTAŞ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Yakup GÜLÜŞÜR, Tekirdağ
Dt.Ezgi ÖZKAN, Antalya
Salih ŞEKER, İzmir
Doç.Dr.Bayram GÜNER, Balıkesir , Ürolog
Fzt.Halil SAVAŞ, Balıkesir
Dyt.Yeşim ÖZDEN, İstanbul
Süreya TUĞ, İstanbul
Lütfi BEYHAN, Antalya
Dt.Fırat ERDOĞAN, Tekirdağ
Fzt.Mustafa SÖZEN, Şanlıurfa
Uzm.Sefa TURAN, İstanbul
Op.Dr.Volkan Serhat DEDE, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Psk.Bahar TÜRK, İstanbul
Psk.Onur BAL, İstanbul
Psk.Sibel YALMAN, İstanbul
Psk.Onur CANSIZ, İstanbul
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Prof.Dr.Semra HIZ, , Çocuk Doktoru
Psk.Melek DEMİR, Diyarbakır
Tuğba DÖNER, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Psk.Metin KARAKOL, İstanbul
Hatice Aslı ŞEN, İstanbul
Şeyda AKKUŞ, İstanbul
Emrullah YILMAZ, Trabzon
Fzt.Mustafa MUTLU, İstanbul
Psk.Yunus KARA, İstanbul
Merve TAYIZ, Afyon
Dyt.Eda BAL, İstanbul
Fzt.Sinan YARAR, Kırşehir
Hatice ÇOKAN, İstanbul
Dyt.Ergin BOYLU, Antalya
Eda ERTEM, Adana
Psk.Şimal SONGUR, İstanbul
Dr.İhsan RUA, Van , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Fzt.Sadır ATAMAN, İstanbul
Selvi ÇALIŞ, İzmir
Fürüzan EROĞLU, İstanbul
Dyt.Merve KALAY, İstanbul
Psk.Tuba DİK, Ankara
Recep BAĞCI, İstanbul
Filiz KURT, Zonguldak
Derya GÜRBULAK, İstanbul
Dyt.Gizem YAMAN, Denizli
Dr.Filiz YURTMAN, Erzurum , Psikiyatrist
Dyt.Kübra SARI, Kırşehir
Yunus Emre GÜZEL, İstanbul
Sema YILMAZ, Kayseri
Psk.Müge TURHAN, Tekirdağ
Bengü BOLAT, İzmir
Samet AYLUÇ, İstanbul
Gülşah CÜMBÜŞ, İstanbul
Murat GENÇTÜRK, İstanbul
Dyt.Faysal SİLİ, İstanbul
Mustafa MUNAR, Batman
Dr.Mahmut KAYARDI, İçel (Mersin) , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Figen ŞEN KÖSEM, Denizli , Psikiyatrist
Psk.Ramazan BOYACI, İstanbul
Psk.Selin TÜZÜN, İstanbul
Dr.Ebru ÖZATEŞ, İstanbul , Çocuk Doktoru
Dr.Murat SEZEN, İstanbul , Aile Hekimi
Dr.Orhan SARIOĞLU, İstanbul , Akupunktur Hekimi
özel KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların özel KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
systema, systema cardiovasculare, systema circulatorium, circulus, arteria, vena, anatomi, fizyoloji, histoloji, embriyoloji, angiologia, anjiyo, kalp, yürek, dolaşım sistemi, kalp - damar sistemi, göğüs, boyun, üsttaraf, alttaraf, kanlanma, tansiyon, hipertansiyon, pericardium, sulcus coronarius, dexter, sinister, vena cordis magna, septum interventriculare, ventriculus, atrium, auricula, aorta, tuberculum istervenosum, valvula sinüs coronarii, cusp, is posterior, cuspis anterior, chorda tendinea, crista supraventricularis, truncus pulmonalis, valvula, lunulae, klinik, kalp klinik bilgileri, patent foramen ovale, siyanoz, epicardium, myocardium, endocardium, kalbin uyarı ve iletim sistemi, kalp kasının metabolizması, kalbin elektro fizyolojisi, ekg dalgalarının anlamı, p dalgası, q dalgası, r dalgası, s dalgası, t dalgası, ventricular kompleks, kalbin pompalama görevi, sistol, systol, diastol, diyastol, isovolumetrik kasılma evresi, kalp aktivitesinin kontrolü, kalbin frank starling prensibi, hemodinami, hemodinamik, kan akışının kontrolü, kanın viskozitesi, kanın akışkanlığı, kapasitans, kompliyans, compliance, capacitance, kan deposu, arteriyel nabız, basınç dalgası, nabız dalgası, kalp sesleri, birinci kalp sesi, ikinci kalp sesi, üçüncü kalp sesi, arteriyel kan basıncı, yüksek arteriyel basınç, renal hipertansiyon, sinirsel hipertansiyon, esansiyel hipertansiyon, kötü huylu hipertansiyon, malignant hipertansiyon, özel dolaşım bölgeleri, koroner dolaşım, angına pectoris, kalp ağrısı, göğüs ağrısı, angına pektoris, damar, damarlar, tunica intima


14:35
Top